Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở năm 2024

Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở là gì? Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở gồm những nội dung nào? Mẫu báo cáo hiện trạng mốc đo đạc cơ sở mới nhất hiện nayBiểu số 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở được ban hành kèm Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và Tải file .doc/pdf Biểu 25: Mẫu báo cáo hiện trạng mốc đo đạc cơ sở tại bài viết này của HoaTieu.vn.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở là gì?

Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở là mẫu bảng hiện trạng được lập ra để ghi chép về hiện trạng mốc đo đạc cơ sở. Mẫu nêu rõ thông tin hiện trạng đo đạc, tình hình dấu mốc, số lượng bị hư hỏng hay vẫn đang được sử dụng... áp dụng trong báo cáo định kỳ hàng năm của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

Mẫu báo cáo hiện trạng mốc đo đạc cơ sở mới nhất hiện nay chính là Biểu số 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở

Biểu 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

TT

Tình trạng dấu mốc

Số lượng

Số hiệu mốc

Nguyên nhân

1

2

3

4

5

1

Tổng số mốc

2

Số mốc đã bị mất, hư hỏng

3

Số lượt mốc đã được sử dụng

Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở

Mẫu hiện trạng mốc đo đạc cơ sở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 51
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo