Mẫu đơn phản ánh nặc danh 2024

Mẫu đơn phản ánh nặc danh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc phản ánh nặc danh. Mẫu nêu rõ thông tin người bị tố cáo, nội dung phản ánh, kèm tài liệu chứng minh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu đơn phản ánh nặc danh 2024 tại đây.

1. Đơn tố cáo nặc danh số 1

Mẫu đơn tố cáo nặc danh, đơn phản ánh nặc danh chi tiết
Mẫu đơn tố cáo nặc danh, đơn phản ánh nặc danh chi tiết

Nhiều người khi tố cáo, phản ánh không muốn lộ danh tính để không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc sau này, sợ bị trả thù hoặc đánh giá. Nên Hoatieu.vn xin gửi các bạn mẫu đơn tố cáo nặc danh, đơn phản ảnh nặc danh chuẩn 2024 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN TỐ CÁO NẶC DANH

Kính gửi: CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA HUYỆN/QUẬN ……..

Do lý do cá nhân/khó nói nên tôi xin phép không cung cấp thông tin cá nhân của mình với tư cách là người tố cáo. Nay tôi làm đơn Tố cáo nặc danh như sau:

1. Người bị tố cáo:

Họ và tên:..............................................................

Sinh năm:...............................................................

CMND/CCCD số:................. Ngày cấp:............. Nơi cấp:.............

Địa chỉ thường trú:...............................................

Số điện thoại:.....................................................................

2. Nội dung tố cáo:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(Trình bày diễn biến, hành vi vi phạm quy định pháp luật nào, thiệt hại gây ra cho người tố cáo)

3. Yêu cầu tố cáo:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(Xử lý người bị tố cáo hoặc yêu cầu bồi thường)

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Danh mục tài liệu, chứng cứ đính kèmNgười tố cáo

- .......................................

- .......................................

- .......................................

(Xác nhận)

2. Mẫu đơn phán ánh nặc danh số 2

Mẫu đơn phản ánh nặc danh 2024 và cách viết
Mẫu đơn phản ánh nặc danh 2024 và cách viết

Nội dung chi tiết mẫu đơn phản ánh nặc danh số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm…

ĐƠN PHẢN ÁNH NẶC DANH
(V/v: …………………………………………..)

Kính gửi: ……………………………

(Vì lý do cá nhân và tránh bị quấy rối, trả thù của người bị phản ảnh nên tôi xin phép không cung cấp thông tin cá nhân của mình)

Người bị phản ánh: ...................................... Giới tính: Nam/nữ

Số CCCD/CMND: .................... Ngày cấp: …/…/… Do: ....................

Chức vụ: ........................................................................

Nơi công tác: ..................................................................

Tôi xin trình bày quý cơ quan nội dung sau:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Ví dụ: Ông Nguyễn A, là nhân viên cán bộ xã ………………, hiện đang là ………………. Trong thời gian làm việc, cụ thể là từ ............, ông A đã có những hành vi, thái độ không tốt với người dân; thường xuyên quát nạt, đi ra ngoài, bắt người dân phải chờ đợi rất lâu mới xử lý, về sớm hơn giờ quy định, quy chế của Ủy ban dẫn tới người dân không làm được thủ tục kịp thời.)

Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết, có biện pháp xử lý ......................

Tôi cam đoan nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm gồm có: 

  • .......................................
  • .......................................
  • .......................................

Người làm đơn

Xác nhận

3. Cách viết đơn phản ánh nặc danh 2024

Mẫu đơn phản ánh nặc danh thường được cá nhân, tổ chức lập ra để phản ánh về việc nặc danh. Có rất nhiều việc có thể phản ánh khi nhân viên cơ quan, công ty có việc làm, hành vi không đúng chuẩn mực pháp luật/đạo đức như chồng đánh vợ, đánh con, tham nhũng, đánh người, lừa đảo, chiếm đoạt, gây thương tích… thì chúng ta có thể làm đơn tố cáo hành vi đó để xử lý theo quy định

Mẫu đơn phản ánh nặc danh phải đảm bảo những nội dung sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Phần gửi ghi rõ nơi nhận, cơ quan nhận đơn, đảm bảo ghi chính xác để đơn được đến/chuyển đến đúng địa chỉ
  • Thông tin người được phản ánh/tố cáo nặc danh chi tiết để dễ dàng hơn trong quá trình nhận đơn, xác minh, làm việc.
  • Nội dung phản ánh nặc danh, tố cáo nặc danh: Cần trình bày ngắn gọn, tránh lan man dòng cảm xúc văn nói. Nên kèm theo đơn có những tài liệu, chứng cứ xác thực để chứng minh nội dung tố cáo là có căn cứ để cơ quan tiếp nhận có hành động xác minh và xử lý ký luật (nếu có) với người bị tố cáo.

4. Đơn tố cáo nặc danh, đơn phản ánh nặc danh có được thụ lý để giải quyết?

Theo quy định tại Điều 23 Luật Tố cáo 2018:

Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo, người tố cáo có trách nhiệm phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Vậy trong trường hợp tố cáo, phán ánh nặc danh, người tố cáo không ký tên hay điểm chỉ vào đơn tố cáo và cũng khẳng định không phải chủ đơn này nên chưa có căn cứ để giải quyết đơn tố cáo. Tuy nhiên, trường hợp đơn có những tài liệu, chứng cứ xác thực để chứng minh nội dung tố cáo là có căn cứ thì cơ quan nhận đơn tố cáo, phản ánh vẫn cần tiến hành các bước xác minh

Vì vậy, tài liệu chứng minh trong đơn tố cáo nặc danh là rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng yên tâm vì pháp luật luôn có cơ chế bảo vệ, bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo