Ma trận đặc tả đề thi giữa kì 1 Toán 7 Kết nối tri thức 2023-2024

Ma trận đặc tả đề thi giữa kì 1 Toán 7 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết sau đây bao gồm mẫu ma trận đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 Kết nối tri thức, bản đặc tả đề thi giữa kì 1 môn Toán 7 KNTT, mẫu đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 7 sách Kết nối sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô và các em học sinh.

Lưu ý: để xem toàn bộ nội dung chi tiết 2 đề mẫu kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 Kết nối tri thức cùng với đáp án, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 7 KNTT

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VD cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số hữu tỉ

Số hữu tỉ. Các phép tính với số hữu tỉ.

Luỹ thừa của một số hữu tỉ. Quy tắc dấu ngoặc quy tắc chuyển vế

4

(1,2,5,6)

1,33đ

1

(14a)

1

1

(4)

0,33đ

1

(13a)

0,5

1

(13b,c,14b)

2,0đ

1

(15)

1,0đ

9

6,16

2

Số thực

Số thực.

Làm tròn số và ước lượng kết quả

1

(9)

0,33đ

1

(10)

0,33

2

0,67

3

Góc và đ/ thẳng song song.

Các góc ở vị trí đặc biệt

Tia phân giác.

Hai đ/thẳng song song.

Định lí và c/ minh định lí.

4

(3,7,8

11,

1,33đ

1

(12)

0,33

2

(16a,b)

1,5

7

3,17

Tổng: Số câu

Điểm

9

3,0

1

1,0

3

1,0

3

2,0

3

2,0

1

1,0

20

10,0

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

2. Bản đặc tả ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7 KNTT

TT

Chương/Chủ đề

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vdụng cao

SỐ - ĐAI SỐ

1

Số hữu tỉ

Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

Nhận biết:

– Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.

– Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.

– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.

– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.

Thông hiểu:

– Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.

Vận dụng:

– So sánh được hai số hữu tỉ.

1TL

4TN

1TN

1TL

Các phép tính với số hữu tỉ

Thông hiểu:

– Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).

– Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.

Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh hợp lí).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,...).

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.

1TL

2TL

1TL

Số thực

Nhận biết:

– Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.

– Làm tròn được số thập phân

Thông hiểu:

- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) làm tròn được số thập phân theo yêu cầu

1TN

1TN

3

Các hình hình học cơ bản

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Nhận biết :

– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).

– Nhận biết được tia phân giác của một góc.

– Nhận biết được cách vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập

Thông hiểu:

- Tính được số đo góc của tia phân giác của một góc.

4TN

Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

Nhận biết:

– Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

Thông hiểu:

– Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.

– Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

1TN

2TL

3. Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 7 KNTT có đáp án

1. TRẮC NGHIỆM:(4,0 điểm) Chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây rồi ghi vào giấy bài làm (ví dụ câu 1 chọn phương án B thì ghi 1B):

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 7 KNTT có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 7 KNTT có đáp án

..............................

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
2 2.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo