04 Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2024 cho các đối tương

Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2024 là văn bản được dùng để gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền để xin giảm nhẹ hình phạt do Tòa Án áp dụng đối với người phạm tội vi phạm pháp luật về tội đánh bạc. Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây:

1. Phân loại mẫu đơn giảm án về tội đánh bạc

Hiện nay không có quy định cụ thể nào về việc phân loại mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc. Tuy nhiên có thể hiểu đơn xin giảm án về tội đánh bạc là mẫu đơn được lập ra để xin Tòa Án giảm nhẹ mức án, mức hình phạt theo quy định pháp luật về tội đánh bạc.

Hoatieu.vn xin cung cấp cho các bạn những mẫu đơn xin giảm án tội đánh bạc mới nhất 2024 chuẩn form, các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang hoặc tải về để tiện sử dụng các mẫu dưới đây:

2. Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2024

2.1. Mẫu đơn xin giảm án do cải tạo tốt

Hoatieu đã tổng hợp cho bạn mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc do cải tạo tốt dưới đây, mẫu đơn này nêu rõ thông tin của người xin giảm án, lý do xin giảm án. Mời bạn tham khảo và tải về sử dụng:

Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN GIẢM ÁN

(Về việc: Đề nghị giảm án về tội đánh bạc )

- Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Kính gửi:

- Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự …

 

- Giám thị trại giam ……

Tôi tên là : ……Sinh ngày: … /… / … Giới tính: ………..

Chứng minh nhân dân/ CCCD số: ...........................Ngày cấp: ……. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại:……

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là Phạm nhân số ……… trong vụ án …. do Tòa án Nhân Dân huyện …… thụ lý theo quyết định số……, có quyết định đưa ra xét xử ngày ………. Bị tuyên phạt …… năm tù theo bản án số……

Tôi đã chấp hành hình phạt được …. tháng, trong quá trình chịu án phạt tôi luôn chấp hành đúng nội quy, quy chế của trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo và tôi có … kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù loại khá/giỏi/…

Theo tôi được biết, tại Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

“Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên’’

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân.
…”

Và Điều 6 Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân:

Điều 6. Điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù”

1. Phạm nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù:

a) Đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống hoặc mười hai năm đối với tù chung thân;

b) Có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, cụ thể như sau:

  • Phạm nhân bị phạt tù chung thân phải có ít nhất bốn năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm thời hạn được xếp loại từ khá trở lên. Trường hợp bị kết án tử hình được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân phải có ít nhất năm năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù trên hai mươi năm đến ba mươi năm phải có ít nhất ba năm sáu tháng liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù trên mười lăm năm đến hai mươi năm phải có ít nhất ba năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù trên mười năm đến mười lăm năm phải có ít nhất hai năm liên tục liền kề hoặc tám quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù trên năm năm đến mười năm phải có ít nhất một năm hoặc bốn quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù trên ba năm đến năm năm phải có ít nhất sáu tháng hoặc hai quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;
  • Phạm nhân bị phạt tù ba năm trở xuống phải có ít nhất một quý gần nhất được xếp loại từ khá trở lên"

Do đó, tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan đề nghị với Tòa án nhân dân… xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho tôi, để tôi bắt đầu hòa nhập vào xã hội.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Kính mong Quý cơ quan xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt do hoàn cảnh, nhân thân tốt

Mẫu Đơn xin này được dùng trong các trường hợp nếu người phạm tội có hoàn cảnh gia đình cũng như nhân thân tốt là ông/bà/bố/mẹ.... thì có thể căn cứ vào đó để xin giảm nhẹ hình phạt. Mời bạn tham khảo tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…, công an tỉnh……

- Viện kiểm sát nhân dân ………….......................

- Tòa án nhân dân ………..................................

Tôi tên là: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………........

Là …………của ….…………(Sinh năm: …………; HKTT: ………) trong vụ án ………..………Vụ án hiện đang được ................................ thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ………..………… trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

1. Về nhân thân:

……………………………………………

2. Về hoàn cảnh gia đình:

………………………………………………

3. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả:

……………………………………………………

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà! Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho ……………... một phần hình phạt, để …..…….. sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: ……………………....

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.3. Mẫu đơn xin giảm nhẹ truy cứu trách nhiệm hình sự tội đánh bạc

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hìnhtruy cứu trách nhiệm hình sự được sử dụng nhằm giúp cho người phạm tội có thể được giảm án phạt. Nội dung đơn gồm các thông tin của người làm đơn, lý do làm đơn giúp giảm mức hình phạt,.... Mời bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày ....... tháng ........ năm .......

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT TÙ

(Đối với bị can, bị cáo...................... trong vụ án..............)

Kính gửi:- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận......., công an tỉnh......

- Tòa án nhân dân huyện/quận….........., tỉnh..............

- Tôi là………….sinh năm………….địa chỉ…………..

CCCD/CMND số:…………cấp ngày:……….tại………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………..

Tôi là người bị hại trọng vụ án……………….do bị can/bị cáo………………..gây ra.

Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội……………………

Ngay từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

(Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo…….)

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ hình phạt tù cho bị can/bị cáo

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.4. Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn xin giảm án về tội đánh bạc

Mẫu đơn trình bày hoàn cảnh xin giảm án về tội đánh bạc được dùng để trình bày hoàn cảnh gia đình của người phạm tội. Với những thông tin trong đơn, cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể xem xét nên giảm án cho họ hay không. Mời bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–—–—–—–—–—–—–—–

......................, ngày....... tháng........năm..........

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Về hoàn cảnh khó khăn của ..................để xin giảm án)

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…..............................................

Tôi tên là:.....................Sinh ngày:.....................................

CCCD/CMND số:...............................

Ngày cấp:.............................. Nơi cấp: Công an tỉnh.......................

Hộ khẩu thường trú: ....................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................

Là....................của...............................đang bị khởi tố/truy tố về hành vi ..........................tại Tòa án nhân dân quận/huyện ...........................................................................

Tôi xin trình bày sự việc như sau: ............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Xét đến đây là lần đầu tiên tôi/em/cháu phạm tội, hơn nữa trong quá trình điều tra, tôi/em/cháu cũng ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Do đó, xét thấy hành vi của A là có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Vì vậy tôi/em/cháu làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của ......................................... để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi/em/cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo đều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ủy ban nhân dân........................................... xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh/chị .................................................... như sau:

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN.........................................

– Về gia đình:.......................................

– Về kinh tế:.......................................

– Về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách:.......................................

ỦY BAN NHÂN DÂN ...........................

CHỦ TỊCH

3. Cách điền đơn xin giảm án về tội đánh bạc

Hoatieu xin hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc một cách chính xác, đầy đủ thông tin như sau:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2. Tiêu đề: ĐƠN XIN GIẢM ÁN

3. Kính gửi: Gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền (Tòa án, Viện kiểm sát, UBND,...)

4. Nội dung:

- Họ tên cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp nhận đơn;

- Mối quan hệ với người được viết đơn (ví dụ như anh/chị/em/cha/mẹ/vợ/con …) hoặc tư cách tham gia tố tụng nếu trực tiếp viết đơn;

- Họ, tên người được xin giảm nhẹ;

- Thông tin vụ án;

- Điền tên cơ quan hiện đang thụ lý giải quyết vụ án;

- Trình bày nội dung về nhân thân nếu có các tình tiết: nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; là người có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công với Cách mạng…

- Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có): Là trụ cột cho gia đình; có con nhỏ; vợ chồng/con cái/bố mẹ ốm đau phải chăm sóc…;

5. Ký tên: Ký ghi rõ họ tên người làm đơn.

=> Để đơn xin giảm án có hiệu lực pháp lý, người làm đơn cần ghi rõ các thông tin trên.

4. Tội đánh bạc 2024 bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ tại Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định mức phạt đối với hành vi đánh bạc trái phép như sau:

Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;

c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;

b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng;

c) Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép;

d) Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép;

đ) Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;

b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc;

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây:

a) Làm chủ lô, đề;

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề;

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b khoản 3; các điểm b, c và d khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

c) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b khoản 3; các điểm b, c và d khoản 4 và khoản 5 Điều này.

=> Như vậy, hành vi đánh bạc trái phép sẽ có những mức phạt phù hợp từ 200.000 đồng đến 20.000.000 đồng, có kèm theo hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục tùy theo trường hợp. Ngoài ra, cá nhân thực hiện việc đánh bạc trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2024 cùng quy định đánh bạc mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 2.346
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo