Cách tính lương mới cho giáo viên trung học cơ sở

Dự kiến lương giáo viên THCS mới

Thay vì trả lương theo bằng cấp, thâm niên... sắp tới, lương giáo viên sẽ được chi trả theo chức danh nghề nghiệp. Các chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS gồm: Giáo viên THCS các hạng IV, III, II, I.

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên THCS công lập theo 4 hạng.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là cán bộ quản lí (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc), giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục THCS trong các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập.

Về cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS gồm: Giáo viên THCS các hạng IV, III, II, I.

Cách tính lương đối với giáo viên THCS.

Hệ số lương được chia theo từng bậc, mức thấp nhất là từ 2,1 đến cao nhất là 6,78.

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định hiện hành của pháp luật về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc hạng I theo quy định Thông tư này, nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì vẫn bổ nhiệm vào hạng.

Tuy nhiên, sẽ nhưng không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 16.8.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lao động tiền lương của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 784
0 Bình luận
Sắp xếp theo