Sinh viên không đóng bảo hiểm y tế có sao không 2023?

Sinh viên không đóng bảo hiểm y tế có sao không 2023? Là thắc mắc của nhiều bạn sinh viên khi không muốn đóng bảo hiểm y tế ở trường đại học, cao đẳng. Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế dưới đây.

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc với những đối tượng theo quy định của luật bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khoẻ của người dân không vì mục đích lợi nhuận.

Vậy đối với những đối tượng được quy định cụ thể trong luật bảo hiểm y tế là những đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.

2. Những đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

Theo quy định trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì các đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế là:

  • Nhóm người do người lao động và người sử dụng lao động đóng
  • Nhóm người do ngân sách nhà nước đóng
  • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng
  • Nhóm người do người sử dụng lao động đóng
  • Các đối tượng khác

Vậy với các nhóm đối tượng trên thì phải đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

3. Sinh viên có phải tham gia bảo hiểm y tế?

Như căn cứ những nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế trên và điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bao gồm: người thuộc gia đình cận nghèo; hộ gia đình nghèo đa chiều; học sinh, sinh viên; người làm nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Vậy nên sinh viên thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế nên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo trường học mà sinh viên đó đang theo học.

4. Xử phạt với đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ vào khoản 1 điều 80 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Vậy đối với sinh viên không đóng bảo hiểm y tế theo trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của mình thì sẽ có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 500.000 đồng.

Như vậy với những phân tích trên thì việc sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc. Và việc tham gia bảo hiểm y tế là nên làm bởi để bảo vệ sức khoẻ của bản thân mình. Sinh viên có thể tham gia theo diện được nhà nước hỗ trợ hoặc theo đối tượng khác. Nhưng khi tham gia đóng bảo hiểm là sinh viên thì bạn được hỗ trợ một phần chi phí đóng bảo hiểm hằng năm.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về câu hỏi Sinh viên không đóng bảo hiểm y tế có sao không 2023? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo