Đơn xin tha tù trước thời hạn 2024 mới nhất

Đơn xin tha tù trước hạn là mẫu đơn được dùng để người chấp hành hình phạt tù xin dừng chấp hành hình phạt tù tại cơ sở giam giữ khi có đủ các điều kiện theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành. Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo và tải về mẫu chuẩn file doc, pdf dưới đây:

1. Điều kiện đề nghị tha tù trước thời hạn

Tại Khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về người đang chấp hành hình phạt tù tha tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

1. Phạm tội lần đầu;

2. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

3. Có nơi cư trú rõ ràng;

4. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

5. Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

6. Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều 66.

=> Như vậy, đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn thì điều kiện đề nghị tha tù trước thời hạn cần phải có như: phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; có nơi cư trú rõ ràng;....

2. Đơn xin tha tù trước hạn

Mẫu đơn xin tha tù trước thời hạn hay còn gọi là đơn xin đặc xá. Mẫu đơn nêu đầy đủ thông tin của người xin đặc xá, tội và mức án mắc phải. Trong đó, quan trọng là phần nhận xét về bản thân, phải có đủ chứng cứ thuyết phục mình đủ điều kiện xin tha tù trước thời hạn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tiếp tục cải tạo thì đơn mới dễ được xét duyệt. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Đơn xin tha tù trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐƠN XIN ĐẶC XÁ

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tôi tên là:......................................................

Sinh ngày:.....................................................

CMND/CCCD:....................................cấp ngày.............................tại….............…..........…..

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................

Là: phạm nhân bị tuyên án theo bản án số...........về tội..............với mức án.....................

Đang chấp hành án tại…...............................................................…

Qua quá trình chấp hành án tại...................…, tôi xin tự nhận xét như sau:…..................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Vậy tôi làm đơn này để xin Chủ tịch nước có thể xem xét quyết định tha tù trước thời hạn cho tôi để tôi có thể sớm được đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập trở lại với xã hội.

Tôi xin cam đoan sau khi tha tù sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tiếp tục cải tạo, lao động tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

..................., ngày…...tháng…...năm….......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

3. Cách viết đơn xin tha tù trước thời hạn

Hoatieu xin hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện một cách chính xác, đầy đủ thông tin như sau:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2. Tiêu đề: ĐƠN XIN ĐẶC XÁ

3. Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chỉ có Chủ tích nước CHXHCN Việt Nam mới có thẩm quyền quyết định phê duyện đặc xá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá năm 2018.

4. Thông tin người xin tha tù/đặc xá:

- Ghi đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của bản thân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú.

- Ghi rõ thông tin số bản án, tội danh, mức án mà bản thân đang chấp hành án. Thông tin trại giam đang chấp hành án hình phạt tù.

5. Nội dung xin đặc xá: Trình bày những việc làm, thành tích tích cực,......trong quá trình chấp hành hình phạt tù, nhận xét của bản thân.

6. Ký tên: Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn.

=> Người làm đơn cần ghi rõ các thông tin nêu trên, đặc biệt tại nội dung xin đặc xá cần nhận xét các điểm tích cực, điểm mạnh, việc làm tốt,,.... của bản thân trong quá trình chấp hành hình phạt tù, từ đó làm căn cứ để được yêu cầu phê duyệt.

4. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn

Những giấy tờ cần chuẩn bị để hoàn thành hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, được quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Thi hành án hình sự 2019, gồm:

- Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm:

+ Lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện;

+ Chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

- Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện bao gồm:

+ Đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn;

+ Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án;

+ Tài liệu thể hiện phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt là các quyết định hoặc bản sao quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù;

+ Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

+ Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, án phí;

+ Tài liệu để xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù;

+ Trường hợp phạm nhân là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi thì phải có tài liệu chứng minh;

+ Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

- Người đã được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc người được áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được bảo lưu kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù và được tính liên tục liền kề với thời gian sau khi trở lại tiếp tục chấp hành án.

Trường hợp này, nếu được UBND cấp xã nơi người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý hoặc cơ sở y tế điều trị người đó xác nhận chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật thì có thể được xem xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Trường hợp phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử nhưng không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi nhận phạm nhân trích xuất thực hiện:

Gửi văn bản đề nghị trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đang quản lý hồ sơ phạm nhân xem xét, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu họ có đủ điều kiện.

5. Thủ tục xét tha tù trước thời hạn

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu phải ra văn bản thể hiện quan điểm về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan đề nghị.

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Viện kiểm sát, Tòa án.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

Trường hợp Tòa án yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát .

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Tòa án phải gửi quyết định cho phạm nhân, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cấp quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định có trụ sở .

- Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định này và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách thì khi hết thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã quản lý họ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù .

- Trường hợp người được tha tù trước thời hạn cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó phải lập hồ sơ chuyển đến.

Viện kiểm sát và Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện để xem xét, hủy quyết định đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành .

- Viện kiểm sát có quyền kháng nghị, phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện .

=> Như vậy, cần lưu ý việc rà soát, lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù Quý I, trước ngày 15 tháng 8 đối với phạm nhận đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 06 tháng và trước ngày 31 tháng 12 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù năm để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát.

6. Những trường hợp không được tha tù trước thời hạn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), quy định về việc không áp dụng quy định tha tù trước thời hạn đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người bị kết án về các tội:

+ Tội xâm phạm an ninh quốc gia

+ Tội khủng bố

+ Tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh

- Người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với các tội:

+ Tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người

-  Hoặc người bị kết án từ 07 năm tù trở lên đối với các tội:

+ Tội cướp tài sản

+ Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

+ Tội sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy

- Người bị kết án tử hình được ân giảm

- Phụ nữ có thai hoặc trường hợ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

- Người đủ 75 tuổi trở lên

- Người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ sau đó chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

=> Trên đây là những trường hợp không được tha tù trước thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ cần vi phạm 1 trong các tội sau thì người chấp hành hình phạt tù dù có đủ điều kiện cũng không được phê duyệt tha tù trước thời hạn.

Trên đây là mẫu Đơn xin tha tù trước thời hạn 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
24 2.552
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo