Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

Mẫu đơn tố cáo gửi công an

Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích nhằm mục đích cho tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……., ngày … tháng … năm…

ĐƠN TỐ CÁO

V/v: Đánh bạc và cố ý gây thương tích.

- Căn cứ Luật tố cáo 2011;

- Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ning, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Căn cứ Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;

Kính gửi:

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

CMND:…………………………..nơi cấp:………………….ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên hệ:

Tôi viết đơn này xin được trình bày sự việc như sau: Vào ngày …. Ông/ Bà ….. đã có hành vi (ghi chú: trình bày chi tiết sự việc)

Dựa vào

  • Điều 9 Luật tố cáo 2011;

Đề nghị, …… xác minh, điều tra sự việc và có biện pháp xử lý thích hợp đối với Ông/ bà….theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan nội dung tố cáo tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung được trình bày ở trên.

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

Đánh giá bài viết
1 1.670
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo