Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận 2024

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là mẫu bản báo cáo về thành tích cá nhân trong quá trình tham gia công tác mặt trận tại ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của cá nhân, những thành tích đạt được của đơn vị, của cá nhân. Bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận tại bài viết này.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là những bài báo cáo thành tích hay nhất: Báo cáo thành tích của Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Báo cáo Ban công tác Mặt trận khu phố, Báo cáo của Ban công tác Mặt trận thôn... Mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải file về máy để chỉnh sửa nội dung báo cáo cho phù hợp với tình hình địa phương mình.

Bài viết đã được Hoatieu.vn tìm hiểu và cập nhật mẫu mới nhất. Trong đó có mẫu báo cáo thành tích dành cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chi tiết, đầy đủ. Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo và chỉnh sửa.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là văn bản trình bày những thành tích, cống hiến, đóng góp của cá nhân trong hoạt động công tác mặt trận của địa phương. Báo cáo thành tích cá nhân này là cơ sở quan trọng giúp cơ quan cấp trên xem xét, đánh giá, xét khen thưởng, tặng bằng khen, giấy khen cho cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm cụ của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể.

Thông thường, báo cáo thành tích bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin cá nhân làm báo cáo: họ tên, địa chỉ, năm sinh, chức vụ, nơi công tác

- Thành tích đóng góp của cá nhân trong hoạt động công tác mặt trận, đóng góp cho cộng đồng, xã hội; các dự án, chương trình cá nhân đã tham gia; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...

- Các hình thức đã được khen thưởng...

Báo cáo trình bày thành tích cá nhân công tác mặt trận cần trình bày ngắn gọn nhưng vẫn cụ thể, chân thực. Chú trọng nêu bật các công việc, nhiệm vụ bản thân đã hoàn thành với số liệu, thống kê cụ thể, tránh viết những nội dung không liên quan đến nội dung báo cáo.

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ huyện năm 2024

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ huyện năm 2024 được Hoatieu trình bày chi tiết. Mời bạn đọc tải về và chỉnh sửa để phù hợp hơn với thực tế nhiệm vụ, hoàn cảnh công tác của mình.

HUYỆN ỦY............................

UBMTTQVN HUYỆN ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày... tháng.... năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên: ............................................................................................................

- Sinh ngày: ............................................................................................................

- Nơi thường trú: ....................................................................................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................

- Lý luận chính trị:..................................................................................................

- Đơn vị công tác: ..................................................................................................

- Chức vụ hiện nay: ...............................................................................................

II- Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:

- Từ năm ...................., tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác, cụ thể:........

(Tóm tắt quá trình công tác từ khi tốt nghiệp đến thời điểm hiện tại, có đủ thông tin: năm công tác, vị trí, nhiệm vụ)

- Với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, tôi chịu trách nhiệm trực, xử lý công văn đến, giúp đồng chí chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hằng ngày. Đông đốc, theo dõi các ban và văn phòng cơ quan phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch công tác mặt trận theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cùng đó, phụ trách các nội dung về công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải quyết các công việc liên quan đến công tác mặt trận khi được ủy quyền.

- Phụ trách công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy... Đồng thời, tôi cũng phụ trách công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan Ủy ban MTTQ huyện; tham gia với các đoàn đại biểu, ban tiếp dân của huyện trong các buổi tiếp công dân định kỳ; phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc phát sinh ở cơ sở.

- Giữ mối liên hệ và trực tiếp theo dõi, phối hợp hoạt động với các ngành liên quan và các tổ chức thành viên: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Chữ thập đỏ, Liên minh HTX, Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Giáo hội Phật giáo... Cùng với Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện theo dõi công tác mặt trận, công tác vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng:

Từ tháng..../........ đến tháng....../......., với cương vị là........................, bản thân tôi luôn chủ động bám sát công việc, có sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc thực hiện của các đơn vị, địa phương; luôn thể hiện vai trò gương mẫu trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc tham mưu, chỉ đạo điều hành để đảm bảo công việc được vận hành một cách hiệu quả. Đặc biệt quan tâm chú trọng về chất lượng, khâu triển khai và tổ chức kiểm tra thực hiện, từ đó phát huy được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân của từng đơn vị, cơ quan.........

...................................

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

1. Họ và tên: Nam, (nữ):

- Dân tộc:

- Ngày tháng năm sinh:

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

2. Tóm tắt quá trình tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

-

-

-

* Tổng số thời gian là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp:

* Tổng số thời gian công tác chuyên trách Mặt trận các cấp:

3. Đã được MTTQVN khen thưởng (kể từ cấp tỉnh trở lên)

Năm khen

Tỉnh hoặc Trung ương khen

Hình thức khen

Thành tích được khen

4. Tóm tắt thành tích tham gia công tác cách mạng, nhất là công lao đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận của cấp ủy Đảng

Xác nhận của

UBMTTQ tỉnh........

........., ngày tháng năm ......

Người khai

4. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận số 2

UBMTTQVN XÃ ................
BCTMT THÔN ..................
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
........., ngày.......tháng.......năm......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên: ............................................................................................................

- Sinh ngày: ............................................................................................................

- Nơi thường trú: ....................................................................................................

- Đơn vị công tác: ..................................................................................................

- Chức vụ hiện nay: ...............................................................................................

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị:

a) Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban công tác MT KDC đã cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi.

* Về trồng trọt

 • Tổng diện tích lúa cả năm 10 ha, tăng so với các năm 03 ha, riêng năm ........ tăng đến 6,5 ha. Năng suất bình quân 55 tạ/ha/ năm. Tăng so với các năm trước 10 tạ/ha
 • Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả vùng lạc của Huyện, đồng thời thôn áp dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất được Huyện và Tỉnh chọn làm điểm nên diện tích đất trồng Lạc đến nay có 18,5 ha năng suất bình quân 20 tạ/ha tăng so với các năm trước 5 tạ/ha. Đặc biệt hai năm ....,..... gieo trồng 5 ha Lạc có phủ bạt nilong cho năng suất cao 28 tạ/ha tăng so với năng suất lạc thường 8 tạ/ha. Phát huy nguồn nước từ ............... năm .......... gieo trồng 4,5 ha Lạc trái vụ để chủ động nguồn giống cho vụ mùa sau
 • Cây Cao su hiện có 20 ha đang đi vào chăm sóc năm thứ 4 phát triển tốt
 • Là một thôn áp dụng Công nghệ sinh học lại có thêm lợi thế bải bồi ven sông nên bà con đầu tư phát triển các loại rau màu cho năng suất rất cao. Đặc biệt như cây mướp Khến, đậu Cô ve... bà con đã chuyển dịch bố trí hợp lí cơ cấu đúng thời vụ, phù hợp với chất đất mang lại thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/sào. Có nhiều hộ trồng 5 – 7 sào/vụ
 • Rau ăn lá như cải các loại... bà con đã gieo trồng trên 2 ha/năm, được sở Khoa học công nghệ chứng nhận là rau an toàn và đã được công ty thương mại ............ kháo sát đặt hàng thu mua (Cả Mướp và rau các loại)

* Về lâm nghiệp: Đã ổn định diện tích, đi vào chăm sóc 80 ha rừng của dự án Việt - Đức, nhờ vào phát triển trồng rừng nên có nhiều hộ có thu nhập khá, đã tu sữa nhà cửa khang trang sạch đẹp, mua sắm các phương tiện sinh hoạt đắt tiền.

* Về chăn nuôi:

 • Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò, vừa qua BMT đã vận động bà con thay đổi đàn bò cỏ địa phương bằng bò lai có năng suất cao, đến nay tổng đàn Bò có 145 con vượt so năm trước 38 con, trong đó bò lai có 32 con. Tỉ lệ tiêm phòng hàng năm đạt 80%.
 • Năm ......... trồng 2,5 ha cỏ các loại, năm ..... đã mở rộng diện tích trồng cỏ lên đến 5 ha. Đặc biệt trong năm .......thành lập được một Câu lạc bộ chăn nuôi Bò gồm 30 hộ, nhờ sự quan tâm của Phòng Nông Nghiệp Huyện và sự kết hợp giúp đỡ về kỉ thuật của trường Đại học Nông Nghiệp 2 - Huế, hướng dẫn có 21 hộ nuôi 29 con bò vỗ béo trong thời gian 3 tháng, tăng bình quân 30kg/con/tháng. Đây là một mô hình đem lại kết quả tốt cần nhân rộng
 • Các ngành nghề dịch vụ như: Nề, Mộc, rèn, thợ may, vận chuyển, dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn khu dân cư từng bước được phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.
 • Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền để giúp đỡ khi có người bị tai nạn rủi ro đau ốm. Các tổ chức đoàn thể đã xây dựng nguồn quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.
 • Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 13 triệu đồng/khẩu/năm, so năm 2012 là 11 triệu đồng/khẩu/năm, so năm 2009 là 8 triệu đồng/khẩu/năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm 2013 giảm còn 10,8%. So năm 2012 = 12,6%, năm 2009 = 23%

b) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình:

 • Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tuyên dương gia đình văn hoá trong dịp Ngày hội đại đoàn kết 18/11, đồng thời thường xuyên truyên truyền vận động bà con tích cực thực hiện nên chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét chất lượng hàng năm đạt trên 85% hộ đạt gia đình văn hoá. Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bê tông hóa 350m kênh mương thủy lợi, 750m giao thông nội đồng, bà con đã hiến 1830m2 và trên 200 công lao động.
 • Thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Quyết định số 81 của UBND tỉnh ............... Văn hóa tâm linh luôn được tôn trọng và quan tâm, thôn đã quy hoạch 3,5 ha nghĩa địa nhân dân để an táng người qua đời. Quan hệ xóm làng gần gủi thân thiết; giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở; tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn; con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ; đặc biệt là có nét đẹp truyền thống khi trong thôn có tang gia, tai nạn rủi ro bà con đã đóng góp ngày công củng như tiền của để ủng hộ động viên giúp đỡ.
 • Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư, tham gia Đại hội thể dục thể thao do Xã tổ chức đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ, các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và tổ chức vào các dịp lễ hội. Cuối năm .... và năm ..... bà con nhân dân ở khu dân cư đã hưởng ứng tích cực cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương ......., hội thi đàn và hát dân ca, tổ chức tọa đàm gặp mặt thân mật nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Cam Lộ và 20 năm ngày huyện nhà lập lại. Ngoài ra khu dân cư còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đón xuân nhân dịp tết cổ truyền và những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân.
 • Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Trẻ đúng tuổi đi học được đưa đến trường. Hội khuyến học thôn và các ban khuyến học dòng họ duy trì hoạt động có hiệu quả. Các mô hình "Gia đình hiếu học" được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học hàng năm có từ 2,5 - 3 triệu đồng, số tiền này là do bà con trong thôn tự nguyện đóng góp. Nhờ có sự cổ vũ động viên trong việc học tập nên các cháu tiến bộ vượt khó vươn lên rõ rệt
 • Công tác dân số KHHGĐ thường xuyên được vận động, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt là chị em phụ nữ và hội người cao tuổi.

5. Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Hải, ngày 11 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (UBMTTQ) huyện Tiền Hải và kế hoạch công tác mặt trận năm 2022 của xã Tây Giang. Ban mặt trận thôn Đoài đã hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống dân tộc, về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, kết quả có thể kể đến như: Kết quả thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc thi, cuộc vận động về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh".

Lên kế hoạch chuẩn bị tốt công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động chào mừng nhân dịp kỉ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930 - 18/11/2022. Tiếp tục thực hiện thông tư 04 năm 2002 của UBMTTQ Việt Nam về việc mở rộng nần cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong thời kì đổi mới.

Phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của Ban công tác mặt trận cùng các thành viên đẩy mạnh phong trào ở cấp cơ sở nhằm xây dựng khu dân cư chuẩn nông thôn mới vì một mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện đúng các quy chế dân chủ thực sự trong khu dân cư, lấy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là tôn chỉ.

Căn cứ chương trình hành động công tác mặt trận của UNND xã Tây Giang năm 2022

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối kết hợp với chính quyền thôn hoàn thành tốt các hoạt động

Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể bà con thôn Đoài!

Được sự nhấ trí của UBMTTQ Việt Nam xã Tây Giang, hôm nay Ban mặt trận thôn Đoài tổ chức buổi tổng kết, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những thiếu sót và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Kính thưa quý đại biểu!

Trước hết tôi thay mặt Ban mặt trận, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý đại biểu đã đến tham dự buổi tổng kết, nhằm động viên cổ vũ cho khu dân cư của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con cô bác đã nhiệt tình đóng góp trong công tác xây dựng hoạt động cho đội ngũ cán bộ trong thôn nói chung và toàn thể Ban mặt trận nói riêng trong suốt thời gian vừa qua.

Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Sau khi hòa bình được lập lại, tháng 1/1955, trong niềm vui giải phóng, xây dựng quê hương mới, Ủy ban kháng chiến hành chính Tiền Hải quyết định đặt tên mới cho những làng xã trong huyện. Trên cơ sở phân chia huyện thành 3 khu vực: Đông, Tây, Nam, xã nào thuộc các khu vực nói trên đều lấy một trong ba chữ chỉ khu vực làm chữ cái đầu của tên xã mới. Ban đầu thôn Đoài chúng ta thuộc thôn Trại Trình Phố - một trong 2 thôn của xã Tây Giang lúc bấy giờ (Thư Điền và Trại Trình Phố). Từ con số ban đầu xã tây Giang với 481,7 ha với 4160 nhân khẩu; trải qua bao thăng trầm cho đến nay con số ấy đã đạt tới 485,15 ha đất tự nhiên; dân số có 7023 nhân khẩu và 2280 hộ. Thời tiết nơi đây mang đặc trưng của đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, lúa gạo vẫn là nguồn thu chủ đạo chính của ngành nông nghiệp, một năm với hai vụ mùa chính. Trái vụ bà con còn xen canh trồng các loại rau xanh, ngô, khoai, sắn để tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, người dân thôn Đoài còn tự hào với làng nghề truyền thống đan cót lâu đời - phố Nứa, chính từ nơi đây đã cho ra biết bao sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng cao đưa ra thị trường. Xuất phát từ một thôn nghèo, còn nhiều khó khăn mà bà con nơi đây không ngừng vươn lên, phát huy đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó, không cam chịu đói nghèo, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống từng ngày. Các hộ gia đình giúp đỡ nhau làm kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, đem đến công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Nhìn lại một năm qua, thông qua cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam, cộng đồng dân cư chúng ta đã cố gắng nỗ lực, phát huy cùng nhau thực hiện hiệu quả

A/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid - 19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ

Dưới đây là kết quả của Ban mặt trận thôn Đoài đã thực hiện được trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên hai phương diện chủ yếu:

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch. UBND huyện Tiền Hải hành Công điện về các thôn, xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid dịp Tết nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. Tiếp nhận được thông tin chỉ đạo từ các cấp bên trên, Ban mặt trận thôn Đoài đã nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm truyền thông, tuyên truyền; chỉ đạo các Tổ tự quản, Tổ Covid - 10 cộng đồng tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ biến động dân cư trong thôn. Thực hiện sàng lòng F0 cách ly khỏi cộng đồng.

- Công tác giám sát phòng, chống dịch Covid - 19: UBND xã phối kết hợp cán bộ các thôn trong xã chỉ đạo, rà soát, bổ sung, chuẩn bị điều kiện về nhân lực, trang thiết bị y tế để chủ động ứng phó với dịch. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine Covid - 19 tại địa bàn thôn, đảm bảo tất cả mọi đối tượng đều được tiêm ít nhất 2 mũi. Sau nhiều tháng ngày người dân và chính quyền cùng nhau vất vả chống chọi với dịch bệnh thì tới thời điểm hiện tại thôn Đoài có thể tự hào báo cáo kết quả dịch bệnh Covid - 19 đã hoàn toàn được kiếm soát, cuộc sống trở về trạng thái bình thường.

II. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

1. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân

- Công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỉ niệm lớn; học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. (nêu rõ hình thức, cách làm, mô hình tuyên truyền sáng tạo và hiệu quả)

- Tổ chức gặp mặt sớm kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ủy ban mặt trận xã Tây Giang đã tổ chức hội nghị gặp mặt ký niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ. Dự hội nghị có đại diện Ban mặt trận các thôn, xóm; tại hội nghị các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kì. Báo cáo kết quả những phong trào thi đua, chương trình phát động đã đạt được trong thời gian qua. Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo ủy ban lãnh đạo MTTQ từ cấp xã, tới thôn đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nắm bắt tình hình của Nhân dân, giải quyết các vụ việc khó, nổi cộm ở cơ sở....

2. Việc đoàn kết, tập hợp lực lượng trong tổ chức Mặt trận:

- Kết quả công tác tuyên truyền về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia. Tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên, Ủy ban mặt trận thôn Đoài liên tục lên kế hoạch xây dựng, định hướng các nội dung thông tin, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của thôn, hoặc tuyên truyền tại chỗ trong các buổi sinh hoạt toàn dân về công tác Bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

- Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hòa dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển của quốc gia ngay từ các thế hệ thanh thiếu niên nhi đồng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ bà con cư dân lối xóm.

III. Mọi người sống và làm việc theo pháp luật

- Thực hiện quy chế dân chủ, trong CĐDC không có biểu hiện tiêu cực.

- Tệ bạn xã hội được đẩy lùi, không có những trường hợp vi phạm pháp luật, trật tự an ninh được giữ vững.

- An ninh quốc phòng toàn dân được chấp hành nghiêm túc. Thanh niên đủ tuổi được đi khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không ghi nhận bất cứ trường hợp trốn nhập ngũ hay đảo ngũ.

.........................

IV. Xây dựng đời sống văn hóa

- 100% các hộ gia đình trong thôn được sử dụng điện sáng, được lắp hệ thống nước máy hợp vệ sinh. Hoạt động vệ sinh môi trường chung trong thôn cũng được bà con hưởng ứng tích cực, hoạt động thu dọn đường làng ngõ xóm được thực hiện thường xuyên, ít nhất 1 lần/ tuần.

- Đời sống văn hóa tinh thần như các hội làng:

- Đám cưới, đám tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, văn hóa mới. Loại bỏ gần như hoàn toàn các hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp.

- Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Tây Giang lần thứ IX năm 2022, người dân trong xã nói chung và người dân thôn Đoài nói riêng nhiệt liệt hưởng ứng.

...........................

V. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế

- Hiện nay thôn Đoài liên tục vận động các hộ gia đình trong thôn động viên con em đi học không để tình trạng có trẻ em bỏ học giữa chừng ở các cấp học. Trẻ đến tuổi được đưa đến trường, Hoạt động khuyến học tại thôn vẫn được duy trì và thực hiện đều đặn. Quỹ khuyến học hàng năm ổn định từ sự đóng góp của bà con trong thôn, ngoài ra một số anh, chị, em xa quê đã lâu nay trở về đóng góp cho quê hương đất nước. Nhờ sự khích lệ tinh thần này mà kết quả học tập của các cháu vươn lên rõ rệt. Năm nay có 10 cháu thi đỗ các trường Đại học, cao đẳng; trong đó có 2 cháu đạt điểm số trên 27 điểm trong kì thi xét tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Y tế thôn được bổ sung nguồn lực, trang thiết bị khám chữa bệnh từ tuyến trên đáp ứng tốt nhất nhu cầu y tế của bà con trong thôn.

.............................

VI. Đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

- Đội ngũ cán bộ trong thôn luôn phải là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và hướng dẫn nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, quy ước của địa phương để nâng cao vao trò, trách nhiệm của mình, thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Tăng cường công tác goám sát hoạt động chính quyền, đẩy lùi các tệ nạn tham ô, tham nhũng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Ban mặt trận luôn phối kết hợp với chính quyền thôn cùng các thành viên làm tốt các cuộc vận động. Bà con trong thôn cũng hưởng ứng và chấp hành nghiêm túc, đầy đủ những nội quy, kế hoạch, chủ trương được đề ra.

- Vận động cán bộ, nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

.....................................

B/ TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ

Kính thưa quý đại biểu, toàn thể bà con thôn xóm!

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, song thôn chúng ta vẫn còn những tồn tại cần phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm:

- Trong sản xuất:

+ Vẫn còn số ít hộ dân trong thôn còn tiến hành gieo cấy muộn so với lịch mà thôn đã thông báo xuống gây ảnh hưởng đến sản lượng mùa vụ.

- Về an ninh trật tự:

+ Vẫn còn tồn tại hiện tượng trộm cắp tài sản, điển hình là trộm xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp...

- Về nghĩa vụ đóng góp các hoạt động gây quỹ, như quỹ vì người nghèo thì số lượng tham gia còn ít và tiến độ đóng góp còn chậm so với mặt bằng chung các thôn lân cận.

........................

C/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 - 2023

- Lên kế hoạch và chuẩn bị tốt để tiến hành thu hoạch cho vụ Hè - Thu, cũng như hạt giống gieo trồng cho vụ Đông - Xuân sắp tới.

- Tiếp tục và thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường.

- Các chi hội vận động hội viên đống góp để làm quỹ như: Quỹ hội nông dân, Quỹ hội phụ nữ, Quỹ hội cựu chiến binh...

Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn Đoài năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Xin bà con cho ý kiến phát biểu, nhận xét, đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý bà con!

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

Trên đây là những mẫu báo cáo thành tích của ban công tác mặt trận thôn, báo cáo thành tích của trưởng ban công tác mặt trận thôn, báo cáo thành tích cá nhân của lãnh đạo Ủy ban MTTQ... Bạn đọc chỉ lên lấy làm tham khảo để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với địa phương công tác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
33 54.305
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận 2024