Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục?

Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục? Công chức khác viên chức như thế nào? HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết.

Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục?
Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục?

1. Công chức là gì? Viên chức là gì?

Cụ thể theo quy định tại điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2019 như sau:

Điều 4. Cán bộ, công chức

....

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Còn theo điều 2 Luật viên chức 2010 quy định khái niệm viên chức là:

Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục

Cụ thể phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục căn cứ vào quy định Luật viên chức 2010 và Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 như sau:

Tiêu chí

Công chức

Viên chức

Điều kiện

Công chức phải là người Việt Nam, trở thành công chức theo hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm và giữ chức danh theo nhiệm kỳ.

Viên chức phải là công dân Việt Nam, trở thành viên chức thông qua hình thức tuyển dụng vào vị trí việc làm.

Thời gian tập sự

Thời gian tập sự được quy định riêng đối với từng ngạch, cấp bậc theo quy định của Chính phủ

Thời gian tập sự quy định trong hợp đồng làm việc từ khoảng 03 tháng đến 12 tháng

Cấp bậc

Công chức được phân thành các ngạch khác nhau

Viên chức được phân theo các chức danh nghề nghiệp

Vị trí công tác

Công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở các cấp trung ương, tỉnh, huyện, quận, thị xã.

Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc

Nguồn chi trả lương

Được ngân sách nhà nước chi trả

Được nhận lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Tính chất công việc

Công chức thực hiện các công việc nhân danh quyền lực nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phải chịu trách nhiệm về công việc của mình trước Đảng và Nhà nước, trước nhân dân và đơn vị quản lý

Viên chức thực hiện các công việc do đơn vị quản lý giao cho mang tính chuyên môn nghiệp vụ, không có tính quyền lực nhà nước. Phải chịu mọi trách nhiệm trước đơn vị quản lý viên chức

Như vậy có thể thấy thấy Viên chức là làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, còn Công chức là làm việc trong cơ quan nhà nước.

Cụ thể thì đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thành lập, cung cấp các dịch vụ công. Vì thế đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành giáo dục là các trường học do nhà nước thành lập. Còn cơ quan nhà nước thuộc ngành giáo dục là Bộ giáo dục và đạo tào; Sở giáo dục và đào tạo; Phòng giáo dục trực thuộc Chính Phủ.

Tóm lại viên chức trong ngành giáo dục là giáo viên làm việc trong các cơ quan giáo dục công lập, còn công chức trong ngành giáo dục là những người làm việc trong cơ quan Bộ giáo dục hoặc Sở giáo dục hoặc Phòng giáo dục.

Từ đó có thể hiểu viên chức giáo dục là người thực hiện chuyên môn giảng dạy, công việc trong cơ sở giáo dục công lập, còn công chức giáo dục là người thực hiện các công việc quản lý hệ thống giáo dục của nhà nước.

3. Ví dụ về công chức và viên chức trong ngành giáo dục

Để bạn đọc hiểu hơn thì có những ví dụ như sau:

  • Ví dụ về viên chức giáo dục:

Chị T là giáo viên trường THPT Lương Văn Can, trường này là một trường công lập nên chị T là viên chức ngành giáo dục.

  • Ví dụ về công chức giáo dục

Anh H là trưởng phòng của Phòng giáo dục và đào tạo huyện A, nên anh H là công chức trong ngành giáo dục, thuộc cơ quan nhà nước.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Phân biệt công chức, viên chức trong ngành giáo dục? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Cán bộ công chức liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.266
0 Bình luận
Sắp xếp theo