Học sinh có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế không 2024?

Học sinh có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế không 2024? Đầu năm học, ngoài các khoản học phí phải đóng thì học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước sẽ phải đóng thêm tiền Bảo hiểm y tế. Vậy học sinh có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế không? Đây là câu hỏi mà thời gian gần đây HoaTieu.vn nhận được rất nhiều từ bạn đọc. Mời các bạn tham khảo nội dung giải đáp chi tiết dưới đây nhé.

Học sinh có bắt buộc mua bảo hiểm y tế ở trường học không?
Học sinh có bắt buộc mua bảo hiểm y tế ở trường học không?

1. Học sinh có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế không?

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 1/7/2009). Luật BHYT điều chỉnh các mối quan hệ liên quan tới các chủ thể tham gia BHYT, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan quản lý đối với chính sách xã hội quan trọng này.

Đối với nhóm đối tượng HSSV, Luật quy định lộ trình thực hiện từ tự nguyện chuyển sang đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, theo đó, từ 1/1/2010, HSSV trở thành nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT.

Ngày 13/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Các điểm mới quan trọng trong Luật sửa đổi là quy định “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc”; khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình. Trong lộ trình thực hiện BHYT bắt buộc toàn dân, HSSV, tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên).

2. Học sinh có được tham gia BHYT theo hộ gia đình?

Theo Điều 5, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

  • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng;
  • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng thuộc nhóm đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác;
  • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
  • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (trừ đối tượng thuộc các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo các nhóm khác) mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; và căn cứ theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 thì HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên) và không là đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

TIếp đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT”.

Theo quy định này, đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự sắp xếp thuộc nhóm thứ 4, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thuộc nhóm thứ 5 từ trên xuống.

Do đó, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (đối tượng có thẻ ưu tiên) thì sẽ tham gia BHYT tại nhà trường và không được mua BHYT theo hộ gia đình.

3. Học sinh có bắt buộc mua bảo hiểm y tế ở trường không?

Như thông tin đã đề cập tại phần 2 thì học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế ở trường và không thuộc đối tượng được mua BHYT theo hộ gia đình (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác - đối tượng có thẻ ưu tiên).

4. Quyền lợi của học sinh khi gia bảo hiểm y tế

Quyền lợi của học sinh khi gia bảo hiểm y tế
Quyền lợi của học sinh khi gia bảo hiểm y tế

Quyền lợi của học sinh khi gia bảo hiểm y tế: Học sinh khi tham gia BHYT sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi tham gia BHYT học sinh được hưởng các quyền lợi:

  • Khám chữa bệnh đúng tuyến được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
  • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;
  • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

5. Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lớp 1

Tham khảo bài viết:

6. Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh 2024

Theo Thông báo 3920/TB-BHXH năm 2022 của BHXH TP.HCM như sau:

Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và phương thức đóng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố trong năm học 2022 – 2023, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Phương thức

HSSV đóng

70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

- Đối với trường hợp học sinh sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học.

- Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, năm học 2022 - 2023 mức đóng bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh là 563.220 đồng/năm.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi: Học sinh có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế không?

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 727
0 Bình luận
Sắp xếp theo