Đáp án tự luận Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học 2024 mới nhất

Đáp án tự luận Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học gồm những câu hỏi tự luận trong phần video khi tập huấn môn đun 4 mà giáo viên phải hoàn thiện trong quá trình học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất và đạt kết quả cao, tiết kiệm thời gian.

Đáp án môn Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học được Hoatieu.vn chi sẻ miễn phí tới các thầy cô, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng để hoàn thiện bài làm của mình sao cho đầy đủ nội dung, chứ không nên sao chép y nguyên.

1. Đáp án tự luận Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học

Câu 1: Theo Thầy/ cô nhận thấy vai trò của việc xây dựng kế hoạch dạy học là gì?

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Kế hoạch dạy học trình bày các nhiệm vụ giảng dạy cần phải thực hiện trong năm học, giúp giáo viên thực hiện một cách chủ động, toàn diện. Giáo viên có thể sử dụng kế hoạch dạy học như một danh sách các công việc và thực hiện theo dõi trong năm học. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch dạy học giáo viên có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể, tiến hành giảng dạy hiệu quả.

Kế hoạch dạy học sẽ là một sơ đồ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để người giáo viên tiến hành bài giảng của mình một cách logic và tuân theo những ý đồ giảng dạy đã lên sẵn ý tưởng để đạt được những hiệu quả mong muốn nhất.

Việc xây dựng kế hoạch dạy học đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bởi nó giúp giáo viên quản lý thời gian dành cho mỗi đơn vị bài học được tốt hơn. Lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp cho giờ học phát huy được tính tích cực, tự giác , chủ động, sáng tạo của cá nhân giáo viên và học sinh.

Câu 2: Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, thầy cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Lịch sử - Địa lý tiểu học?

Một số kinh nghiệm về xây dựng KHDH:

1. Viết mục tiêu: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, bài học hoặc chủ đề học tập xác định học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn gì về môn Lịch sử địa lý. Thông qua bài học hình thành cho học sinh phẩm chất gì một cách tường minh. Thông qua các hoạt động dạy học được triển khai học sinh hình thành những năng lực chung nào.

2. Tùy tình hình thực tế học sinh, GV xây dựng các hoạt động học tập cho học sinh (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng) Tùy theo bài, có thể vừa luyện tập vừa khám phá. Hoạt động phải hướng đến hoạt động của học sinh. Tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua làm việc. Từ hoạt động học học sinh hình thành năng lực cho bản thân.

3. Đánh giá lại KHBD là hoạt động cần thiết. Nghiêm túc nhìn nhận lại những thất bại với vai trò của một “đạo diễn” thì lần tổ chức sau sẽ hiệu quả hơn.

Đáp án tự luận Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học
Đáp án tự luận Lịch sử - Địa lý module 4 Tiểu học

Câu 3; Hãy cùng nhìn lại quy trình xây dựng KHDH cụ thể mà Thầy/ cô đã thực hiện, Thầy/ cô đã thực hiện những bước nào?

Quy trình xây dựng Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử địa lý

- Bước 1: Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn (Chương trình tổng thể, Chương trình môn học; Hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT,...)

Mục tiêu: Xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Lịch sử địa lý cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá ..; xác định trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

Cách thực hiện: Tổ chuyên môn họp, nghiên cứu, phân tích các văn bản chương trình, văn bản pháp quy, hướng dẫn.

Sản phẩm: Bản báo cáo tổng hợp kết quả trong đó xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Lịch sử địa lý cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá..; trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

- Bước 2: Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

- Bước 3: Xây dựng tổng thể KHGD môn Lịch sử địa lý

- Bước 4: Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHGD môn Lịch sử địa lý

2. Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Lịch sử - Địa lí

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm những nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trìnhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Xây dựng nội dung giáo dục địa phương

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do.....(1)...... quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm của Sở GD&ĐT, .....(2)...... tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần tìm hiểu chương trình GDPT 2018, phân tích .....(3)...... để thực hiện chương trình, xác định .....(4)......, từ đó xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu hỏiCâu trả lời
(1)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(2)Hiệu trưởng
(3)Điều kiện thực tiễn nhà trường
(4)Mục tiêu giáo dục của nhà trường

Mời các bạn xem bản đầy đủ tại: Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Lịch sử - Địa lý

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo