Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 2024 mới nhất (3 mẫu)

Trong quá trình giải quyết vụ án người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo. Hoatieu.vn cung cấp mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt (Trách nhiệm hình sự) mới nhất, theo đúng tiêu chuẩn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là gì?

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự là mẫu đơn nhằm xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người đó vi phạm pháp luật hình sự.

2. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

m) Phạm tội do lạc hậu;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

3. Đơn xin giảm nhẹ hình phạt 2024

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt
Đơn xin giảm nhẹ hình phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—–****——

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

(V/v: …………………………………. )

Kính gửi : – Tòa Án Nhân Dân huyện/tỉnh……

– Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện/tỉnh….

Tôi tên :………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……../…..…/………… Giới tính: Nam/nữ Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: … Cấp ngày: ……/…./20…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: Tôi là…. trong vụ án…….(trình bày sự việc)….Được Tòa án Nhân Dân huyện/tỉnh … thụ lý số … có quyết định đưa ra xét xử ngày ….

Kính thưa quý cấp việc làm của bị cáo đã vi phạm các quy định của pháp luật và được đưa ra xử phạt là đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng mong quý cấp xem xét giảm nhẹ hình phạt .Bởi lẽ,…(nếu lý do) …

Vậy nay tôi viết đơn này xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo………… Rất mong quý cấp xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin giảm nhẹ hình phạt của người nhà bị cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận ... , công an tỉnh ...

- Viện kiểm sát nhân dân …………...................................

- Tòa án nhân dân ……….................................................

Tôi tên là: ……………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….…………………

Là ……(2)……của ... (3) ... (Sinh năm: ... ; HKTT: ... ) trong vụ án ... 4) ... Vụ án hiện đang được ... (5) ... thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ………..(3)………….............. trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

1. Về nhân thân:
(6)…………………………………………......

…………………………………………………

2. Về hoàn cảnh gia đình:
(7)………………………………………………

…………………………………………………

3. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả:
(8)………………………………………………

…………………………………………………

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà! Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho ... (3) ... một phần hình phạt, để ... (3) ... sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: ……………………............................................

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt trong mẫu này:

(1): Họ tên cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp nhận đơn;

(2): Mối quan hệ với người được viết đơn (ví dụ như anh/chị/em/cha/mẹ/vợ/con …) hoặc tư cách tham gia tố tụng nếu trực tiếp viết đơn;

(3): Họ, tên người được xin giảm nhẹ;

(4): Thông tin vụ án (ví dụ “Trần Văn A” phạm tội “Cố ý gây thương tích”);

(5): Điền tên cơ quan hiện đang thụ lý giải quyết vụ án;

(6): Trình bày nội dung về nhân thân nếu có các tình tiết: nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; là người có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công với Cách mạng (bố mẹ, ông bà là người có công với Cách mạng)…

(7): Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có): là trụ cột cho gia đình; có con nhỏ; vợ chồng/con cái/bố mẹ ốm đau phải chăm sóc…;

(8): Trình bày vắn tắt việc đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả (nếu có).

5. Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo của người bị hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày … tháng ... năm ...

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(Đối với bị can, bị cáo………….. trong vụ án……………………………..)

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận........................., công an tỉnh.....................

Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…........, tỉnh….................

Tòa án nhân dân huyện/quận….................., tỉnh ……….........

Tôi là............. sinh năm ………. địa chỉ: ………………............

CMND/CCCD số:……….cấp ngày: ……/…./20……...............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………...............

Tôi là người bị hại trọng vụ án …….do bị can/bị cáo……………gây ra. Hiện vụ án đang được
Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội………......................................

Ngày từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo…….....................

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo...

............................................................................................

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

6. Hướng dẫn viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Khi viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, người viết cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Họ tên cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp nhận đơn;
  • Mối quan hệ với người được viết đơn (ví dụ như anh/chị/em/cha/mẹ/vợ/con …) hoặc tư cách tham gia tố tụng nếu trực tiếp viết đơn;
  • Họ, tên người được xin giảm nhẹ;
  • Thông tin vụ án (ví dụ “Trần Văn A” phạm tội “Cố ý gây thương tích”);
  • Điền tên cơ quan hiện đang thụ lý giải quyết vụ án;
  • Trình bày nội dung về nhân thân nếu có các tình tiết: nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; là người có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công với Cách mạng (bố mẹ, ông bà là người có công với Cách mạng)…
  • Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có): là trụ cột cho gia đình; có con nhỏ; vợ chồng/con cái/bố mẹ ốm đau phải chăm sóc…;
  • Trình bày vắn tắt việc đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả (nếu có).

7. Điều kiện giảm nhẹ mức hình phạt

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định các tình tiết để được giảm nhẹ mức hình phạt như sau:

  • Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
  • Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

8. Nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự ở đâu?

Do Tòa án là cơ quan có thẩm quyền quyết định hình phạt, trách nhiệm hình sự và Viện kiểm sát có quyền công tố, kiểm sát việc tiến hành hoạt động tố tụng hình sự cho nên có thể nộp đơn tại Tòa án hoặc Viện kiểm sát trong suốt quá trình giải quyết vụ án khi viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự.

Căn cứ theo Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Điều 41, Điều 44 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

Trên đây là mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự mà Hoatieu tổng hợp được. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục  Biểu mẫu: Khiếu nại - Tố cáo nhé.

Đánh giá bài viết
8 23.200
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo