Đơn tố cáo lừa đảo 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu đơn tố cáo lừa đảo. Trong cuộc sống hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp, đối tượng lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi. Bất kể bạn là người bị hại hay người chứng kiến, việc làm đơn tố cáo lừa đảo là một điều rất cần thiết, đây không chỉ là thứ bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh. Mời các bạn tham khảo các mẫu đơn tố cáo lừa đảo chuẩn nhất và cách viết đơn tố cáo lừa đảo chi tiết dưới đây nhé.

1. Mẫu đơn tố cáo lừa đảo

Dưới đây là mẫu đơn tố cáo lừa đảo có ví dụ do Hoatieu tự biên soạn. Các bạn có thể thay những nội dung ví dụ đã được bôi đỏ bằng những tình tiết nội dung cụ thể phù hợp với tình hình của mình nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về việc mạo danh Bệnh viện.... lừa đảo)

Kính gửi:CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ……
VIỆN KIỂM SÁT …………………

Họ và tên tôi: ………… Sinh ngày: ……………

CMND/CCCD số: …………………….................

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: Nguyễn Văn A      Sinh ngày: …………

CMND/CCCD số: …………………….................

Ngày cấp: ……………………Nơi cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………

Vì Anh/Chị Nguyễn Văn A đã có hành vi mạo danh để lừa đảo tài sản của tôi gồm 70.000.000 VNĐ (bằng chữ: bảy mươi triệu đồng)

Sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày X tháng X năm 2023, anh Nguyễn Văn A biết gia đình tôi đang muốn cho con nhập khoa cấp cứu của bệnh viện để chữa bệnh đã liên hệ với gia đình tôi, nói anh là bác sĩ tại bệnh viện. Vì anh liệt kê thông tin rất rõ ràng nên gia đình tôi đã tin và chuyển cho anh 70.000.000 VNĐ, tuy nhiên khi đưa con đến bàn Hướng dẫn cấp cứu thì lại được nhân viên y tế thông báo là không hề có thông tin đăng ký khám chữa bệnh của con tôi. Khi tôi liên hệ lại với anh A, số máy đã không còn gọi được nữa. 

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh Nguyễn Văn A đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt tài sản là có giá trị là bảy mươi triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/Chị Anh Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại điểm c khoản 2 Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cụ thể được quy định như sau:

"Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh Nguyễn Văn A Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

........., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo của …………………..)

Kính gửi:

  • CÔNG AN QUẬN ..........., THÀNH PHỐ .........
  • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN .......

Họ và tên tôi: ………… Nguyễn Thị A … Sinh ngày: .../..../19…..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….……

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..…

………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………

Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh …… có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …… Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Cùng xem thêm các mẫu đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác và cách viết chi tiết tại đây nhé: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

3. Mẫu đơn tố cáo chung

Đơn tố cáo 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi (1): …………………………………………

Họ và tên tôi (2): ……….…… Sinh ngày (3):……

Chứng minh nhân dân số (4): ………………………

Ngày cấp (5): …./…/……. Nơi cấp (6): ……………

Hộ khẩu thường trú (7): ………………………………

Chỗ ở hiện tại (8):………………………………………

Số điện thoại liên hệ (9): ………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh (10): ……………...Sinh ngày (11):………………

Chứng minh nhân dân số (12): ………………………

Ngày cấp (13):……………Nơi cấp (14): ……………

Hộ khẩu thường trú (15): ………………………………

Chỗ ở hiện tại (16): ……………………………………

Vì anh (10) ……………….. đã có hành vi (17)………

Sự việc cụ thể như sau: (18)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh ……………… (10) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày ... tháng... năm 20…

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách viết Đơn tố cáo

Theo quy định của Luật Tố cáo, trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ các nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm tố cáo;

- Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;

- Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;

- Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

- Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Cách điền mẫu Đơn tố cáo nêu trên như sau:

(1) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Thông tin cá nhân của người làm Đơn tố cáo;

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Thông tin cá nhân của người bị tố cáo

(17) Tên của hành vi. Chẳng hạn: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

(18) Nội dung cụ thể sự việc, hành vi vi phạm; xâm phạm quyền và lợi ích gì; căn cứ pháp lý xác định hành vi; chứng minh thiệt hại xảy ra: giá trị tài sản bị xâm hại...

Có thể gửi kèm những bằng chứng xác thực để chứng minh hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra để tăng sức thuyết phục của Đơn tố cáo.

Người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn.

Trên đây là các mẫu Đơn tố cáo lừa đảo chi tiết nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 148
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo