Góp ý bản mẫu SGK lớp 12 môn Hóa học cả 3 bộ sách

Góp ý sách Hóa học 12

Để hoàn thiện bộ sách giáo khoa mới lớp 12 trước khi đưa vào giảng dạy, các thầy cô sẽ thực hiện nội dung góp ý bản mẫu sách giáo khoa mới để nêu lên những nhận xét, ưu điểm, nhược điểm và những nội dung cần góp ý để mang đến những kiến thức tốt nhất cho các em học sinh. Sau đây là mẫu góp ý sách giáo khoa mới lớp 12 môn Hóa học của 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa Hóa học 12

Họ và tên:...............................................................................................................

Đơn vị công tác: Trường THPT..............................................................................

NỘI DUNG GÓP Ý

1. BỘ CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Ester-Lipid

10

Công thức chung của chất béo là:

Bỏ chữ là trước dấu hai chấm

Không phù hợp

Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 9: Vật liệu polymer

67

68

Poly(buta-1,3-diene styrene)

Poly(buta-1,3-diene acrylonitride)

Poly(buta-1,3-diene-styrene)

Poly(buta-1,3-diene-acrylonitride)

Đồng bộ với poly(urea- formaldehyde)

Bài 10: Thế điện cực chuẩn của kim loại

74

Dòng cuối của trang : ……chiều của phản ứng oxi hóa – khử có thể là:

Bỏ dấu hai chấm sau chữ là

Không phù hợp

Bài 11, 12, 13

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 14: Tính chất hóa học của kim loại

95

Lưu huỳnh

Sulfur

Đồng bộ với SGK 11

Bài 15, 16, 17, 18, 19

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 20: Sơ lược về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

135

Sắt

Fe

Đồng bộ với chương trình mới

Chủ đề 6: Đại cương kim loại

89-112

Nhôm

Sắt

Đồng

Chì

Kẽm

Natri

Thủy ngân

Bạc

Al

Fe

Cu

Pb

Zn

Na

Hg

Ag

Đồng bộ với chương trình mới

2. BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 12: Đại cương về polymer

51,52,56,65

Poly(phenol formaldehyde)

Poly(phenol-formaldehyde)

Đồng bộ với poly(urea- formaldehyde)

Bài 12: Đại cương về polymer

53,61,66

Lưu huỳnh

Sulfur hay S

Đồng bộ với SGK 11

Bài 12: Đại cương về polymer

55

Monomer: là những phân tử nhỏ

Bỏ dấu hai chấm

Không phù hợp

Bài 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 27: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

131

Đồng

Bạc

Cu

Ag

Đồng bộ với chương trình mới

Chương 6: Đại cương về kim loại

87-107

Nhôm

Sắt

Đồng

Chì

Kẽm

Natri

Thủy ngân

Bạc

Al

Fe

Cu

Pb

Zn

Na

Hg

Ag

Đồng bộ với chương trình mới

3. BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1, 2

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 3: Glucose và Fructose

18

Phản ứng của glucose + Cu(OH)2 + NaOH

Phản ứng của glucose + Cu(OH)2 + NaOH

Không phù hợp

Bài 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 10: Chất dẻo và vật liệu composite

56

Poly(phenol formaldehyde)

Poly(phenol-formaldehyde)

Đồng bộ với poly(urea- formaldehyde)

Bài 11: Tơ-Cao su-Keo dán tổng hợp

61

Lưu huỳnh

Sulfur hay S

Đồng bộ với SGK 11

Bài 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Nội dung và hình thức đảm bảo, không góp ý gì thêm

Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

112

Đồng

Sắt

Cu

Fe

Đồng bộ với chương trình mới

Chương 6: Đại cương về kim loại

75-90

Nhôm

Sắt

Đồng

Chì

Kẽm

Natri

Thủy ngân

Bạc

Al

Fe

Cu

Pb

Zn

Na

Hg

Ag

Đồng bộ với chương trình mới

Người góp ý

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 3.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo