Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo này phải được điền bất cứ khi nào bạn thấy hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của xã hội hoặc cá nhân một cách sai trái. Lý do duy nhất để điền mẫu đơn khiếu nại này là để yêu cầu một tư pháp tố tụng trước khi yêu cầu một thẩm phán hành chính để giúp về tranh thụ lợi ích cho bạn.

1. Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)

(Về việc…………………..)

1. Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

2. Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là:…………………… sinh ngày….tháng…….năm……

Thường trú tại:…………………. Số passport (hộ chiếu) …………………

Ngày và nơi cấp:……………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………

2. Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

3. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
  • Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

4. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………………………

…………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………

VIỆN KIỂM SÁT ………………………………...

Họ và tên tôi: ………………………….…… Sinh ngày: ……………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: ………………………...Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………

Ngày cấp: ………………………Nơi cấp: …………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….…

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Vì anh ……………….. đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm ………...

Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị…………………..…….. đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/Chị ………………. đã chiếm đoạt là có giá trị là …………….triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/Chị ………………. có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản … Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể được quy định như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: …”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……………….. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh ………………….. phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Mẫu đơn xin khiếu nại

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

.............., ngày.....tháng.........năm.......

ĐƠN KHIẾU NẠI
(HOẶC TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ....)

Kính gửi: (1) ............................................................

1. Họ và tên: .............................................. Sinh ngày ..... tháng ...... năm ... Nam (Nữ).

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): .............................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ................., cơ quan cấp........................., ngày .... tháng ..... năm ..........

2. Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

3. Nội dung vụ việc;

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư)

c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;

d) Chứng minh sự thiệt hại.

4. Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền;

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại ...);

6. Cam kết của người viết đơn: ...............................(2) ...................................................

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
............................(3)

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

................... loại theo Danh mục tài liệu.
_____________________________

1. Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Nội dung cam kết của người viết đơn:

  • Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.
  • Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3.Người viết đơn phải ký tên, ghi rõ họ tên (không được sao chụp chữ ký).

DANH MỤC TÀI LIỆU
KÈM THEO ĐƠN .............................. CỦA:

Ông (Bà) ............................................................................

Số TTTÊN TÀI LIỆUSỐ, NGÀY, THÁNG, NĂMCƠ QUAN BAN HÀNH
SỐ TỜ
BẢN CHÍNHBẢN SAOBẢN CHỤP
Tổng số:.......... tờ.......... tờ........... tờ

..............Ngày........tháng...........năm........

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
......(3)..............

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghi chú: Danh mục này do người gửi đơn tự ghi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
81 213.598
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo