Giáo án điện tử Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức (bài 1-7)

Bộ giáo án PowerPoint Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức cả năm được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu giáo án PowerPoint môn Giáo dục công dân lớp 8 sách Kết nối tri thức từ bài 1 đến bài 7 trong sách giáo khoa Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu bài giảng điện tử môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 4

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 4

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 5

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 5

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 6

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 5

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 7

Giáo án PPt Giáo dục công dân 8 KNTT bài 7

............................

Để xem toàn bộ nội dung chi tiết bộ giáo án PPt GDCD 8 Kết nối tri thức, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 2.049
0 Bình luận
Sắp xếp theo