Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì?

Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì 2022? Vào những ngày tết, trẻ con thường rất háo hức khi nhận những phong bao lì xì đỏ. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang khi mà chúng thường bị bố mẹ "tịch thu" với câu nói "truyền thống": Mẹ cất cho, sau này con lớn mẹ trả lại.

Vậy, Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì? Hoatieu.vn xin trả lời theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

1. Cha mẹ có được giữ tiền mừng tuổi của con?

Điều 76 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 quy định:

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 77 Luật này quy định:

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Theo điều 75, tài sản riêng của con gồm: Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Do vậy, tiền lì xì được xem là tài sản riêng của con. Chiếu theo các quy định trên thì cha mẹ được quyền giữ tiền lì xì của con trong các trường hợp được trên

2. Trẻ nhỏ có được phép được tự giữ tiền lì xì?

Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì?

Tiền lì xì của trẻ nhỏ được tặng cho riêng nên được coi là tài sản riêng của trẻ. Tuy nhiên, việc quản lý tài sản này như thế nào lại phụ thuộc vào độ tuổi của con.

Theo quy định tại điều 76 mà Hoatieu.vn trích dẫn ở trên thì: Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng. Tức con từ đủ 15 tuổi trở lên thì có quyền tự giữ tiền lì xì của mình

3. Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì?

Theo những phân tích trên thì trẻ em trên 15 tuổi được tự quản lý tiền lì xì của mình.

Bên cạnh đó điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Con dưới 15 tuổi thì có cha mẹ có quyền tự định đoạt tài sản riêng của con vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Có thể hiểu rằng, nếu con từ đủ 15 tuổi thì được quyền tự giữ tiền lì xì, tự quyết định về việc sử dụng tiền lì xì như thế nào; nếu con đủ 09 tuổi thì tiền lì xì vẫn do bố mẹ giữ nhưng nếu bố mẹ muốn sử dụng phải hỏi nguyện vọng của con; nếu con từ 09 tuổi trở xuống, bố mẹ được giữ và sử dụng tiền lì xì vì lợi ích của con.

Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 464
0 Bình luận
Sắp xếp theo