Góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 12 Kết nối tri thức

Góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 12 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu bản góp ý nhận xét sách giáo khoa mới lớp 12 môn Văn bộ Kết nối tri thức. Với mẫu nhận xét sách giáo khoa văn 12 Kết nối tri thức dưới đây bao gồm đầy đủ các nội dung đóng góp ý kiến cũng như các đề nghị thay đổi để hoàn thiện bộ sách Ngữ văn lớp 12. Sau đây là file word góp ý sách giáo khoa lớp 12 môn Văn, mời các bạn cùng tham khảo.

Góp ý SGK mới lớp 12 môn Văn KNTT - mẫu 1

Nội dung góp ý sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12

Bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

Tên bài học

Nội dung các văn bản Đọc hiểu

Phần Tiếng việt

Phần viết

Đề nghị

Học kì 1 1.Bài 1: Khả năng lớn lao của tiểu thuyết

- Văn bản 1: Xuân tóc đỏ cứu quốc

Câu hỏi thiên về khai thác thể loại, phù hợp

- Văn bản 2: Nỗi buồn chiến tranh.

Ý kiến: Câu hỏi thiên về phân tích nội dung, chưa kết nối tri thức ngữ văn

- Nói mỉa, Nghịch ngữ. Ý kiến: Phù hợp, có kết nối phần đọc

- Viết văn nghị luận: So sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

- Phần Văn bản đọc:Tăng cường câu hỏi thuộc thể loại ở văn bản 1

- Phần Viết: Chọn hai ngữ liệu tham khảo gần gũi, có học

2. Bài 2: Những thế giới thơ

- Văn bản 1: Cảm Hoài

- Văn bản 2: Tây Tiến

-Văn bản 3: Đàn ghi ta của Lorca

Thực hành: Tu từ trong thơ

Ý kiến: phù hợp

- So sánh đánh giá hai tác phẩm thơ

Ý kiến: Phù hợp

- Văn bản đọc: Phần Tri thức Ngữ văn chỉ nêu biểu tượng và phong cách trong thơ, nên thêm những yếu tố khác mới rõ thế giới thơ, phù hợp câu hỏi sau đọc

3.Bài 3:Lập luận trong văn bản nghị luận

_- Văn bản 1: Nhìn về vốn văn hóa của dân tộc

Hệ thống câu hỏi chủ yếu về phân tích nội dung, chưa kết nối tri thức ngữ văn

- Văn bản 2: Năng lực sáng tạo

Hệ thống câu hỏi ổn, làm rõ phần tri thức ngữ văn

-Văn bản 3: Mấy ý nghĩ về thơ

Ý kiến: Phù hợp

Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ

Ý kiến: Có kết nối văn bản đọc

- Văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

Ý kiến: Phù hợp

-Đọc: Bổ sung hệ thống câu hỏi của văn bản 1, lấy kĩ năng thao tác lập luận làm trọng tâm

4. Bài 4: Yếu tố kì ảo trong truyện kí

-Văn bản 1: Hải khẩu linh từ

Ý kiến: Hệ thống câu hỏi có kết nối chặt chẽ với tri thức về truyện Truyền kì

-Văn bản 2: Muối của rừng

Ý kiến: Hệ thống câu hỏi nghiên về phân tích tác phẩm, chưa kết nối tri thức ngữ văn

Nghệ thuật điển cố trong tác phẩm văn học

Ý kiến: Có kết nối với văn bản đọc

-Viết văn nghị luận về vay mượn, cải biên, sáng tạo trong tác phẩm văn học

Ý kiến: Dễ lệch sang kiểu nhạy tác phẩm, mất sự đột phá, dấu ấn cá nhân

- Viết: Đổi thành kiểu bài: Nghị luận về tác phẩm văn xuôi

-Văn bản 2: Có thể chọn tác phẩm khác, có nhiều yếu tố tâm linh, kì ảo

5.Bài 5: Tiếng cười của hài kịch

- Văn bản 1: Nhân vật quan trọng

Ý kiến: Hệ thống câu hỏi chưa toát lên tri thức ngữ văn

- Văn bản 2: Quẫn (Lộng Chương)

Ý kiến: phù hợp

- Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề tự nhiên, xã hội

Ý kiến: học sinh 12 khó có điều kiện hoàn thành bài chất lượng

- Đọc: Văn bản 1 đã học về hiện thực trào phúng (Xuân Tóc Đỏ cứu quốc), có thể đổi thể loại hài kịch sang bi kịch

Học Kì 2

6. Bài 6: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi

- Văn bản 1: Tác giả Hồ Chí Minh

- Văn bản 2: Tuyên ngôn độc lập

-Văn bản 3: Mộ

-Văn bản 4: Nguyên tiêu

- Văn bản 5: Trò lố hay Varen vả Phan Bội Châu

Ý kiến: Văn bản 2 và 3 nghiên về phân tích thơ, chưa kết nối tri thức ngữ văn. Hệ thống câu hỏi các văn bản khác ổn

Một số biện pháp tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận

Ý kiến: phù hợp

Viết báo cáo kết quả các bài tập dự án

Ý kiến: Phần kết nối với văn bản đọc chưa rõ

- Nhan đề Bài 6 không thống nhất với cách đặt nhan đề cho các bài khác trong bộ sách, sáp nhập với Bài 9 thì hợp lí hơn

- Phần đọc:Văn bản 2 và 3 bổ sung hệ thống câu hỏi cho phù hợp với phần Tri thức Ngữ văn

- Phần Viết: Viết văn nghị luận bàn luận về vai trò của Văn học, nghệt thuật trong đời sống (Kiểu đề lí luận văn học)

7. Bài 7: Sự thật trong tác phẩm kí

-Văn bản 1: Nghệ thuật băm thịt gà

-Văn bản 2: Bước vào đời

Ý kiến: Hệ thống câu hỏi hai văn bản phù hợp mục tiêu

Thực hành: ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết: Bàn về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

-Không có đề nghị

8. Bài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin

-Văn bản 1: Parama

-Văn bản 2: Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục

-Văn bản 3: Đời Muối

Ý kiến: Văn bản 2 hệ thống câu hỏi nghiên về phân tích nội dung chưa có tính kết nối tri thức ngữ văn

Văn bản 1 và 3 ổn

-Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ý kiến: Nhan đề tiếng việt nêu tác dụng của phần thực hành tiếng việt này không phải nêu mục tiêu thực hành nên không phù hợp. Nhan đề không sát mục tiêu cần đạt

- Viết thư trao đổi về công việc hoặc vấn đề đáng quan tâm

Ý kiến: Phù hợp

- Nhan đề bài 8: Thêm một số yếu tố văn bản thông tin vào nhan đề bài 8(Dữ liệu, cách trình bày, yếu tố hình thức trong văn bản thông tin)

- Phần đọc: Bổ sung câu hỏi theo yêu cầu cần đạt của văn bản thông tin của văn bản 2

- Thực hành Tiếng Việt: Đổi nhan đề: Các cách trích dẫn trong tạo lập văn bản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

9. Bài 9: Văn học và cuộc đời

-Văn bản 1: Vội vàng

-Văn bản 2: Trở về

- Văn bản 3: Hồn Trương Ba, Da hàng thịt

Ý kiến: Phù hợp tri thức ngữ văn, mục tiêu

Thực hành Tiếng việt: Giữ gìn và phát triển Tiếng Việt

Ý kiến: Phù hợp

Viết bài phát biểu trong lễ phát động phong trào hoặc hoạt động xã hội

Ý kiến: Phù hợp

- Sáp nhập bài 9 và bài 6, hoặc sắp xếp gần nhau, vì Tri thức ngữ văn của Bài 9 nói về quan điểm sáng tác, tiêu chí đánh giá tác phẩm văn học, giá trị của tác phẩm văn học, trùng với vai trò soi đường của văn học trong Bài 6

Góp ý SGK mới lớp 12 môn Văn KNTT - mẫu 2

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

1

Bài 4: Yếu tố kì ảo trong truyện kể (Viết văn nghị luận về vay mượn, cải biên, sáng tạo trong tác phẩm văn học)

115

Viết văn nghị luận về vay mượn, cải biên, sáng tạo trong tác phẩm văn học

Đổi thành kiểu bài: Nghị luận về tác phẩm văn xuôi

Dễ lệch sang kiểu nhạy tác phẩm, mất sự đột phá, dấu ấn cá nhân

2

Bài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin

(Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ)

78

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thêm một số yếu tố văn bản thông tin vào nhan đề (Dữ liệu, cách trình bày, yếu tố hình thức trong văn bản thông tin)

Nhan đề nêu tác dụng của phần thực hành không phải nêu mục tiêu thực hành

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 3.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo