Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan công an để giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người giải trình, nội dung giải trình, thời gian giải trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây.

Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan

Mẫu biên bản giải trình

Mẫu công văn giải trình nộp báo cáo tài chính

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản được gửi tới Công an Quận/Huyện nơi diễn ra vụ việc và có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đơn giải trình, người làm đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, tạm trú, đơn vị công tác... Phần nội dung chính của đơn giải trí về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người làm đơn cần nêu chi tiết về thời gian, địa điểm và trình tự xảy ra vụ việc. Sau đó, đưa ra các dẫn chứng và chứng cứ chứng minh sự vô tội của mình. Cuối cùng là phần đề nghị được xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người làm đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o------

.................., ngày......tháng ......năm.........

ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Kính gửi: Cơ quan công an huyện/Quận......................................................

Tên tôi là:.......................................................................................................................

CMND số:........................... Cấp ngày:......................... Nơi cấp:..................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................

Hiện tại tôi đang công tác tại:..................................................... Chức vụ:...................

Nội dung giải trình:

Ngày......tháng.......năm.............., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc anh/chị.................... số CMND: ...................... do Công an thành phố.........................cấp ngày: ......../........./................ Hiện đang cư trú tại................................................................. gửi đơn đến cơ quan tố giác tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:

Ngày......tháng........năm............., tôi có vay anh/chị............................... số tiền là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày....tháng....năm....... Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của............................ Tổng số tiền tôi vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng).

Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là ...........................sử dụng vào việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ - ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh/chị............................... Tôi đang tích cực đàm phán với anh/chị............................ về việc trả khoản tiền vay trên.

Ngày......tháng......năm..............., tôi có trả cho anh/chị.......................số tiền.............................. đồng (.......................đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh/chị................................ là........................đồng (........................đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh/chị............................. là số tiền còn nợ lại...............................đồng sẽ thanh toán bằng..................................................

Đến ngày.......tháng......năm.........., anh/chị.............................. lại làm đơn tố cáo tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh/chị............................., vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình.

Căn cứ Điều 139 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

"Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
....
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải có dấu hiệu của việc "dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đọat tài sản". Thế nhưng tôi không dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của anh/chị....................., quá trình thực hiện giao dịch vay tiền với anh .......... tôi luôn trung thực trong mọi hành vi của mình. Tôi nhận thấy, việc anh/chị...................... làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ. Quan hệ của chúng tôi đơn thuần là vấn đề vay mượn dân sự phục vụ mục đích kinh doanh hoàn toàn tự nguyện.

Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.

..............., ngày......tháng...... năm ..............

Người làm đơn

Đánh giá bài viết
1 13.856
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo