Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2024 và cách ghi

Nếu hoàn cảnh khó khăn, đương sự có thể làm đơn xin giảm một phần tiền tạm ứng án phí. Hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất là mẫu đơn dùng để xin miễn giảm án phí với đơn sự không đủ khả năng chi trả cho mức án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin miễn giảm án phí tại đây.

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên vì từng hoàn cảnh, không phải lúc nào ta cũng có khả năng chi trả hết khoản án phí này. Dưới đây là các trường hợp miễn, giảm án phí, tạm ứng án phí cùng mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.

1. Án phí là gì?

Án phí hiểu theo nghĩa rộng là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết một vụ án. Từ điển tiếng Việt có giải nghĩa về án phí là “số tiền chi phí cho việc xét xử một vụ án”, Tuy nhiên, một vụ án không chỉ được giải quyết bằng một cách thức duy nhất là xét xử, mà trong những trường hợp như đình chỉ, công nhận thỏa thuận của các đương sự, Tòa án vẫn phải giải quyết về vấn đề án phí.

Án phí trong tố tụng dân sự là khoản tiền mà đương sự phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm bù đắp một phần chi phí tố tụng mà Nhà nước phải bỏ ra để giải quyết vụ án theo yêu cầu của đương sự và được thể hiện trong bản án, quyết định của Tòa án.

2. Các trường hợp miễn, giảm án phí, tạm ứng án phí

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:

- Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

- Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

- Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín.

- Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

* Trường hợp miễn nộp tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án khi giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này, gồm:

- Trẻ em; người cao tuổi.

- Cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Người khuyết tật.

- Người có công với cách mạng.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

3. Đơn xin miễn tạm ứng án phí 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Về việc miễn tiền tạm ứng án phí)

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ...........

Tôi tên là: ...................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu số: ......... do ..... cấp ngày ..........

Địa chỉ: ........................................

Số điện thoại: .............................

Là Nguyên đơn/bị đơn/bị can/bị cáo/bị hại....trong vụ án/vụ việc về ................. giữa ........

Lý do viết đơn: ............................

Căn cứ ........................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Toà xem xét miễn tạm ứng án phí cho tôi.

Tôi xin cam đoan và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

Xin chân thành cảm ơn!

...... Ngày .... tháng ..... năm 20...

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Mẫu đơn xin miễn giảm án phí

Đơn xin miễn giảm án phí
Đơn xin miễn giảm án phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----****-----

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ

Kính gửi:

- TÒA ÁN NHÂN DÂN .............

- UBND XÃ (PHƯỜNG) .............

Tôi là:......................................................................... Sinh ngày:................................

CMND/CCCD số:.............................. Ngày cấp:............................ Nơi cấp:.............................

Nơi đăng ký HKTT:.......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự về việc......................... giữa............................với .........................................trú tại...............................................và đã được tòa án nhân dân...................................nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy tôi viết đơn này kính mong quý tòa xem xét hoàn cảnh kinh tế và............................của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.............., ngày.........tháng........năm........
Xác nhận của UBND xã (phường) Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Kèm theo đơn:

- Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có).

- CMND, sổ hộ khẩu để xin xác nhận của UBND xã, phường.

5. Một số lưu ý khi viết đơn xin miễn giảm án phí

  • Cần rà soát kỹ trường hợp được miễn giảm án phí xem mình có đủ điều kiện để được miễn giảm án phí không.
  • Cần có sự xác nhận của Chính quyền địa phương để đảm bảo rằng người làm đơn đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định;
  • Khi soạn đơn thì cần chú ý nội dung, hình thức đơn sao cho chỉn chu, đúng và đủ các nội dung cơ bản trong đơn, hạn chế viết sai, viết lan man dẫn đến Toà án không xem xét và chấp đơn miễn giảm án phí.

6. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án

Người đề nghị được miễn, giảm tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án phải, có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm. Đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án phải có các nội dung sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn
  • Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn
  • Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm

7. Thẩm quyền miễn giảm án phí

  • Trước khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí sơ thẩm.
  • Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí của bị đơn có yêu cầu phản tố, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án. Thẩm phán được Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí phúc thẩm.
  • Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí. Trường hợp không miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do.
  • Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu khi ra bản án, quyết định giải quyết nội dung vụ án.

Trên đây là các mẫu đơn xin miễn giảm án phí, xin miễn tạm ứng án phí và các thông tin liên quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
4 16.603
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo