Thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch kết hôn với người công tác trong ngành Công an

Cảm ơn bạn đã tải Thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch kết hôn với người công tác trong ngành Công an

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Người ngoài ngành kết hôn với cán bộ, chiến sỹ trong Công an thì phải xác minh, kiểm tra lý lịch thế nào theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BCA, Thông tư số 04/2018/TT-BCA