Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích 2024

Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích 2024 là mẫu đơn được gửi gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm mục đích tố cáo, tố giác, khiếu những hành vi vi phạm pháp luật về tội đánh bạc hay cố ý gây thương tích. Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo tại đây:

Dưới đây là một số mẫu đơn tố cáo 2024 sử dụng phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

1. Đơn tố cáo là gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về mẫu Đơn tố cáo, nhưng tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018 có định nghĩa về việc tố cáo như sau:

1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

=> Như vậy, có thể hiểu đơn tố cáo là mẫu đơn dùng để tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đối với người bị hại theo quy định pháp luật hiện hành.

Hoatieu.vn cung cấp cho bạn các mẫu Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích thường dùng, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang hoặc tải về sử dụng các mẫu form chuẩn dưới đây:

2. Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

2.1. Đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích

Nội dung của đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích sẽ gồm có các thông tin về: họ và tên, ngày sinh, CCCD/CMND người tố cáo, lý do tố cáo,... Mời bạn tham khảo mẫu form chuẩn tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……., ngày … tháng … năm…

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi cố ý gây thương tích với người khác)

Các Cơ quan như phần thẩm quyền tiếp nhận

Tôi tên là : …………sinh năm …….CMND/CCCD số……

Tôi làm đơn này để xin trình bày và kiến nghị với quý Cơ quan một sự việc diễn ra như sau:

Tôi có quen biết đối tượng tên là…………………(có xảy ra mâu thuẫn, thù oán, gì không?)……… Nếu không biết rõ về đối tượng trên thì cần phải mô tả rõ đặc điểm về các đối tượng đó để cơ quan Công an tiến hành truy tìm…

Ngày…….. trên đoạn đường thuộc địa phận………(mô tả chi tiết cụ thể về tình tiết sự việc…….) , hậu quả, thương tích.....................................................

Nay tôi làm đơn này để trình báo toàn bộ sự việc trên cho quý Cơ quan được biết. Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xem xét trưng cầu giám định về tỷ lệ thương tật của tôi để có căn cứ tiến hành việc xử lý các đối tượng……. về hành vi đánh người gây thương tích theo quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan những sự kiện và tình tiết nêu trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu đơn Tố cáo tội phạm

Mẫu đơn Tố cáo tội phạm form chuẩn được dùng trong các trường hợp muốn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật như: đánh bạc; cố ý gây thương tích;.... Mời các bạn sử dụng và tải về mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .....................................................

Họ và tên:..............................................Sinh ngày..................................................

CCCD/CMND số:....................................................................................................

Ngày cấp:........../............./.......... Nơi cấp: ...........................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.....................................................

Số điện thoại liên hệ:.....................................................

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh/Chị: ......................................................Sinh ngày:.....................................................

CCCD/CMND số:.....................................................

Ngày cấp:.............................................Nơi cấp:................................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

Vì anh...................................đã có hành vi...............................................................

Sự việc cụ thể như sau:...........................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của.............................................có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.................., ngày.......tháng.........năm 20..........

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.3. Đơn tố giác tội phạm hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích 

Nội dung đơn tố giác tội phạm cần phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản về Tên người tố giác, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật nào, chữ ký xác nhận,..... Mời bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm…..

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi……………………)

Kính gửi: Cơ quan điều tra, Công an quận/huyện.....................................

Tôi tên là:.......................................................Sinh năm:............................................

CMND số:..................................do:............................cấp ngày:................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

Hiện đang cư ngụ tại::................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng:

Họ và tên:...................................................................................................................

Hiện đang cư ngụ tại:.................................................................................................

Đối tượng này đã có hành vi:.....................................................................................

Chứng cứ chứng minh (nếu có):................................................................................

Từ vụ việc xảy ra nêu trên, tôi cho rằng cá nhân này đã có hành vi vi phạm pháp luật. Kính đề nghị quý cơ quan điều tra làm rõ hành vi trên để đảm bảo tình hình an ninh, xã hội trên địa bàn.

Tôi xin cam kết những gì tôi vừa trình bày là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì tôi vừa nêu.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích 

Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích cũng cần có các nội dung cơ bản của đơn tố cáo, trong đơn phải cần có những thông tin sau:

1. Quốc hiệu tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Nội dung

- Ngày, tháng, năm làm đơn tố cáo;

- Tiêu đề: Đơn tố cáo tội phạm;

- Kính gửi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết;

- Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;

- Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp;

- Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;

- Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

- Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Lưu ý: Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Có thể gửi kèm những bằng chứng xác thực để chứng minh hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra để tăng sức thuyết phục của Đơn tố cáo.

3. Ký tên: Người tố cáo ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào cuối đơn.

4. Trình tự giải quyết đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích như thế nào?

Nhiều người hiện nay vẫn chưa nắm rõ được thủ tục nộp đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích, bởi tùy từng trường hợp, mức độ ảnh hưởng của hành vi này sẽ khác nhau nên không rõ thủ tục giải quyết ra sau, giải quyết ở cấp địa phương hay cao hơn. Vậy theo Điều 28 Luật Tố cáo năm 2018 quy định trình tự giải quyết tố cáo như sau:

Điều 28. Trình tự giải quyết tố cáo

1. Thụ lý tố cáo.

2. Xác minh nội dung tố cáo.

3. Kết luận nội dung tố cáo.

4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

=> Như vậy, trình tự giải quyết đơn tố cáo bao gồm 4 bước như trên. Ngoài ra thủ tục để giải quyết đơn tố cáo được thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn cần nộp đơn trình báo, tố giác tội phạm (thường được gọi là đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích) lên cơ quan công an cấp huyện nơi có hành vi cố ý gây thương tích.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan công an trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp sự việc bị tố giác có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng căn cứ theo Điều 147 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Nếu sau thời hạn hai tháng, Cơ quan công an không giải quyết trường hợp này của bạn hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan công an đó để yêu cầu giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.

Bài viết này đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích 2024. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu trên trang của Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.735
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo