Sang tên sổ đỏ mất bao lâu 2024?

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu 2024? Sổ đỏ và sổ hồng luôn là vấn đề được nhiều người người quan tâm, đặc biệt trong thời gian giá bất động sản tăng chóng mặt như hiện nay. Vậy sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Thời hạn sang tên sổ đỏ, sổ hồng là gì? Bài viết này của HoaTieu.vn sẽ làm rõ các thắc mắc về vấn đề nêu trên, mời bạn đọc tham khảo.

Cần hiểu đúng về sổ đỏ, sổ hông theo quy định của pháp luật
Cần hiểu đúng về sổ đỏ, sổ hông theo quy định của pháp luật

1. Sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Sổ đỏ là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn... Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là “sổ đỏ”.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Như vậy, trường hợp đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động (sang tên Sổ đỏ).

Vậy thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Căn cứ tại Điều 61, Khoản 1, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 quy định:

Chuyển đổi, thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày.

Như vậy, thời gian sang tên sổ đỏ theo quy định pháp luật là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thời gian sang tên sổ đỏ?

Như đã đề cập ở phần 1 thì thời gian sang tên sổ đỏ là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, vẫn có những lưu ý và trường hợp ngoại lệ về thời gian sang tên sổ đỏ như sau:

Thời gian 10 ngày trên không tính vào thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không quá 20 ngày.

Vì vậy, vẫn có trường hợp thời gian sang tên sổ đỏ được tiến hành quá 10 ngày trên thực tế.

3. Thời gian sang tên sổ hồng?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở

Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là "sổ hồng”.

Vậy mất bao lâu thời gian để thực hiện sang tên sổ hồng từ người bán cho người mua?

Căn cứ Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 20 ngày;

d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 15 ngày;

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày;

e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày;

g) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 10 ngày;

h) Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày;

i) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 15 ngày;

k) Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày;

l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;

m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 05 ngày làm việc;

n) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày làm việc;

o) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 10 ngày;

p) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 10 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;

q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 30 ngày.

Như vậy, trường hợp đất đã có Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ hồng thực hiện tương tự như sổ đỏ là không quá 10 ngày.

Tuy nhiên tùy từng trường hợp cụ thể mà sẽ quy định thời hạn khác nhau.

Trên thực tế, khi nộp hồ sơ tại văn phòng đất đai, thì họ sẽ cho giấy hẹn tầm 7-10 ngày sau ra đóng thuế, đóng xong có xác nhận ngân hàng thì mới trở về lấy sổ đỏ (hoặc sổ hồng) được.

4. Cách xử lý khi bị chậm sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Nếu quá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định nhưng chưa nhận được kết quả thì người sử dụng đất nên mang giấy hẹn tới nơi nộp hồ sơ để hỏi kết quả và lý do.

Nếu cơ quan đăng ký đất đai không trả lời hoặc cố ý gây khó khăn thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai (theo Điều 204 Luật Đất đai năm 2013).

Bài viết trên đã giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề thời gian sang tên sổ đỏ và sổ hồng mất bao lâu?. Mời các bạn tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Đất đai - Nhà ở, Hành chính, Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo