Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

Biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn HĐTN

Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu biên bản họp góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 năm 2023-2024. Với mẫu biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn HĐTN file doc dưới đây các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng cho công tác lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của trường mình.

Biên bản góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 môn KHTN 2023-2024

TRƯỜNG .......

NHÓM CM: HĐTN-HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024

Môn HĐTN-HN lớp 8

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian: 8h00 ngày 04 tháng 03 năm 2023.

- Địa điểm: Trường .........................

- Thành phần dự họp:

1. Ông: ..........................................................

2. Bà:.............................................................

3. Bà: ............................................................

Bà: ................................................................

Bà: ................................................................

- Chủ trì cuộc họp: .

- Thư ký:

II. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Triển khai các văn bản

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Kế hoạch số 13/KH-THCS ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Trường .......... về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023–2024.

2. Thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý

STT

Tên sách

Tác giả

Ghi

chú

1

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyến Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền.

3. Thảo luận, đánh giá sách giáo khoa của môn học: HĐTN-HN lớp 8.

- Ý kiến GV ....................................:

+ SGK HĐTN-HN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Hạn chế: Chủ đề 1 - Em với nhà trường - Trang 6 - Không có đủ thời gian để hs có thể sử lí hết 3 tình huống như trong sách

+ SGK HĐTN-HN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 1: Môi trường học đường - Trang 10 Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp từ ngữ chưa hợp lý.

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 1:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp

- Hạn chế: Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân - Trang 5 Bỏ bớt từ cho ngắn gọn

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 2:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

- Ý kiến GV ...............................:

+ SGK HĐTN-HN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, tương đối kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS

- Hạn chế: Chủ đề 2: Khám phá bản thân - Trang 16 Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết nên Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

+ SGK HĐTN-HN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực

- Hạn chế: Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm - Trang 26 - Sống có trách nhiệm sửa thành Thầy cô - người bạn đồng hành

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 1:

- Ưu điểm: Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học

- Hạn chế: Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người - Trang 12 đến 21 – HĐ7 từ ngữ chưa hợp lý.

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 2:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

- Ý kiến GV ...........................................:

+ SGK HĐTN-HN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng. Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS

- Hạn chế: Chủ đề 9: Hiểu bản thân,chọn đúng nghề - Trang 62 Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp Quá nhiều hoạt động

+ SGK HĐTN-HN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

- Hạn chế: Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm - Trang 26 - Sống có trách nhiệm sửa thành Thầy cô - người bạn đồng hành Chủ đề 3 : thực hiện vào tháng 11, thay chủ đề cho phù hợp và mang tính tiếp nối với chủ đề 3 của lớp 7 Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại - Trang 76 Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 1:

- Ưu điểm: Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học

- Hạn chế: Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân - Trang 5 Bỏ bớt từ cho ngắn gọn Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện - Trang 25 Đặt ra quá nhiều tình huống

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 2: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Ưu điểm: Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

- Ý kiến GV .......................................:

+ SGK HĐTN-HN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần. Tuy nhiên kênh chữ nhiều gây nhiễu thông tin. Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng

- Hạn chế: Chủ đề 9: Hiểu bản thân,chọn đúng nghề - Trang 62 Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp Quá nhiều hoạt động

+ SGK HĐTN-HN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

- Hạn chế: Chủ đề 3: Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện - Trang 25 Đặt ra quá nhiều tình huống

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 1:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện - Trang 25 Đặt ra quá nhiều tình huống

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 2:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

- Ý kiến GV .........................................:

+ SGK HĐTN-HN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần. Tuy nhiên kênh chữ nhiều gây nhiễu thông tin. Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

- Hạn chế: Chủ đề 2: Khám phá bản thân - Trang 16 Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết nên Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

Chủ đề 9: Hiểu bản thân,chọn đúng nghề - Trang 62 Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp Quá nhiều hoạt động

+ SGK HĐTN-HN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học

- Hạn chế: Chủ đề 1: Môi trường học đường - Trang 10 Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp từ ngữ chưa hợp lý. Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại - Trang 76 Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 1:

- Ưu điểm: Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học.

- Hạn chế: Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện - Trang 25 Đặt ra quá nhiều tình huống

+ SGK HĐTN-HN bộ CTST 2:

- Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh

- Hạn chế: Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

4. Tổng hợp đánh giá ý kiến góp ý

- Cơ bản hai bộ SGK đều đảm bảo về nội dung kiến thức cần truyền đạt tới học sinh. Hình ảnh, tính thẩm mỹ đẹp đặc sắc. Các Chủ đề đều mang tính giải trí kết hợp học tập nhằm rèn luyện thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó, một số bộ môn theo chủ đề thực hiện sẽ còn chưa đem lại kết quả cao vì tình hình CSV còn chưa đảm bảo.

5. Bỏ phiếu lựa chọn SGK

- Nhóm chuyên môn bầu ban kiểm phiếu.

- Tổ chức cho các giáo viên bỏ phiếu kín.

- Kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu và danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn kèm theo)

6. Kết luận cuộc họp

- 100% các thành viên trong tổ nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện góp ý nội dung SGK bộ môn HĐTN-HN lớp 8.

- Tiến hành góp ý và tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK HĐTN-HN lớp 8

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản

THƯ KÝ

(Kí, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ

(Kí, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 3.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo