Mẫu đơn xin bãi nại

Mẫu Đơn xin bãi nại của người bị hại - Đơn xin giảm nhẹ án phạt

Mẫu đơn xin bãi nại, trong đó bãi nại nghĩa là bãi bỏ việc khiếu nại, là mẫu đơn mà người bị hại (hoặc nạn nhân) trong vụ án nào đó nhưng họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi tố đối với bên gây tai nạn, tổn thất cho họ, thường được sử dụng trong các vụ án dân sự, tai nạn giao thông,.... hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin bãi nại mới nhất. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu giấy cam kết

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu đơn cớ mất - Mẫu đơn cớ mất giấy tờ mới nhất

Mẫu đơn xin bãi nại của người bị hại mà hoatieu.vn giới thiệu các bạn tham khảo ở đây có nội dung cơ bản, các bạn xem, nghiên cứu và có thể linh hoạt thay đổi, thêm những thông tin cần thiết cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Mẫu Đơn xin bãi nại của người bị hại
Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt của người bị hại

Mẫu đơn xin bãi nại được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây để các bạn có thể nắm được nội dung rõ ràng nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................,ngày …. tháng … năm 20...

ĐƠN XIN BÃI NẠI

Kính gửi: .............................................................................................

Tôi tên là : ........................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Là ....................................................................................................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ..........................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

................, ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN BÃI NẠI

(Đối với.............. trong vụ án...................................)

Kính gửi:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận......, công an tỉnh .......

- Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận...., tỉnh.....

- Tòa án nhân dân huyện/quận....., tỉnh ..........

Tôi là ...........................................................................................................................

sinh năm ......................................................................................................................

địa chỉ: .........................................................................................................................

Tôi là người bị hại trọng vụ án .......................................... do ông/bà ...................... gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội .............................

Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà.........) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà............................. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn bãi nại
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
15 31.526
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo