Đơn tố giác tội phạm mới nhất 2024

Đơn tố giác tội phạm mới nhất 2024 được cập nhật theo quy định của pháp luật hiện hành. Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. Hoatieu.vn xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất để các bạn dùng trong các trường hợp muốn tố giác tội phạm, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây.

1. Đơn tố giác tội phạm là gì?

Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người tố bị tố giác, hành vi muốn tố giác là gì?

2. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 1

Mẫu đơn tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

——-o0o——

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: ………

Chúng tôi là: …………………………….….… – Chức vụ: …………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………………… ……

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ….. về hành vi….

Cụ thể:

Ngày…./…/20……., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1 .……………………………………………………………………………………

2 .……………………………………………………………………………………

3 .……………………………………………………………………………………

4 .……………………………………………………………………….……………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều .….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Tôi cam đoan những nội dung đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của mình.

Kính mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ những vi phạm nêu trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội ……………… theo quy định tại ………………… Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước là để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, sau là để pháp luật được thể hiện đúng chức năng của mình, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

Kính đơn!

…………., ngày …….tháng ……năm ………

NHỮNG NGƯỜI TỐ GIÁC

3. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
---------------------

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:

- Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra

- Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

- Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an

- Công an

Chúng tôi là: ................................................................ Chức vụ: ...................................

Nghề nghiệp: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ...............;

Chức vụ: ......................... về việc ..................... bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày....../....../...........,......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1 ......................................................................................................................................

2 ......................................................................................................................................

3 ......................................................................................................................................

4 ......................................................................................................................................

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà .............................. tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà .................................. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

............., ngày........tháng......năm............
Những người tố giác

4. Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tớ người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.

Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

…..ngày…..tháng…..m.….

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
V/v………

Kính gửi:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA………..;

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………

1. NGƯỜI TỐ GIÁC:

Tôi tên:…………………………………….. Sinh năm:………………

CMND/CCCD số:…………………………. Nơi cấp:………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………..

Điện thoại:……………………………………..

2. NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC:

Họ tên:………………………………………. Sinh năm:………………

CMND/CCCD số:……………………………Nơi cấp:…………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………

I. NỘI DUNG TỐ GIÁC

Kính thưa Quý Lãnh đạo!

Tôi xin trình bày toàn bộ nội dung sự việc tố giác ông/bà …………………………. đã thực hiện hành vi có dấu hiệu cấu kết tội …………………………………… để Quý Lãnh đạo xem xét giải quyết, cụ thể như sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Hành vi nêu trên của ông/bà …………………………….. có dấu hiệu phạm tội “…………………………..” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

II. NỘI DUNG YÊU CẦU

Từ những phân tích nêu trên, tôi kính đề nghị Quý Lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xem xét điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành tội “………………………………………” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội của họ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân chúng tôi.

……………………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn viết đơn tố giác tội phạm

Khi viết đơn tố giác tội phạm, cần ghi đầy đủ những nội dung sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Địa chỉ gửi đơn, gửi tới cơ quan, tổ chức nào?
  • Thông tin người gửi, thông tin người bị tố giác
  • Nội dung tố giác
  • Nội dung yêu cầu giải quyết
  • Chữ ký của người làm đơn tố cáo

Trên đây là nội dung và thông tin cần có cho một lá đơn tố giác đúng chuẩn. Các bạn lưu ý tham khảo nhé.

6. Tố giác tội phạm ở cơ quan nào?

Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau. Vậy người dân khi làm đơn tố giác tội phạm thì nộp ở đâu? ở cơ quan nào?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:

Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Như vậy, người dân có thể nộp đơn tố giác tới cơ quan điều tra nơi mà tội phạm xảy ra nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể tố giác tới Cơ quan điều ra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can cư trú, bị bắt.

7. Không tố giác tội phạm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ Điều 18 Bộ luật hình sự năm 2015 (SĐBS năm 2017) quy định về trách nhiệm hành vi không tố giác tội phạm thì tùy từng trường hợp mà hành vi không tố giác tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

– Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật hình sự quy định.

– Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Bộ luật hình sự, trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật hình sự.

Trên đây là mẫu Đơn tố giác tội phạm được cập nhật mới nhất năm 2024 theo quy định pháp luật hiện hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 10.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo