Đơn tố cáo 2024 mới nhất

Mẫu đơn tố cáo nhằm mục đích cho tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố cáo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố cáo, tố cáo ai, thông tin của người bị tố cáo.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố cáo tại đây.

Đơn tố cáo là mẫu đơn thông dụng, được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Dưới đây Hoatieu.vn giới thiệu tới các bạn các mẫu đơn tố cáo phổ biến như: đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn tố cáo hành vi tham nhũng, đơn tố cáo nặc danh, đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích, đơn tố cáo ngoại tình, tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản..... Các bạn tải file về để tiện sử dụng.

1. Đơn tố cáo là gì?

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đơn tố cáo thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

Đơn tố cáo cần phải đảm bảo các nội dung đầy đủ của một lá đơn đó là: Ngày, tháng, năm tố cáo; Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;........

2. Các trường hợp tố cáo

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2018 quy định về các trường hợp tố cáo như sau:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

3. Mẫu đơn tố cáo 2024

Đơn tố cáo 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………………..

Họ và tên tôi (2): ……………………………….…… Sinh ngày (3):……………………..

Chứng minh nhân dân số (4): ………………………

Ngày cấp (5): …./…/……. Nơi cấp (6): ………………………

Hộ khẩu thường trú (7): …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại (8):………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ (9): ………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh (10): ………………………………………………...Sinh ngày (11):……………………..

Chứng minh nhân dân số (12): ………………………….

Ngày cấp (13):………………………………………Nơi cấp (14): ……………………………

Hộ khẩu thường trú (15): …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại (16): …………………………………………………………………………

Vì anh (10) ……………….. đã có hành vi (17)………......................................................

Sự việc cụ thể như sau: (18)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh ……………… (10) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày ... tháng... năm 20…

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn tố cáo ngắn gọn nhất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn tố cáo như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………. (1)

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: ................................................(2)

Nay tôi đề nghị: ........................................................................................................ (3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Khi bị người quen lợi dụng lòng tin để vay tiền, lừa tiền chiếm đoạt tài sản, các bạn có thể gửi mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo mẫu dưới đây để cơ quan công an vào điều tra, đòi lại số tiền giúp bạn nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20...

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của ……… )

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ..........., THÀNH PHỐ ...................

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN ....................

Họ và tên tôi: ....................... Sinh ngày: …...........

CMND/CCCD số : .................................................

Ngày cấp: …/ .../ 20… Nơi cấp: Công an tỉnh …....

Hộ khẩu thường trú: ….. (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

………………………………………………..............

Chỗ ở hiện tại : ….. (ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại)

…………………………………………….................

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: … (điền tên của người có hành vi lừa đảo): ................. Sinh ngày: ……

CMND/CCCD số : …………

Ngày cấp : …… Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu thường trú: …………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………

Vì anh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ............. Sự việc cụ thể như sau: Vào ngày … Anh .............. có vay của tôi số tiền là ……. VNĐ, nhưng sau khi nhận được số tiền của tôi anh ................... đã đi khỏi nơi cư trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh ................. không bắt máy. Bằng hành vi nói trên tôi cho rằng anh ........................... có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cụ thể được quy định như sau:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ........................ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,

- Buộc anh ........................ phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày .... tháng ....năm 20....

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi đánh người gây thương tích của ông Nguyễn Văn A)

Kính gửi: CÔNG AN HUYỆN……………– THÀNH PHỐ ...........

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: .......................

Thẻ Căn cước công dân số: ...............Cấp ngày: ..................

Cấp bởi: Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL - cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú:…….. Phường ....................., Thành .....................

Chỗ ở hiện tại:……… Phường ...................., Quận ....Thành Phố ................

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn A, địa chỉ:…….. ... (tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông Nguyễn Văn A) cụ thể vụ việc như sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn A.

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn tố cáo ngoại tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————-

............, ngày …. tháng ….. năm 20...

ĐƠN TỐ CÁO NGOẠI TÌNH

Kính gửi:- Cơ quan cảnh sát điều tra
- Công an quận/huyện ………….
- UBND xã/phường thị trấn ………

Tôi tên là: ...................................................... Giới tính: ...........

Sinh ngày:......................................................

Số CCCD/CMND:...................... do Công an ................... cấp ngày .................

Hộ khẩu thường trú:........................................................

Nơi ở hiện tại:.................................................................

Số điện thoại: ................................................................

Hôm nay ngày ... tháng .... năm ......, tôi gửi đơn này tố cáo hành vi ngoại tình của ông/bà ...................., đang làm việc tại ..../là nhân viên công ty/cơ quan ................... ở địa chỉ ...................

Hiện đang cư trú tại ......................................................

Nội dung vụ việc ngoại tình:

(Trình bày cụ thể hành vi của đối tượng được cho là ngoại tình)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

Ví dụ:

Ông/bà A đã kết hôn với tôi tức bà/ông B từ năm ......, hiện đã có ..... con, đang sống cùng gia đình tại ..................

Tuy nhiên, có thông tin rằng đến tháng ....... ông A nảy sinh quan hệ bất chính với cô C (Có kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn)

Tôi được biết, ông A đã thuê nhà cho cô C ở cùng chu cấp hàng tháng .......... triệu đồng. Cô C dù biết ông A đã có gia đình nhưng vẫn sống chung và nhận tiền từ ông A.

Trong khi đó, ông A bỏ bê con cái ở nhà, không quan tâm việc gia đình, mỗi khi về nhà đều tức giận, mắng mỏ vợ con.

Từ những thông tin thu thập được:

Nhận thấy hành vi ngoại tình của ông/bà ...................................................... là có yếu tố hình sự và đủ cơ sở để cấu thành Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vì vậy, tôi đề nghị Cơ quan có thẩm quyền căn cứ các quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự; Điều 143, 144 và 154 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 tiến hành việc điều tra xác minh về tội danh “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật và truyền thống văn hóa xã hội.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu chứng cứ kèm theo Đơn: (Các chứng cứ, bằng chứng ngoại tình thu thập được như hình ảnh, video, tin nhắn, ghi âm,…)

1…………

2…………

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

........., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo của …………………..)

Kính gửi:

  • CÔNG AN QUẬN ..........., THÀNH PHỐ .........
  • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN .......

Họ và tên tôi: ………… Nguyễn Thị A … Sinh ngày: .../..../19…..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….……

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..…

………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………

Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh …… có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …… Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

9. Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi tham nhũng của …… )

Kính gửi:

  • CÔNG AN QUẬN .........., THÀNH PHỐ .........
  • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN .......

Họ và tên tôi: ………………… Sinh ngày:……

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: ………………… Sinh ngày:………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………

Ngày cấp:………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Vì anh ……… đã có tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………... Sự việc cụ thể như sau:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ……… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……… đã chiếm đoạt …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ……… có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” - qui định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ……… Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi tham ô, tham nhũng tài sản.

- Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

10. Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: (Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh/ẩn danh) (2); mã số hồ sơ…… .(3)

Địa chỉ: ………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…

…………………………………………………

……………………………………………… (2)

Nay tôi đề nghị:

………………………………………………

……………………………………………… (3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo (có thể ẩn danh).

(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Cách viết Đơn tố cáo

Theo quy định của Luật Tố cáo, trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ các nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm tố cáo;

- Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;

- Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;

- Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

- Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Cách điền mẫu Đơn tố cáo nêu trên như sau:

(1) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Thông tin cá nhân của người làm Đơn tố cáo;

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Thông tin cá nhân của người bị tố cáo

(17) Tên của hành vi. Chẳng hạn: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

(18) Nội dung cụ thể sự việc, hành vi vi phạm; xâm phạm quyền và lợi ích gì; căn cứ pháp lý xác định hành vi; chứng minh thiệt hại xảy ra: giá trị tài sản bị xâm hại...

Có thể gửi kèm những bằng chứng xác thực để chứng minh hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra để tăng sức thuyết phục của Đơn tố cáo.

Người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các mẫu đơn tố cáo 2024 mới nhất cho từng trưởng hợp cùng hướng dẫn cách viết cụ thể, chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
38 72.544
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo