Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 8 môn Mĩ thuật

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 bộ Kết nối cùng với gợi ý đáp án tập huấn SGK mới lớp 8 môn Mĩ thuật chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô giáo sau khóa tập huấn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật lớp 8 KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật lớp 8 KNTT

Câu 1. Lĩnh vực mĩ thuật tạo hình trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống KHÔNG đề cập đến những thể loại nào?

A. Lí luận và lịch sử mĩ thuật.

B. Hội họa.

C. Đồ họa (tranh in).

D. Nhạc hoạ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

Câu 2. Phần lịch sử mĩ thuật trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến thời kì nào?

A. Tiền sử.

B. Cổ đại.

C. Trung đại.

D. Hiện đại.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

Câu 3. Mỗi bài trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn dạy trong mấy tiết?

A. 1

B. 2Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

C. 3

D. 4

Câu 4. Lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến những thể loại nào?

A. Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

B. Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện.

C. Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa.

D. Thiết kế công nghiệp, Thiết kế mĩ thuật sân khấu - điện ảnh, Thiết kế thời trang.

Câu 5. Nội dung thiết kế quà sinh nhật từ vật liệu sẵn có ở bài nào trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

A. Bài 4

B. Bài 6Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

C. Bài 8

D. Bài 14

Câu 6. Nội dung nghệ thuật trổ giấy trong trang trí ở bài nào trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

A. Bài 8Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

B. Bài 7

C. Bài 9

D. Bài 12

Câu 7. Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình ở chủ đề nào trong SGK Mĩ thuật 8 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

A. 11

B.12
C. 15Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

D. 7

Câu 8. Phương pháp dạy học SGK Mĩ thuật 8 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống như thế nào?

A. Phương pháp dạy học theo phân môn.

B. Phương pháp dạy học theo chủ đề.

C. Phương pháp dạy học tích hợp.

D. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

Câu 9. Đánh giá môn Mĩ thuật từ năm học 2023 – 2024 theo Thông tư nào?

A. Thông tư 26.

B. Thông tư 58.

C. Thông tư 30.
D. Thông tư 22.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

Câu 10. Đánh giá môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

A. Đạt và Chưa đạt.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức

B. Tốt – Khá – Trung bình – Yếu.

C. Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu – Kém.

D. Hoàn thành tốt – Hoàn thành – Chưa hoàn thành.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo