Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. HoaTieu.vn xin chia sẻ Đáp án tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo năm học 2023-2024, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng sai, môn Lịch sử - Địa lí lớp 8 CTST. Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo và hoàn thành tốt công tác tập huấn thay sách giáo khoa lớp 8 mới, năm học 2023-2024. Mời thầy cô theo dõi chi tiết.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Phạm vi thời gian của phần lịch sử thế giới trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 là từ

A. đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.
B. nửa sau thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
C. đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX.
D. nửa sau thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX. Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Câu 2. Phạm vi thời gian của phần lịch sử Việt Nam trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 là từ

A. đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
B. nửa sau thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
C. đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
D. nửa sau thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.

Câu 3. Các khu vực địa lí được đề cập trong phần Lịch sử của SGK Lịch sử và Địa lí 8 là

A. châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, Việt Nam.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á, Việt Nam.
C. châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, Việt Nam.
D. châu Âu, châu Đại Dương, Mỹ La-tinh, Việt Nam.

Câu 4. Nội dung của phần “Học xong bài này, em sẽ” trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 có giá trị như là

A. dẫn nhập.
B. giới thiệu bài học.
C. xác định các yêu cầu cần đạt.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
D. định vị bài học trong chương trình học.

Câu 5. Phần bổ trợ, mở rộng, nâng cao trong SGK Lịch sử và Địa lí chiếm tỉ lệ bao nhiêu % của nội dung bài học?

A. 5% – 10%.
B. 10% – 15%.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
C. 15% – 20%.
D. 20% – 25%.

Câu 6. Trong SGK Lịch sử và Địa lí 8, các câu hỏi, bài tập, bài thực hành để HS củng cố, hệ thống hoá kiến thức, rèn luyện kĩ năng được trình bày ở

A. phần Dẫn nhập.
B. ngay dưới mỗi đề mục của bài học.
C. phần Luyện tập.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
D. trong các ô “Em có biết”, “Nhân vật lịch sử”.

Câu 7. SGK Lịch sử và Địa lí 8 được thiết kế phù hợp với chiến lược dạy học nào?

A. Dạy học tiếp cận nội dung.
B. Dạy học tiếp cận năng lực.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
C. Dạy học lấy người học làm trung tâm.
D. Dạy học cá nhân hoá.

Câu 8. Một trong những điểm mới trong hoạt động đánh giá của SGK Lịch sử và Địa lí 8 là

A. người dạy được toàn quyền đánh giá.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. người học được tham gia vào hoạt động đánh giá.
C. đánh giá các kĩ năng ghi nhớ kiến thức, hình ảnh, tái hiện lược đồ.
D. khuyến khích các hình thức đánh giá trực tuyến (google form,…).

Câu 9. Kênh hình của phần Lịch sử trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 thể hiện những loại tư liệu nào?

A. Tư liệu lịch sử.
B. Tư liệu lịch sử, tư liệu thứ cấp, tranh minh hoạ.
C. Tư liệu lịch sử, sơ đồ, lược đồ, tranh minh hoạ lịch sử.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
D. Tư liệu gốc, tư liệu hiện vật.

Câu 10. Một trong những điểm khác nhau trong cấu trúc trình bày phần Lịch sử của SGK Lịch sử và Địa lí 8 so với SGK Lịch sử 8 hiện hành là

A. trình bày xen kẽ nội dung lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam theo từng giai đoạn tương đương.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. trình bày xen kẽ nội dung lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam theo từng khu vực địa lí.
C. trình bày phần lịch sử Việt Nam trước rồi mới trình bày phần lịch sử thế giới.
D. trình bày phần lịch sử thế giới trước rồi mới trình bày phần lịch sử Việt Nam.

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Một trong những điểm mới về nội dung phần Địa lí của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) so với sách hiện hành là

A. tăng dung lượng kiến thức về địa lí Việt Nam.
B. đề cập đầy đủ các hợp phần tự nhiên Việt Nam.
C. dung lượng kiến thức được giảm tải khá nhiều.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
D. làm rõ mối quan hệ về vị trí của Việt Nam trong châu Á.

Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng về hệ thống câu hỏi phát triển năng lực được xây dựng trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo)?

A. Câu hỏi được đặt xen kẽ với phần nội dung chính (chính văn).
B. Tất cả các tiểu mục đều được bắt đầu bởi câu hỏi hoặc nhiệm vụ học tập.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
C. Hệ thống câu hỏi tập trung phát triển thành phần năng lực tìm hiểu địa lí.
D. Chú trọng các câu hỏi hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức địa lí.

Câu 3. Nội dung các hợp phần tự nhiên trong phần Địa lí của sách Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo)

A. được phân chia rõ ràng và có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực tiễn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. được chia nhỏ để đưa vào cho phù hợp với đơn vị bài học.
C. được gộp vào để đảm bảo tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
D. được tách riêng mỗi hợp phần tự nhiên là một chương.

Câu 4. Những nội dung không có trong phần địa lí của sách Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) so với sách hiện hành là

A. các miền tự nhiên, biển đảo, lịch sử phát triển lãnh thổ.
B. châu Á, lịch sử phát triển lãnh thổ, biển đảo.
C. khoáng sản, các miền tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ.
D. châu Á, các miền tự nhiên, địa lí địa phương.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Câu 5. Những nội dung mới trong phần địa lí của sách Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) so với sách hiện hành là

A. biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lí tài nguyên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. biển đảo Việt Nam, khoáng sản.
C. biến đổi khí hậu, các hệ thống sông.
D. sử dụng hợp lí tài nguyên, biển đảo Việt Nam.

Câu 6. Khi sử dụng sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo), GV cần làm gì để đổi mới theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS?

A. GV đóng vai trò là người hướng dẫn, khuyến khích, tạo môi trường học tập tích cực cho HS.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. GV cần thiết kế bài học sinh động, hấp dẫn, sử dụng đầy đủ ngữ liệu được cung cấp trong SGK.
C. GV cần tăng cường khả năng tự học cho HS bằng cách sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.
D. GV cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho HS vì nội dung địa lí 8 rất gần gũi với các em.

Câu 7. Nhận định nào chưa đúng khi sử dụng phương pháp dạy học phần địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo)?

A. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để HS tiếp cận dễ dàng và cập nhật nguồn tri thức mới.
B. HS cần tuân thủ và bám sát nội dung được xây dựng trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo).Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
C. Phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực.
D. Tạo điều kiện để HS tham gia học tập chủ động, tích cực các hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm của phần Địa lí 8.

Câu 8. Căn cứ để đánh giá HS khi giảng dạy Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) là

A. sự tiến bộ của học sinh khi học tập Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo).
B. nội dung lí thuyết và kĩ năng làm việc với bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, dữ liệu,… của HS.
C. khả năng tái hiện kiến thức và vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.
D. yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù lịch sử và địa lí lớp 8.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Câu 9. Dạng bài học Địa lí chiếm ưu thế trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) là

A. thực hành.
B. tìm hiểu kiến thức và kĩ năng mới.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
C. tìm hiểu kĩ năng mới.
D. trải nghiệm thực tế.

Câu 10. Vai trò của phần dẫn nhập trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (bộ Chân trời sáng tạo) là

A. giúp học sinh có định hướng và tạo hứng thú cho việc học tập có hiệu quả hơn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo
B. liên kết nội dung bài học với các nội dung đã học.
C. tóm tắt những nội dung chính của bài học.
D. nêu lên những mục tiêu cốt lõi của bài học.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
5 10.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo