Bảng lương kiểm tra viên 2023

Bảng lương kiểm tra viên 2023. Trong hệ thống Viện kiểm sát của nước ta thì có những người làm công việc trong cơ quan này được gọi là kiểm sát viên, kiểm tra viên. Vậy những kiểm tra viên sẽ có mức lương như thế nào vào năm 2023? Hoatieu.vn mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Kiểm tra viên là?

Theo quy định tại điều 90 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 quy định là:

Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.

Như vậy kiểm tra viên cũng là chức danh làm việc trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân và thực hiện những công tác như công tố, kiểm sát tư pháp và những nhiệm vụ khác.

2. Các ngạch kiểm tra viên?

Cùng theo quy định tại điều 90 thì kiểm tra viên có những ngạch như sau:

  • Kiểm tra viên;
  • Kiểm tra viên chính;
  • Kiểm tra viên cao cấp.

Như vậy có thể thấy kiểm tra viên có ít ngạch hơn kiểm sát viên và kiểm tra viên là người thực hiện nhiệm vụ dưới kiểm sát viên.

3. Cách xếp lương của kiểm tra viên

Cách xếp lương và bảng lương kiểm tra viên mới nhất hiện nay
Cách xếp lương và bảng lương kiểm tra viên mới nhất hiện nay

Cách xếp lương của Kiểm tra viên sẽ căn cứ vào ngạch mà kiểm tra viên đó nắm giữ để căn cứ tính lương như sau:

  • Loại A3 là kiểm tra viên cao cấp tương đương với kiểm sát viên của Viện KSNDTC;
  • Loại A2 là kiểm tra viên chính tương đương với kiểm sát viên của Viện KSND cấp tỉnh;
  • Loại A1 là kiểm tra viên tương đương với kiểm sát viên của Viện KSND huyện.

4. Bảng lương của kiểm tra viên 2023

Về căn cứ tính lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thì sẽ tính theo lương cơ sở là:

  • Mức lương cơ sở hiện tại đến ngày 30/6/2023 là 1.490.000 đồng/tháng.
  • Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/ tháng.

Căn cứ vào mức lương trên thì bảng lương của kiểm tra viên năm 2023 sẽ như sau:

Bảng lương của kiểm tra viên cao cấp 2023

Nhóm chức danh

Hệ số lương

Mức lương đến 30/6/2023

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

6,2

9.238.000

11.160.000

Bậc 2

6,56

9.774.400

11.808.000

Bậc 3

6,92

10.310.800

12.456.000

Bậc 4

7,28

10.847.200

13.104.000

Bậc 5

7,64

11.383.600

13.752.000

Bậc 6

8

11.920.000

14.400.000

Bảng lương của kiểm tra viên chính 2023

Nhóm chức danh

Hệ số lương

Mức lương đến 30/6/2023

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

4,4

6.556.000

7.920.000

Bậc 2

4,74

7.062.600

8.532.000

Bậc 3

5,08

7.569.200

9.144.000

Bậc 4

5,42

8.075.800

9.756.000

Bậc 5

5,76

8.582.400

10.368.000

Bậc 6

6,1

9.089.000

10.980.000

Bậc 7

6,44

9.595.600

11.592.000

Bậc 8

6,78

10.102.200

12.204.000

Bảng lương của kiểm tra viên 2023

Nhóm chức danh

Hệ số lương

Mức lương đến 30/6/2023

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

2,34

3.486.600

4.212.000

Bậc 2

2,67

3.978.300

4.806.000

Bậc 3

3

4.470.000

5.400.000

Bậc 4

3,33

4.961.700

5.994.000

Bậc 5

3,66

5.453.400

6.588.000

Bậc 6

3,99

5.945.100

7.182.000

Bậc 7

4,32

6.436.800

7.776.000

Bậc 8

4,65

6.928.500

8.370.000

Bậc 9

4,98

7.420.200

8.964.000

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Bảng lương kiểm tra viên 2023. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
2 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo