Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1, 2). HoaTieu.vn xin chia sẻ Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo. Đây là Đáp án tập huấn Hoạt động trải nghiệm 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1 + 2), gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng sai sau tập huấn thay sách giáo khoa lớp 8 môn HĐTN, HN năm 2023 - 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 8 môn HĐTN Bản 1

Câu 1. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 là:

A. Môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng là 105 tiết/ năm học và phải thực hiện 3 tiết/ tuần.

*B. Hoạt động giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng là 105 tiết/ năm học và phải thực hiện 3 tiết/ tuần.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

C. Vừa là môn học, vừa là hoạt động giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng là 105 tiết/ năm học.

D. Môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng là 105 tiết/ năm học.

Câu 2. Mục tiêu của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 hướng đến hình thành những phẩm chất, năng lực nào?

A. Thích ứng với cuộc sống, Thiết kế và tổ chức hoạt động, Định hướng nghề nghiệp.

B. Tự chủ và tự học, Giải quyết vấn đề và sáng tạo, Giao tiếp và hợp tác.

C. Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.

*D. Cả A, B, C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 3. Tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 tiếp cận trải nghiệm theo trình tự đúng nào?

A. Khám phá, kết nối kinh nghiệm – Đánh giá – Rèn luyện kĩ năng – Vận dụng mở rộng.

*B. Khám phá, kết nối kinh nghiệm – Rèn luyện kĩ năng – Vận dụng mở rộng – Đánh giá.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

C. Khám phá, kết nối kinh nghiệm – Vận dụng mở rộng – Đánh giá – Rèn luyện kĩ năng.

D. Khám phá, kết nối kinh nghiệm – Vận dụng mở rộng – Rèn luyện kĩ năng – Đánh giá.

Câu 4. Theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 1, nội dung nào cần ưu tiên thực hiện với thời lượng nhiều nhất trong mỗi chủ đề?

A. Khám phá, kết nối kinh nghiệm.

*B. Rèn luyện kĩ năng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

C. Vận dụng mở rộng.

D. Đánh giá.

Câu 5. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 1 có điểm đặc thù nào?

A. Thực hiện mô hình lớp học đảo ngược.

B. Tạo cơ hội cho tất cả học sinh tham gia tích cực vào hoạt động

C. Trang bị cho học sinh con đường hình thành và phát triển các kĩ năng.

D. Cả A, B, C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 6. Những đối tượng nào tham gia đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8?

A. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên được phân công.

B. Tự bản thân học sinh và bạn bè.

C.Phụ huynh và cộng đồng.

D. Cả A, B, C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 7.

Kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 được đánh giá như thế nào?

A. Đánh giá thường xuyên (sau mỗi chủ đề).

B. Đánh giá giữa kì từ 60-90 phút bằng các hình thức khác nhau.

C. Đánh giá cuối kì từ 60-90 phút bằng các hình thức khác nhau.

D. Cả A, B, C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 8. Các chủ đề trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 1 gồm các chủ đề nào?

A. Rèn luyện thói quen; Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người; Xây dựng trường học thân thiện; Sống hòa hợp trong gia đình; Làm quen với kinh doanh; Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng; Truyền thông phòng tránh thiên tai; Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại; Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp.

*B. Khám phá một số đặc điểm của bản thân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người; Xây dựng trường học thân thiện; Sống hòa hợp trong gia đình; Làm quen với kinh doanh; Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng; Truyền thông phòng tránh thiên tai; Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại; Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

C. Khám phá một số đặc điểm của bản thân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người; Xây dựng trường học thân thiện; Sống hòa hợp trong gia đình; Làm quen với kinh doanh; Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng; Truyền thông phòng tránh thiên tai; Phòng tránh thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu; Tìm hiểu các nghề ở địa phương; Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động.

D. Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người; Xây dựng trường học thân thiện; Sống hòa hợp trong gia đình; Làm quen với kinh doanh; Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng; Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính; Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại; Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp. Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động.

Câu 9.  Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 1 hỗ trợ như thế nào cho giáo viên?

A. Thiết kế như kế hoạch tổ chức hoạt động (giáo án).

B. Phương pháp tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú theo tiếp cận trải nghiệm.

C. Hướng dẫn đánh giá kết quả hoạt động một cách cụ thể.

*D. Cả A, B, C.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 10. Giáo viên thu được những điều gì sau khi xem clip minh họa về tiết tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8?

A. Hiểu được cách tiến hành tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và hướng tới phát triển kĩ năng cho học sinh.

B. Biết cách tạo hứng thú cho học sinh hoạt động.

C. Biết cách tổ chức hoạt động sao cho 100% học sinh được tham gia hoạt động.

*D. Cả A, B, CĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 8 môn HĐTN Bản 2

Với mỗi câu hỏi dưới đây hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 2 là những mục tiêu nào?

a. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ; Giải quyết vấn đề; Định hướng nghề nghiệp;
b. Yêu nước; Nhân ái; Yêu lao động; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác;Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
c. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác;
d. Yêu nước; Yêu thương con người; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác;

Câu 2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nào của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thể hiện trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 2?

a. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
b. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.
c. Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học.
d. Thích ứng với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 3. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 2 được biên soạn dựa trên những mạch hoạt động nào?

a. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội.
b. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến tự nhiên và xã hội.
c. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
d. Hoạt động hướng đến gia đình, nhà trường, xã hội và hướng đến tự nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Chân trời sáng tạo bản 2 được thực hiện trong những loại hình cơ bản nào?

a. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.
b. Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.
c. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
d. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ.

Câu 5. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Chân trời sáng tạo bản 2 có thể được thực hiện với các phương thức tổ chức nào?

a. Phương thức có tính cống hiến, khám phá và thể nghiệm.
b. Phương thức có tính khám phá, thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.
c. Phương thức có tính nghiên cứu, khám phá và thể nghiệm.
d. Phương thức có tính thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 6. Mỗi hoạt động được biên soạn trong các chủ đề của cuốn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 2 theo trình tự đúng nào?

a. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
b. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống;
c. Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm;
d. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống;

Câu 7. Theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 3, những phương pháp giáo dục nào không khuyến khích sử dụng?

a. Phương pháp giáo dục bằng tập thể.
b. Phương pháp tạo sản phẩm.
c. Phương pháp khích lệ, động viên.
d. Phương pháp thuyết trình.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Câu 8. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – bộ Chân trời sáng tạo bản 2 được biện soạn dựa trên những yêu cầu nào?

a. Dựa trên chương trình giáo dục địa phương
b. Dựa trên yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn và Đội.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
c. Dựa trên chương trình quốc tế.
d. Tất cả các phương án a, b, c

Câu 9. Các chủ đề trong cuốn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Chân trời sáng tạo bản 2 gồm các chủ đề nào?

a. Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm của bản thân; Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro; Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo
b. Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm của bản thân; Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ; Sống tiết kiệm; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro; Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.
c. Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân; Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro; Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.
d. Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm của bản thân; Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo vệ cảnh quan và môi trường; Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro; Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.

Câu 10. Ai là người đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 cho học sinh?

a. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
b. Tự bản thân học sinh và bạn bè.
c. Phụ huynh và cộng đồng.
d. Cả 3 phương án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
6 17.354
0 Bình luận
Sắp xếp theo