Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm

Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm - Giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn, người hướng dẫn của học sinh về nhiều mặt khi các em bối rối, thắc mắc. Chính vì vậy có thể thấy giáo viên chủ nhiệm đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động chung của tập thể lớp. Vậy, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là gì, giáo viên chủ nhiệm cần có những yêu cầu gì? Mời các bạn theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Giáo viên chủ nhiệm chính là cầu nối quan trọng giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường. Chính vì thế có thể nói giáo viên chủ nhiệm có vài trò vô cùng to lớn trong công tác quản lý cũng như giảng dạy học sinh. Vì vậy các thầy cô giáo phải luôn là tấm gương sáng để các em noi theo. Sau đây là một số quy định của Bộ giáo dục về nhiệm vụ của giáo viên cũng như kinh nghiệm quản lý, tổ chức lớp học đã được các thầy cô có kinh nghiệm chia sẻ. Hoatieu xin được tổng hợp lại và gửi đến các bạn đọc trong bài viết sau đây.

1. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định trên còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp

Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm
Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm lớp, ngoài những công việc của một giáo viên bộ môn giảng dạy trong lớp còn có các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp

Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm lớp là nghiên cứu để nắm vững tình hình chung của lớp và của từng học sinh. Kết quả nghiên cứu sẽ là những căn cứ để xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm của lớp.

Công tác nghiên cứu của giáo viên chủ nhiệm lớp thường tập trung vào các nội dung sau đây:

 • Nghiên cứu tình hình địa phương về vị trí địa lí, kinh tế, chính trị, xã hội, mức sống, nguồn sống, ngành nghề sản xuất, trình độ văn hóa, tôn giáo, truyền thống học tập và phong trào xã hội hóa giáo dục...
 • Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh như trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, số con, sự trưởng thành của các con, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục và những đạc điểm khác...
 • Nghiên cứu học sinh: số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, quá trình học tập từ tiểu học, những ưu điểm, nhược điểm, thực trạng về tính chuyên cần, về phương pháp học tập, kết quả học tập. Từ kết quả này để phân loại học sinh theo trình độ năng lực, ý thức học tập, thói quen hành vi... để có biện pháp giáo dục thích hợp.
 • Nghiên cứu tình hình chung của lớp như bầu không khí tâm lí, thực trạng học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua, truyền thống ưu, nhược điểm, chỗ mạnh, chỗ yếu của lớp...

Tất cả những tài liệu đó sẽ rất hữu ích giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh một cách có hiệu quả.

2.2. Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp

Ngay sau khi nhận được công tác, giáo viên chủ nhiệm cần suy nghĩ ngay đến việc tổ chức bộ máy tự quản cho lớp, dựa trên nghiên cứu hồ sơ, học bạ và quan sát thực tiễn, chỉ định một ban cán sự lâm thời.

Phân lớp thành các tổ học sinh có cơ cấu học sinh nam, nữ, trình độ học tập tương đối đồng đều. Phân công trách nhiệm cho ban cán sự và các tổ trưởng để quản lí học sinh và bắt đầu tổ chức các hoạt động chung.

Chậm nhất một tháng cho lớp bầu ra ban cán sự và các tổ trưởng chính thức. Ban cán sự lớp phải là những học sinh thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

 • Có học lực từ loại khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt.
 • Nhiệt tình, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể.
 • Có năng khiếu văn nghệ, thể dục, thể thao...
 • Biết quản lí tập thể.
 • Có tinh thần gương mẫu, được đa số học sinh bầu chọn.

Giáo viên chủ nhiệm trở thành cố vấn về phương pháp công tác cho ban cán sự lớp, cần phát huy vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của các em. Giáo viên chủ nhiệm lớp luôn ủng hộ những sáng kiến của ban cán sự và tất cả học sinh, chỉ đạo thực hiện để các sáng kiến đó trở thành hữu ích.

Công tác tổ chức của lớp là một công việc quan trọng, ban cán sự như thế nào thì lớp sẽ phát triển theo chiều hướng đó. Ban cán sự tốt là chỗ dựa vững chắc cho giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động giáo dục học sinh.

2.3. Thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể

Tập thể là một tập hợp đông người với nhiều mối quan hệ, khi tập thể đã hình thành những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững thì lúc đó là tập thể sẽ vững mạnh. Vì vậy, để xây dựng tập thể phải thiết lập cả mối quan hệ tình cảm, quan hệ chức năng và kỉ luật tập thể.

Quan hệ tình cảm là quan hệ bạn bè đoàn kết thân ái tương trợ, động viên khích lệ nhau trong học tập, tu dưỡng và cả những mối quan hệ tình cảm khác. Các mối quan hệ này nảy sinh trong hoạt động, giao tiếp và nó tạo thành động lực thúc đẩy sự phát triển của tập thể và giáo dục từng thành viên. Quan hệ tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết thống nhất giữa các thành viên có ý nghĩa cực kì to lớn đối với việc xây dựng tập thể. Trong tập thể thường có hai loại nhóm: nhóm chính thức gồm tổ, đội... và nhóm không chính thức hình thành tự phát, do các em phù hợp nhau về mặt tình cảm, xu hướng, hứng thú. Trong quan hệ tình cảm thì nhóm thứ hai có vai trò to lớn, giáo viên cần lưu ý tận dụng phục vụ cho mục đích giáo dục học sinh của lớp.

Quan hệ chức năng là quan hệ trách nhiệm trong công việc của các thành viên trong tập thể. Trong tập thể, mỗi người được phân công một công việc, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi người phải liên hệ, hợp tác với những người khác và phải tuân thủ yêu cầu và kế hoạch chung. Quan hệ chức năng tốt đẹp cũng có nghĩa là công tác của tập thể được phối hợp chặt chẽ, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ.

Quan hệ tổ chức là quan hệ của các cá nhân theo nội quy, kỉ luật của tập thể. Tôn chỉ, mục đích của đoàn thể, điều lệ của nhà trường, nội quy lớp học là điều mà tất cả học sinh phải tuân thủ một cách tự giác. Chính mối quan hệ tổ chức tạo nên sức mạnh tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra.

2.4. Tổ chức các hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh

Như chúng ta đã biết, bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho học sinh. Như vậy, để giáo dục học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp cần tổ chức các hoạt động và thu hút các em tham gia một cách tích cực nhất. trong trường phổ thông cần tổ chức tốt các hoạt động sau đây:

* Hoạt động học tập:

Học tập là hoạt động quan trọng nhất của học sinh, để giúp cho lớp học tập tốt, giáo viên chủ nhiệm lớp phải chú ý:
Rèn cho học sinh thói quen đi học đầy đủ, đúng giờ bằng các biện pháp cụ thể sau:

 • Giáo viên chủ nhiệm có mặt thường xuyên tại lớp 10 phút trước giờ học mỗi ngày, đặc biệt là những ngày học đầu tuần.
 • Tổ chức 10 phút "truy bài" đầu giờ học mỗi ngày. Truy bài là biện pháp giúp nhau ôn tập nhanh, chuẩn bị sẵn sang cho ngày học mới. Truy bài đầu giờ còn là biện pháp khắc phục tình trạng đi học muộn, cho nên cần được tổ chức tốt và duy trì lâu dài.
 • Thành lập đội "Sao đỏ" của lớp để theo dõi thi đua giữa các tổ và tham gia trực tuần với các lớp trong trường.
 • Rèn cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập bằng các biện pháp sau:
 • Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp, ghi lại số lần tham gia phát biểu ý kiến trong các giờ học.
 • Tổ chức cho học sinh chuẩn bị trước các bài học trong ngày.
 • Tổ chức cho học sinh trao đổi về phương pháp đọc sách, ghi chép và sử dụng tài liệu và thảo luận trên lớp.
 • Nêu gương những học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt những học sinh nghèo học giỏi.
 • Tổ chức cho học sinh học nhóm, đôi bạn cùng học để hỗ trợ nhau học tập.

* Tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể:

Ở mỗi lớp học có chi đội thiếu niên học chi đoàn thanh niên, để các đoàn thể trong lớp hoạt động có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm lớp cùng phối hợp với bí thư đoàn trường làm tham mưu cho các em hoạt động.

Nội dung công tác của chi đoàn bao gồm: sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, kỉ niệm ngày lễ truyền thống 26 tháng 3, kỉ niệm ngày thành lập đảng 3 tháng 2, tham quan, du lịch cắm trại, tổ chức cho các em học sinh lớp dưới sinh hoạt đội...

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là giúp các em lập kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện kế hoạch, quan trọng nhất là giúp các em phương pháp tổ chức và tạo điều kiện tốt nhất cho các em hoạt động. Thực tế cũng đã chứng minh rằng ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo của giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong lớp.

* Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

Ở lứa tuổi học sinh phổ thông các em rất thích tham gia vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức các hoạt động này.

Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Thành lập câu lạc bộ "Người yêu văn, thơ", tổ chức cho các em sưu tầm ca dao tục ngữ, thơ ca, chân dung nhà thơ, nhà văn... Tổ chức các buổi bình thơ, thi sang tác thơ, văn...
 • Tổ chức các đội văn nghệ tập hát, múa, quốc tế vũ.
 • Tổ chức đêm ca hát theo chủ đề.
 • Tổ chức các câu lạc bộ nhiếp ảnh, quay phim.
 • Tổ chức thi báo tường giữa các tổ và các lớp trong khối, trong trường.

Với các hoạt động thể dục, thể thao nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Thành lập các đội bóng đá, bong bàn, cầu long, cầu mây... tổ chức luyện tập và thi đấu giữa các nhóm, tổ và các lớp, các khối trong trường.
 • Câu lạc bộ thể dục buổi sáng ở các địa phương, vận động học sinh tham gia tập thường xuyên.
 • Duy trì thể dục giữa giờ.
 • Tổ chức hội thi thể dục, thể thao...
 • Tổ chức các cuộc tham quan, du lịch.
 • Tổ chức cắm trại.

Với các hoạt động lao động nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Tổ chức lao động tự phục vụ: trực nhật, ngày tổng vệ sinh trường, lớp.
 • Tổ chức lao động công ích và lao động sản xuất ở địa phương, dặc biệt vào mùa thu hái nông sản.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động của học sinh trong lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực hiện các nguyên tắc cơ bản sau đây:

 • Phải tạo ra hứng thú, tính chủ động, tích cực, có ý thức của học sinh.
 • Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường của học sinh.
 • Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường của học sinh.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập của học sinh.
 • Các hoạt động càng đa dạng phong phú, trẻ em càng tích cực tham gia, đó là cơ hội để các em phấn đấu và trưởng thành.

2.5. Phối hợp với giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh

Giáo dục và quá trình có tính xã hội, do đó có nhiều lực lượng tham gia. Mỗi lực lượng giáo dục đều có những vai trò và chức năng riêng, giáo viên chủ nhiệm cần khai thác thế mạnh của các lực lượng đó, chủ động phối hợp tổ chức giáo dục học sinh có kết quả nhất.

Trước hết giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp chặt chẽ với các giáo viên bộ môn để:

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hình thức học tập ngoại khóa, trao đổi về phương pháp học tập...
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục: tham quan, cắm trại, tổ chức những ngày lễ truyền thống, kế hoạch giúp đỡ các đoàn thể hoạt động...
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh, nhận xét, ghi học bạ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để biết tình hình học tập hàng ngày của lớp, để có những biện pháp giáo dục kịp thời. Thường xuyên rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy và giáo dục cho phù hợp với học sinh của lớp.

Đối với chi đoàn thanh niên:

 • Giáo viên chủ nhiệm chủ động đưa ra kế hoạch phối hợp công tác của cả năm học, kế hoạch công tác học kì, hàng tháng, hàng tuần.
 • Phối hợp tổ chức các đợt thi đua nhân dịp cá ngày lễ lớn với các hình thác hoạt động hấp dẫn với học sinh, thanh, thiếu niên.
 • Phối hợp tổ chức sinh hoạt tập thể; sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, thực chất là phát huy tinh ý thức trách nhiệm và thần sáng tạo của các đoàn thể và từng cá nhân tham gia thực hiện các mục tiêu giáo dục chung, để không chồng chéo, trùng lặp các công việc của lớp, đoàn thể, không gây khó khăn cho học sinh. Tuy nhiên, phối hợp công tác không có nghĩa là đơn giản hóa công việc hay chủ nhiệm làm thay các đoàn thể.

Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường:

Với cha mẹ học sinh:

 • Thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ học sinh để cùng trao đổi nắm vững tình hình học tập và hạnh kiểm của các em ở lớp và ở nhà. Mối quan hệ này nếu được thiết lập thường xuyên, phương thức thực hiện là sử dụng điện thoại, thư điện tử, sổ liên lạc...
 • Lập hội phụ huynh học sinh, ban đại diện sẽ là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, theo dõi tình hình và bàn bạc các biện pháp giáo dục học sinh.
 • Tổ chức các cuộc họp với phụ huynh học sinh của lớp theo định kì: đầu năm, cuối học kì và tổng kết năm học.

Với chính quyền, các cơ quan xí nghiệp đóng ở địa phương:

 • Tổ chức cuộc họp liên tịch giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn để bàn bạc các biện pháp phối hợp giáo dục học sinh và thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.
 • Vận động các tổ chức xã hội, các cơ quan xí nghiệp đỡ đầu thành lập Quỹ khen thưởng:..., tài trợ cho các cuộc thi học sinh giỏi và các hoạt động khác trong trường.

Với các đoàn thanh niên ở địa phương: Kết, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong các kì nghỉ hè, khi có sự kiện đặc biệt ở địa phương và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

3. Quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh, các đồng chí được phân công chủ nhiệm lớp cần nắm vững chi tiết về quy trình công việc.

A. Trong năm học:

1. Đầu năm học:

1.1/ Tiến hành điều tra cơ bản để nắm vững đặc điểm học sinh trong lớp về:

- Họ và tên học sinh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, hộ khẩu thường trú

- Họ tên, nghề nghiệp và địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ (nếu có)

- Kết quả học lực và hạnh kiểm năm học trước; năng khiếu đặc biệt: văn nghệ, báo chí, thể thao, văn, toán, ngoại ngữ…

- Tình trạng sức khỏe: có bệnh mãn tính, truyền nhiễm không…..

- Đoàn TNCSHCM; những chức vụ đã làm: lớp trưởng, lớp phó, bí thư Chi đoàn,…

1.2/ Hình thành tổ chức lớp:

- Dự kiến và tiến hành bầu ban cán sự lớp gồm lớp trưởng và lớp phó phụ trách: học tập, lao động, kỉ luật, lao động, văn thể mĩ.

- Chọn cán sự bộ môn, sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lớp và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.3/ Tổ chức cho học sinh học tập và thảo luận nội quy và các quy định khác của nhà trường, sớm đưa các hoạt động của lớp đi vào nề nếp

1.4/ Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu năm học của nhà trường, GVCN hướng dẫn lớp xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu cho từng tháng, từng học kì, toàn năm học của lớp, cùng nhau bàn bạc biện pháp thực hiện.

1.5/ Lập bộ hồ sơ và các sổ sách cần thiết cho công tác chủ nhiệm lớp:

1.5.a) Sổ chủ nhiệm (theo mẫu chung) ghi những nội dung sau

- Hệ thống tổ chức lớp gồm Ban cán sự lớp, cán bộ đoàn…; Họ tên các GV bộ môn; Thời khóa biểu của lớp; Tóm tắt kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua và các biện pháp thực hiện (học kì I, II và cả năm).

- Thống kê tình hình xếp loại học sinh năm học cũ và năm học mới

- Thông tin cá nhân Học sinh (dành cho mỗi em một trang): Ghi tóm tắt lý lịch, đặc điểm của học sinh qua điều tra cơ bản; ghi lại những sự việc đã xảy ra trong năm học trước có liên quan đến từng học sinh (khen thưởng, kỉ luật, năng khiếu đặc biệt)…

* Riêng kết quả 2 mặt giáo dục của HS thì GVCN sẽ ghi vào cuối năm học.

1.5.b) Sổ (tập A4) ghi nội dung các buổi sinh hoạt lớp (theo mẫu có sẵn)

1.5.c) Sổ ghi đầu bài (cùng với giáo viên giám thị quản lý)

1.5.d) Sổ gọi tên ghi điểm (cùng với bộ phận học vụ quản lý, từ năm học 2018 - 2019 sử dụng sổ điện tử)

1.5.e) phiếu liên lạc giữa gia đình và nhà trường (theo mẫu có sẵn)

1.5.f) Sổ kỉ luật của lớp

1.5.g) Học bạ học sinh (cùng với bộ phận học vụ quản lý)

1.6/ Tham gia quản lý học sinh học môn GDQP và an ninh.

1.7/ Tham gia tổ chức hội nghị CMHS đầu năm. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Giữa học kỳ I:

- Thường xuyên theo dõi giáo dục học sinh.

- Ghi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong 2 tháng đầu năm, và báo cho cha mẹ HS bằng phiếu liên lạc.

3. Cuối học kì I:

- Xếp loại 2 mặt giáo dục HS, tham gia Hội đồng xét duyệt, ghi kết quả xét duyệt và kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ điểm.

- Thông báo kết quả học lực và hạnh kiểm của HS cho cha mẹ HS biết (dùng phiếu liên lạc)

- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lớp (theo kế hoạch và hướng dẫn của BGH).

4. Cuối năm học:

- Xếp loại 2 mặt giáo dục học sinh, tham gia Hội đồng xét duyệt, ghi kết quả xét duyệt và kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ điểm, nhận xét và ký học bạ của học sinh.

- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lớp và thông báo kết quả học lực và hạnh kiểm cuối năm của HS cho cha mẹ học sinh biết.

* Khối 9: Hướng dẫn phụ huynh và học sinh làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Khoảng tháng 3,4).

* Khối 12: Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng và THCN ( khoảng tháng 3) và lập hồ sơ dự thi tốt nghiệp.

- Yêu cầu HS trả SGK, sách tham khảo cho thư viện.

- Bàn giao cho văn thư-lưu trữ của trường các loại hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm sau khi đã hoàn chỉnh đầy đủ.

B. Hàng tháng:

- Đầu tháng căn cứ kế hoạch hàng tháng của trường và tình hình cụ thể của lớp, GVCN lên kế hoạch của lớp trong tháng và phổ biến cho HS trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tháng.

- Trong tháng: Tổ chức học sinh thực hiện kế hoạch của lớp.

- Cuối tháng: Sơ kết công tác trong tháng, biểu dương những học sinh thực hiện tốt, phê bình những học sinh thực hiện chưa tốt nội quy nhà trường.

C. Hàng tuần:

1.Đầu tuần:

1.1/ Đôn đốc, nhắc nhở HS xếp hàng, chào cờ, hát quốc ca, dự lễ chào cờ đầu tuần.

1.2/ Nhận kế hoạch hàng tuần của nhà trường để bàn bạc và triển khai trên lớp

1.3/ Nhận Sổ theo dõi tình hình lớp tại phòng giám thị

1.4/ Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm:

1.4.a) Kiểm điểm tình hình lớp trong tuần

- GVCN chỉ định cán bộ lớp lần lượt báo cáo tình hình lớp trong tuần về học tập, lao động, vệ sinh, văn thể , chấp hành nội quy, thi đua.

- GVCN tổng kết phát biểu, nhận xét và phổ biến kế hoạch tuần tới của trường.

(Tuyệt đối không sử dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm để giảng bài hoặc sửa bài cho HS)

2. Cuối tuần: Theo dõi sổ đầu bài, sổ kỉ luật và ghi điểm (nếu có), nắm tình hình lớp về mọi mặt để phát huy những ưu điểm và uốn nắn những khuyết điểm.

D. Những công việc khác trong công tác quản lý, giáo dục học sinh của GVCN:

1. Phối hợp chặt với Đoàn TNCSHCM nhà trường và chi đoàn lớp:

- Thường xuyên trao đổi với Đoàn trường để theo sát về tình hình hoạt động của chi đoàn, cán bộ chi đoàn và biết những kế hoạch hoạt động của chi đoàn.

- Phát huy vai trò của chi đoàn lớp, tạo điều kiện cho chi đoàn hoạt động để phát huy ý thức tự quản của lớp, đấu tranh với những thiếu sót và những hiện tượng tiêu cực trong lớp

- Tham gia ý kiến với chi đoàn về việc phát triển ĐV mới, về kế hoạch công tác đoàn.

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt cộng đồng ….cho HS.

2. Phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp nhằm:

- Căn cứ vào lý lịch học sinh trong lớp để mời những cha mẹ học sinh tiêu biểu tham gia vào ban đại diện cha me học sinh lớp, trường.(thực hiện vào đầu năm học).

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường, làm việc với cha mẹ của những học sinh chưa thực hiện tốt nề nếp, nội quy…để phối hợp giáo dục.

- Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy ở mức bình thường, GVCN có thể thông tin cho CMHS qua điện thoại.

- Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy, pháp luật nghiêm trọng, GVCN phải gặp trực tiếp cha mẹ học sinh tại trường (hoặc đến nhà) để phối hợp giáo dục.

- Có kế hoạch đi thăm hoặc liên hệ bằng điện thoại với gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, học lực yếu, hạnh kiểm chưa tốt để phối hợp giáo dục HS.

3. Phối hợp với giáo viên giám thị để kịp thời uốn nắn những sai phạm của HS:

- Thường xuyên liên lạc với giám thị để nắm rõ những trường hợp vi phạm nội quy ( kỉ luật, chuyên cần… ) của học sinh.

- Bàn với giám thị những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt.

- Đề xuất với giám thị những HS thực hiện chưa tốt nội quy hoặc có những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành vi…. để giám thị tiếp xúc, làm việc với cha mẹ của HS đó.

4. Phối hợp với giáo viên bộ môn:

- Thường xuyên liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh trong lớp

- Bàn bạc và thống nhất với GVBM về biện pháp phụ đạo cho những HS yếu, kém.

5. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với lãnh đạo nhà trường:

- Phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng 2 những kiến nghị của cha mẹ học sinh về tình hình trường, lớp.

- Đề xuất với lãnh đạo nhà trường về việc khen thưởng hoặc kỉ luật học sinh.

4. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS?

Giáo viên chủ nhiệm là một vị trí quan trọng với lớp học, giáo viên chủ nhiệm chính là người điều hành, quản lý, chấn chỉnh lớp học nề nếp. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ giảng dạy môn học của mình mà phải thực hiện các công tác nhằm quản lý lớp học mình phụ trách như việc đặt ra nội quy với lớp, thực hiện công tác liên quan đến sinh hoạt lớp, quản lý học sinh về hiệu quả học tập. Với môi trường THCS thì đây là lứa tuổi các em dễ học hỏi theo những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội như vấn đề ma tuý, cờ bạc,... Vì thế trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cũng rất quan trọng trong việc phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho con em thật tốt. Cũng bởi vì lý do ngoài thời gian học thì phần lớn gần như các em ở trên lớp nên giáo viên chủ nhiệm cũng như người cha, người mẹ quản lý con em mình.

Những trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS là:

 • Luôn nắm bắt tình hình học sinh trong lớp nhanh nhất để phát hiện vấn đề;
 • Luôn phối hợp sát sao với các giáo viên bộ môn giảng dạy của lớp để kịp thời biết được vấn đề đang diễn ra;
 • Kịp thời ngăn chặn vấn đề liên quan đến học sinh lớp mình;
 • Thông báo với nhà trường và phụ huynh học sinh để biết và tìm cách giải quyết vấn đề;
 • Trong giờ sinh hoạt cần linh hoạt giảng giải cho học sinh về vấn đề đạo đức lối sống không lành mạnh và những điều học sinh cần làm.

Với những trách nhiệm này cho thấy giáo viên chủ nhiệm là một vị trí quan trọng giáo dục con em và sát sao với học sinh trong mọi tình huống để xử lý kịp thời cũng như uốn nắn học sinh theo hướng đúng đắn nhất.

5. Những hành động để thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa phụ huynh học sinh và nhà trường của giáo viên chủ nhiệm?

Những hành động để thể hiện trách nhiệm cầu nối giữa phụ huynh học sinh và nhà trường của giáo viên chủ nhiệm là:

 • Gửi kết quả về tình hình học tập và kết quả rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh;
 • Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của học sinh;
 • Liên hệ với phụ huynh về công tác hỗ trợ các em học tập;
 • Thông báo cho phụ huynh về cuộc họp phụ huynh học sinh;
 • Bàn bạc với phụ huynh về hỗ trợ các em khắc phục những điểm yếu (Ví dụ như những trường hợp học sinh cá biệt cần có biện pháp giáo dục đặc biệt)
 • Vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ để chuẩn hoá, hiện đại hoá trường học, lớp học.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
25 126.863
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo