Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại 2024 mới nhất

Nội dung đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại bao gồm các nội dung và thông tin đề nghị bảo lãnh như dưới đây. Hoatieu.vn xin giới thiệu để các bạn tham khảo Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại.

1. Tại ngoại là gì? Mẫu đơn xin bảo lãnh bị can tại ngoại là gì?

Tại ngoại là là hình thức áp dụng đối với đối tượng đang có quyết định điều tra của cơ quan Điều tra nhưng không bị tạm giam. Căn cứ Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam.

Mẫu đơn xin bị can tại ngoại là mẫu đơn xin cho bị can được chuyển từ biện pháp tạm giam sang tại ngoại chờ xét xử. Mẫu đơn xin tại ngoại cho bị can sẽ được gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét cho người bị tạm giam xin được tại ngoại khi đủ điều kiện.

2. Điều kiện bảo lãnh tại ngoại

Bị can muốn được bảo lĩnh phải được Cơ quan điều tra, Tòa án hoặc Viện kiểm sát ra quyết định đồng ý cho họ được bảo lĩnh dựa trên yêu cầu của nhân thân. Căn cứ để ra quyết định cho phép bảo lãnh dựa vào các tiêu chí như sau:

– Tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền ra quyết định bảo lĩnh căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi để phân ra các loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Luật không quy định cụ thể phạm tội ở mức độ nào thì sẽ được bảo lĩnh tại ngoại, tuy nhiên trên thực tế việc biện pháp bảo lĩnh thường chỉ được áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng và có một số trường hợp mức độ nguy hiểm cho xã hội là ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng nhưng trong một số tội như liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia; an toàn, trật tự xã hội,… cơ quan tiến hành tố tụng cũng không đồng ý bảo lĩnh.

– Nhân thân của người bảo lĩnh:

Các bị can, bị cáo muốn được bảo lĩnh tại ngoại thì thân nhân, người đứng ra bảo lĩnh phải đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

+ Về độ tuổi: Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi hình sự đầy đủ.

+ Có nhân thân tốt: Nhân thân được thể hiện trong lý lịch cá nhân và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan. Nhân thân tốt ở đây có thể là có công việc ổn định lâu dài; trước đây chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính; không phải là đối tượng thường gây rối mất trật tự tại địa phương; có thành tích được ghi nhận trong đời sống và công việc;…

+ Ý thức pháp luật: Người bảo lĩnh phải là người có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh;

+ Thu nhập: Người bảo lĩnh phải có nguồn thu nhập ổn định;

+ Các điều kiện khác: Phải đảm bảo các điều kiện về việc quản lý bị can, bị cáo trong qúa trình bảo lĩnh.

Đối với cá nhân đứng ra bảo lĩnh cho người khác mà là người thân tích của bị can, bị cáo thì phải có hai người bảo lĩnh trở lên.

Tổ chức, cơ quan cũng có thể đứng ra bảo lĩnh cho người thuộc cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

3. Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

……….., ngày ……tháng……..năm…….

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Kính gửi:

- Trưởng Công an Quận …
- Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận …..

Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh: ...................................

Nghề nghiệp:.....................................................

Trú tại:...............................................................

Chúng tôi là (quan hệ) với …......................(tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt:…............................................

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:…..............

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …................ được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:

Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính….....................

Ví dụ: Chồng tôi - Anh Nguyễn Văn B là lao động chính trong gia đình. Sức khỏe tôi yếu, công việc đang làm không đủ để nuôi con và trang trải cho gia đình. Hai vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con mới được 8 tuổi, chưa có khả năng lao động. Ngoài tiền để sinh hoạt ăn uống trong gia đình, gia đình tôi còn phải chu cấp cho cháu đi học. Anh B cũng mới vi phạm lần đầu, nên kính mong Cơ quan điều tra xem xét cho chồng tôi được tại ngoại.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi anh Nguyễn Văn B được tại ngoại sẽ:

- Cam đoan không cho anh Nguyễn Văn B đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của anh Nguyễn Văn B;

- Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục anh Nguyễn Văn B hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.;

- Đảm bảo anh Nguyễn Văn B sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi tron giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát anh Nguyễn Văn B thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ!

Gia đình (Cơ quan, tổ chức bảo lĩnh)
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)

4. Cách viết đơn xin bảo lãnh tại ngoại

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại phải đảm bảo các nội dung sau:

  • Kính gửi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân.
  • Thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức đứng ra bảo lãnh (tên, địa chỉ, quan hệ với người bị bắt,..)
  • Ghi đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân của người được bảo lĩnh, bị tạm giam từ khi nào, lý do là gì và hiện đang ở trại giam nào.
  • Trình bày lý do cụ thể xin bảo lãnh
  • Nội dung cam đoan.
  • Gia đình, cơ quan, tổ chức bảo lãnh ký và ghi rõ họ tên.

Bên cạnh đó, nội dung cam đoan phải bao gồm thực hiện các nghĩa vụ sau:

  • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.
  • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.
  • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
  • Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

5. Hồ sơ bảo lãnh tại ngoại

Người thực hiện thủ tục bảo lĩnh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Giấy cam đoan của người bảo lĩnh:

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho người thuộc đơn vị của mình thì giấy cam đoan phải có nội dung xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

– Giấy cam đoan của bị can, bị cáo:

Giấy cam đoan của bị can, bị cáo phải đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ như sau:

+ Cam đoan không tiếp tục phạm tội hoặc không bỏ trốn khỏi nơi cư trú;

+ Cam đoan có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên có thể vắng mặt nếu có lý do chính đáng hoặc do nguyên nhâ, trở ngại khách quan;

+ Cam đoan không thực hiện các hành vi sau đây: Không được trả thù, đe dọa hay khống chế những người làm chứng, người bị hại, người tố giác tội phạm và những người thân thích của những người đó. Không được xúi giục, mua chuộc hay khống chế người khác khai báo thông tin gian dối, cung cấp những tài liệu hoặc bằng chứng sai sự thật khách quan và cam kết không tiêu hủy chứng cứ, làm giả chứng cứ, tài liệu vụ án, tẩu tán các tài sản liên quan đến vụ án này.

6. Trình tự, thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại

Người bảo lĩnh nộp đơn xin bảo lĩnh tới cơ quan có thẩm quyền quyết định bảo lĩnh cho người bị tạm giam: Nếu là cá nhân thì đơn xin phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc; còn là tổ chức thì đơn xin bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ra quyết định triệu tập. Cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như tạm giam, tạm giữ.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn hoặc có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu để xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh.

7. Các câu hỏi về bảo lãnh tại ngoại

Bảo lãnh tại ngoại là một thỏa thuận để bạn tham dự Tòa án vào một thời gian nhất định. Trong thực tế, nhận được bảo lãnh có nghĩa rằng bạn không bị giám hộ (tức là không ở tù hoặc ở đồn cảnh sát) theo những điều kiện nhất định, bao gồm điều kiện là bạn sẽ có mặt tại tòa án vào ngày hầu tòa tiếp theo.

Tôi có thể được tại ngoại hay không?

Các yếu tố để xác định có hay không được cấp bảo lãnh tại ngoại bao gồm khả năng là bạn sẽ xuất hiện trong phiên tòa vào một ngày nhất định, khả năng rằng bạn sẽ không có hành vi phạm tội nào nữa trong khi tại ngoại và tuân thủ cam kết bảo lãnh tại ngoại của bạn.

TÒA ÁN THỬ CẤP BẢO LÃNH TẠI NGOẠI

Một yếu tố quan trọng khác là loại tội mà bạn bị cáo buộc. Đối với một số hành vi phạm tội, có một giả định về bảo lãnh tại ngoại, ví dụ như sở hữu một lượng nhỏ ma túy, trộm cắp, hành hung, gian lận, vv.

Một hành vi phạm tội có thể rõ ràng đối với người xứng đáng được bảo lãnh tại ngoại, có thể bị tòa án thấy như là một hành vi phạm tội khiến cho bị từ chối bảo lãnh bởi vì nó phù hợp với một loại tội phạm phải được đương đơn thử nghiệm cụ thể. Giả định sẽ xác định bên nào, bên bào chữa (bạn) hoặc bên công tố phải tích cực thuyết phục thẩm phán để hỗ trợ cho việc cấp hoặc từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Những điều kiện nào khi được cấp bảo lãnh tại ngoại?

Ngoài việc phải hầu tòa, một loạt các điều kiện có thể được đặt ra về việc tại ngoại của bạn. điều kiện chẳng hạn như báo cáo cho một đồn cảnh sát nào đó một cách thường xuyên và / hoặc sống tại một địa điểm nhất định (ví dụ như nơi của cha mẹ của bạni) và / hoặc không rời khỏi nhà của bạn vao những khoản thời gian nhất định trong ngày (giờ giới nghiêm), không tiếp cận hoặc liên kết với một số người (ví dụ như một đối tác bị cáo buộc tội phạm) hoặc tiếp cận những nơi nhất định.

Ngoài ra nếu bạn được cấp bảo lãnh tại ngoại và tòa án xác định rằng khoản bảo lãnh cần phải được nộp bởi gia đình hoặc bạn bè của bạn cần phải đặt tiền hoặc quyền lợi đối với bất động sản tương đương với số tiền theo yêu cầu của tòa án.

NẾU TÔI KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH TẠI NGOẠI CỦA TÔI THÌ SAO?

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào của bạn, mà không có một lý do hợp lý, bạn có thể bị bắt và đưa vào tù, sau đó bạn sẽ được đưa ra trước tòa án và bảo lãnh của bạn có thể bị thu hồi. Nếu điều đó xảy ra rất có khả năng bạn sẽ không nhận được bảo lãnh tại ngoại một lần nữa.

Nếu tôi bị từ chối bảo lãnh tại ngoại thì sao?

Trong những Toà án Sơ thẩm, bạn có thể nộp nhiều đơn xin bảo lãnh tại ngoại theo bạn muốn, miễn là bạn có các sự kiện và hoàn cảnh mới hỗ trợ cho đơn xin của bạn, điều này là không dễ dàng để chứng minh. Vì vậy, quan trọng là phải có được nó ngay lần đầu tiên!

Nếu bạn vẫn không thành công, bạn được quyền nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho tòa án tối cao mà không cần hiển thị các sự kiện và hoàn cảnh mới.

Làm sao tôi có thể nhận lại tiền bảo lãnh tại ngoại/ tài sản của tôi?

Sau khi vấn đề của bạn được hoàn tất, bạn (và / hoặc người bảo lãnh của bạn) được phép xin hoàn lại tiền bảo lãnh của bạn, miễn là bạn xuất hiện tại Tòa án ở tất cả các dịp. Ngoài ra, nếu bạn muốn xin hoàn lại tiền bảo lãnh của bạn trước khi kết thúc vụ án, bạn có thể làm như vậy ở phiên tòa công khai nhưng rất có khả năng là người được bạn bảo lãnh – sẽ bị đưa vào tù cho đến khi tìm thấy một người bảo lãnh mới.

Trên đây là Đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được bảo lãnh tại ngoại 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
34 76.683
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo