Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo: Mẫu số 28/TP-TTTM 2023 mới nhất

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo là mẫu sổ được dùng để theo dõi, ghi chép lại các vụ khiếu nại, tố cáo. Mẫu sổ theo dõi gồm các nội dung: stt, họ tên người khiếu nại, ngày thụ lý, nội dung vụ việc, cách giải quyết, ngày, theo dõi.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo tại đây.

1. Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo là gì?

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo là mẫu sổ được dùng để ghi chép các vụ khiếu nại tố cáo theo từng thời gian, thời điểm cụ thể để theo dõi.

2. Mẫu số theo dõi khiếu nại tố cáo 2023

Mẫu số theo dõi khiếu nại tố cáo mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật hiện nay là mẫu sổ theo mẫu số 28/TP-TTTM được ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP.

Mẫu sổ theo dõi Khiếu nại tố cáo
Mẫu sổ theo dõi Khiếu nại tố cáo

Mẫu số 28/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

………………………………………………

……………………………………………………

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

STT

Họ và tên người khiếu nại, tố cáo

Nội dung khiếu nại, tố cáo

Ngày nhận

Người nhận (ghi rõ họ tên, chức danh)

Người giải quyết (ghi rõ họ tên, chức danh)

Tiến độ

Ghi chú

Đã giải quyết xong (ghi rõ kết quả)

Đang giải quyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm ….. )

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã nhận: ……………………

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã giải quyết:………………

Tổng số khiếu nại, tố cáo đang giải quyết:……………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo đơn giản

Dưới đây là mẫu số theo dõi khiếu nại tố cáo đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ nội dung, có thể dùng làm bản lưu trữ trong nội bộ.

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

STTHọ tên người khiếu nại
Ngày thụ lý
Nội dung vụ việc
Cách giải quyết
Ngày
Theo dõi

Trên đây là một số nội dung về mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo 2023 cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Khiếu nại - Tố cáo nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.986
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo