Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 8 Chân trời sáng tạo. HoaTieu.vn xin chia sẻ Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo. Đây là tài liệu Tập huấn sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo năm học 2023 - 2024, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng sai trong tập huấn thay sách giáo khoa lớp 8 mới năm 2023 - 2024, sẽ giúp thầy cô ôn tập và hoàn thành kiểm tra sau tập huấn với kết quả tốt. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1. SGK Tin học 8 - Chân trời sáng tạo gồm mấy chủ đề?

A) 4 chủ đề
B) 5 chủ đề
C) 6 Chủ đềĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
D) 7 Chủ đề

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là sai về SGK Tin học 8 – Chân trời sáng tạo?

A) Có tất cả 20 bài học.
B) Các bài học từ 8A đến 11A và từ 8B đến 11B là lựa chọn.
C) Chỉ dạy 16 bài học trong SGK.
D) Phải dạy tất cả các bài học và dạy theo đúng trình tự các bài học trong SGK.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Câu 3. Những phần nào dưới đây chỉ có ở một số bài trong SGK Tin học 8 - Chân trời sáng tạo?

A) Thực hànhĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
B) Em có biếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
C) Khám pháĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
D) Vận dụng

Câu 4. SGK Tin học 8 - Chân trời sáng tạo có những dạng bài nào?

A) Bài học lí thuyết (không có tiết thực hành)
B) Bài học có cả tiết lí thuyết và tiết thực hành
C) Bài thực hành (không có tiết lí thuyết)
D) Cả 3 dạng bài A, B và C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Câu 5. Những phương pháp dạy học nào được chú trọng trong SGK Tin học 8- Chân trời sáng tạo?

A) HS tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
B) Học qua làm.
C) Minh họa trực quan
D) Cả ba phương án A, B và C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Câu 6. Mục đích chính của sách giáo viên là gì?

A) Cung cấp kế hoạch bài dạy (giáo án).
B) Giải thích ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm và gợi ý cách triển khai dạy học từng bài học trong SGK.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
C) Cung cấp đề kiểm tra định kì.
D) Cả ba phương án A, B và C.

Câu 7. Mục đích của việc xem tiết dạy minh họa là gì?

A) Tìm hiểu một tiết dạy chuẩn mực để thực hiện theo.
B) Phân tích, trao đổi, thảo luận về một phương án triển khai bài học trên lớp học thực tế để rút kinh nghiệm.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
C) Phê phán những hạn chế có trong tiết dạy minh họa.
D) Cả ba phương án A, B và C.

Câu 8. Tài liệu nào dưới đây được biên soạn nhằm giúp giáo viên hiểu rõ SGK và hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án)?

A) SGK
B) Sách giáo viênĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
C) Vở bài tập
D) Cả ba phương án A, B và C.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A) Những bài có phần Thực hành thì bắt buộc phải dạy toàn bộ bài đó trên phòng thực hành tin học.
B) Có thể dạy phần Thực hành mà không cần sử dụng máy tính, phần mềm tin học.
C) Sử dụng thiết bị trình chiếu để minh họa khi dạy học các bài học về phần mềm ứng dụng (như Excel, Powerpoint, Word, Paint.Net) sẽ hiệu quả hơn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo
D) Đối với tất cả các bài, phần Khám phá phải dạy trên lớp và phần Thực hành phải dạy trên phòng máy tính.

Câu 10. Những phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh?

A) Đánh giá theo kết quả đầu ra.
B) Đánh giá theo quá trình.
C) Kết hợp cả kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành.
D) Cả ba phương án A, B và C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 2.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo