Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2021

Giáo viên dạy giỏi cấp trường là cuộc thi quen thuộc với mỗi giáo viên. Tuy nhiên các thầy cô đã biết thủ tục tham dự cuộc thi này hay chưa?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn xin gửi đến quý thầy cô Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2021 theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2021

1. Quy định thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, ta có các quy định sau:

 • Nguyên tắc cuộc thi:

- Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

- Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

- Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

 • Chu kỳ thi:

Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do nhà trường tổ chức. Tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại trường tổ chức Hội thi

 • Số lượng giáo viên thi:

Số lượng giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp do hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; trưởng phòng giáo dục và đào tạo; giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định theo phân cấp quản lý, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, ngân sách của địa phương hàng năm.

 • Thời gian và địa điểm thi:

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý (cấp trường: Hiệu trưởng quyết định, cấp huyện: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định, cấp tỉnh: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định) đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của trẻ em và học sinh. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi nhỏ và phải đảm bảo không gây khó khăn cho giáo viên tham gia dự thi.

2. Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Theo điều 9 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường gồm:

 • Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Quy định này
 • Xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp;

Cụ thể:

Đối với giáo viên mầm non thì tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi và các tiêu chí sau phải đạt mức tốt (Theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT)

 • Đạo đức nhà giáo
 • Phát triển chuyên môn bản thân
 • Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
 • Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em
 • Quản lý nhóm, lớp
 • Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Đối với giáo viên phổ thông:

 • Giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở thì phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ (theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT) đạt mức tốt.
 • Giáo viên thi Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi và tiêu chuẩn 3,4 ( Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục, Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT) phải đạt mức tốt.

3. Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi

 • Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt

 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Giáo viên, đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi có quyền khiếu nại với Ban tổ chức Hội thi về từng nội dung thi và kết quả Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại trước khi kết thúc Hội thi

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Cán bộ công chức, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 3.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo