Công văn 4173/VPCP-KSTT 2018

Công văn 4173/VPCP-KSTT - Quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Chính phủ vừa có Công văn 4173/VPCP-KSTT 2018 về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử. Theo đó Giao BHXH Việt Nam xây dựng Quyết định của Thủ tướng về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT, nhằm đảm bảo đúng tiến độ là hoàn thành trong năm 2018 tại Nghị quyết 01/2018/NQ-CP.

Công văn 4173/VPCP-KSTT 2018 - Quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử là văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Bảo hiểm. Các bạn có thể Tải Công văn 4173/VPCP-KSTT 2018 doc và pdf miễn phí để xem chi tiết nội dung.

Nội dung Công văn 4173/VPCP-KSTT 2018

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4173/VPCP-KSTT
V/v cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về đề nghị của Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong cấp, quản lý, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Thẻ bảo hiểm y tế phải có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KSTT (3b).PVHữu
Nguyễn Văn Tùng

Thuộc tính văn bản: Công văn 4173/VPCP-KSTT

Số hiệu4173/VPCP-KSTT
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhThể thao - Y tế
Nơi ban hànhVăn phòng Chính phủ
Người kýNguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Số hiệu:4173/VPCP-KSTTLĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:08/05/2018Ngày hiệu lực:08/05/2018
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
2 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo