Điều kiện, hồ sơ dự thi giáo viên giỏi cấp huyện 2021

Bên cạnh hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cũng là một cuộc thi quan trọng được đông đảo quý thầy cô giáo quan tâm.

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến quý thầy cô các Điều kiện dự thi giáo viên giỏi cấp huyện theo quy định mới nhất tại Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT.

Điều kiện, hồ sơ dự thi giáo viên giỏi cấp huyện 2021

1. Điều kiện dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, chúng ta có các tiêu chí như sau:

Đối với giáo viên mầm non và giáo viên cấp phổ thông thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

 • Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;
 • Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp cấp phổ thông thi giáo viên dạy chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện:

 • Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;
 • Có một năm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

2. Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện gồm:

 • Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện do lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ký xác nhận
 • Danh sách gửi kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quy định này
 • Xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp trẻ em, học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp.

Trong đó các tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 là các tiêu chí đã được nêu ra tại mục 1 bài viết này.

3. Thẩm quyền tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức theo thẩm quyền.

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi cấp huyện, thành lập Ban Tổ chức, thành lập Ban Giám khảo theo quy định và thông báo bằng văn bản đến các trường ít nhất là 01 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc có báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

4. Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Đánh giá các nội dung thi:

Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:

 • Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.
 • Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; công tác giảng dạy; công tác chủ nhiệm lớp:

 • Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ em, học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em, học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
 • Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

5. Khiếu nại kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Giáo viên, đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi có quyền khiếu nại với Ban tổ chức Hội thi về từng nội dung thi và kết quả Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại trước khi kết thúc Hội thi.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Điều kiện, hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Cán bộ công chức, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 802
0 Bình luận
Sắp xếp theo