Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân sách giáo khoa mới lớp 8 môn Thể dục

Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân sách giáo khoa mới lớp 8 môn Thể dục là mẫu bản nhận xét đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới môn thể dục lớp 8 của cá nhân để nêu ra những ưu điểm, nhược điểm của SGK mới lớp 8 sẽ được sử dụng trong năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn GDTC, mời các thầy cô và bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất - mẫu 1

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN/HOẠT ĐỘNG GD: GDTC

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: .................................................

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: GDTC

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC /HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

GDTC

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Sách được biên soạn theo mô hình phát triển phẩm chất và năng lực người học; theo định hướng kết nối tri thức với cuộc sống. Giúp các em biết cách chăm sóc sức khoẻ, có kĩ năng vận động đúng đắn, hướng tới một môn thể thao ưa thích, tạo hứng khởi để học tập.

- Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành.

- Hình ảnh sinh động.

- Mỗi bài đều có một trò chơi khởi động, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, vừa mang tính giải trí vừa giúp học sinh rèn luyện thể chất.

- Có dạy cho học sinh ý thức tự bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m.

- Không đáp ứng được việc học Chủ đề Bóng đá, trường không có khung viên đủ để làm sân bóng đá.

- Môn Cầu lông không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo, không có nhà đa chức năng.

Cánh Diều

- Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét, sinh động.

- Nội dung:

+ Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 8.

- Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m.

- Không đáp ứng được việc học Chủ đề bóng đá, trường không có khung viên đủ để làm sân bóng đá.

- Môn Đá cầu không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Sách: GDTC (Bộ sách KNTT)

2. Sách: GDTC (Bộ sách Cánh Diều)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Giá tiền cuốn sách chưa có trên bản mẫu

Giá tiền cuốn sách chưa có trên bản mẫu

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Nhiều bài khó có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại các trường thiếu thốn CSVC

Nhiều bài khó có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại các trường thiếu thốn CSVC

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

- Nhà xuất bản chưa cung cấp học liệu bổ sung theo sgk

Nhà xuất bản chưa cung cấp học liệu bổ sung theo sgk

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

* Các ý kiến khác:

Không có ý kiến

* Nhận xét chung:

- Các bộ sách đều bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với năng lực cũng như khả năng học tập của học sinh. Có sự liên tục các nội dung đã học ở các lớp dưới. Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: .............................................................

Đơn vị công tác: Trường THCS ...........................

Chức vụ: Giáo viên

Số điện thoại: ..............................

Email: ..........................................

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

NHÓM CM GDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày 03 thán 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDTC LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung

X

Giáo dục thể chất 8 (Cánh diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

X

Chữ ký của giáo viên

Phiếu nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất - mẫu 2

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN/HOẠT ĐỘNG GD: GDTC

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: .................................

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: GDTC

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC /HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

GDTC

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Sách được biên soạn theo mô hình phát triển mới.Giúp các em biết cách chăm sóc sức khoẻ, có kĩ năng vận động đúng đắn, hướng tới một môn thể thao ưa thích, tạo hứng khởi để học tập.

- Có dạy cho học sinh ý thức tự bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Môn Cầu lông không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo, không có nhà đa chức năng.

Cánh Diều

+ Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 8.

- Môn Đá cầu không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Sách: GDTC (Bộ sách KNTT)

2. Sách: GDTC (Bộ sách Cánh Diều)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Nhiều bài khó có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại các trường thiếu thốn CSVC

Nhiều bài khó có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại các trường thiếu thốn CSVC

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

- Nhà xuất bản chưa cung cấp học liệu bổ sung theo sgk

Nhà xuất bản chưa cung cấp học liệu bổ sung theo sgk

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

Phù hợp tất cả các nội dung của tiêu chí

* Các ý kiến khác: Không

Không có ý kiến

* Nhận xét chung:

- Các bộ sách đều bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với năng lực cũng như khả năng học tập của học sinh. Có sự liên tục các nội dung đã học ở các lớp dưới. Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: .............................................

Đơn vị công tác: Trường THCS ...........

Chức vụ: Giáo viên

Số điện thoại: .......................................

Email: ...................................................

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

NHÓM CM GDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày 03 thán 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDTC LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung

X

Giáo dục thể chất 8 (Cánh diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

X

Chữ ký của giáo viên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.876
0 Bình luận
Sắp xếp theo