Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế?

Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế? Bảo hiểm y tế là bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho người nhân không vì mục đích lợi nhuận. Nhưng khám chữa bệnh ở tư nhân có được hưởng bảo hiểm y tế hay không lại là một vấn đề mà nhiều người thắc mắc. Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo điều khoản 20 điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (sửa đổi khoản 2 điều 31 Luật bảo hiểm y tế 2008) quy định:

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Như quy định trên thì người khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân không có hợp đồng áp dụng bảo hiểm y tế với tổ chức bảo hiểm y tế thì vẫn được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại tổ chức bảo hiểm y tế. Tuy nhiên nếu trường hợp bạn đi khám, chữa bệnh tại bệnh viên tư nhân có hợp đồng áp dụng bảo hiểm y tế với tổ chức bảo hiểm y tế thì bạn vẫn được áp dụng bảo hiểm y tế trực tiếp tại bệnh viện tư nhân đó mà không cần đến tổ chức bảo hiểm y tế nhận tiền.

2. Mức hưởng BHYT tại bệnh viện tư như thế nào?

Như phân tích ở trên, nếu bạn khám, chữa bệnh ở bệnh viên tư nhân không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì sẽ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trực tiếp tại tổ chức bảo hiểm y tế căn cứ vào điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

a) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

2. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

3. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Như quy định trên thì tuỳ thuộc vào tuyến viện tư nhân tương đương với cấp huyện, tỉnh và trung ương thì bạn sẽ được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo mức khác nhau. Và muốn thanh toán chi phí này thì người bệnh phải đến tổ chức bảo hiểm y tế để làm hồ sơ thanh toán. Vậy nên khi đi khám bệnh mà không quá cấp bách thì bạn nên tìm hiểu rõ cơ sở khám bệnh có được dùng bảo hiểm y tế hay không để không mất quá nhiều thời gian đi lại để được hưởng bảo hiểm này.

3. Khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân khi có thẻ BHYT có được hỗ trợ không?

Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế?
Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế?

Như phân tích ở trên thì khi bạn có thẻ bảo hiểm y tế lúc khám, chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân có được hưởng hỗ trợ của bảo hiểm y tế. Tuy nhiên mức hưởng này sẽ tuỳ thuộc vào cơ sở tư nhân tương đương với tuyến viện nào và cơ sở đó có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổ chức bảo hiểm y tế hay không. Nếu cơ sở đó có hợp đồng khám, chữa bệnh thì sẽ được trừ trực tiếp vào chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện còn nếu không thì bạn phải đến tổ chức y tế để yêu cầu thanh toán.

Trên đây là bài viết của Hoa tiêu về thắc mắc "Khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân có được bảo hiểm y tế?". Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo