Yêu cầu cần đạt môn Toán lớp 4 chương trình 2018

Sách giáo khoa môn Toán lớp 4 theo chương trình GDPT 2018 đã được Bộ giáo dục đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024 trên toàn quốc. Sau đây là Yêu cầu cần đạt môn Toán lớp 4 chương trình 2018 giúp thầy cô tham khảo để nắm được những yêu cầu cần đạt được của từng bài trong từng học kì.

1. Yêu cầu cần đạt chương trình Toán lớp 4 giữa kì 1

Nội dungYêu cầu cần đạt
SỐ VÀ PHÉP TÍNH
Số tự nhiên
Số tự nhiênSố và cấu tạo thập phân của một sốNhận biết được số chẵn, số lẻ.
Các phép tính với số tự nhiênPhép cộng, phép trừThực hiện được các phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp).
Biểu thức số và biểu thức chữ- Làm quen với biểu thức chứa một, hai, ba chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trường hợp đơn giản).
- Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính giá trị của biểu thức.
Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã họcGiải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp hoặc các mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản (ví dụ: bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng của hai số; bài toán liên quan đến rút về đơn vị).
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Đo lường
Tỉnh toán và ước lượng với các số đo đại lượng- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài ( mm, cm, dm, m, km ) , diện tích ( mm 2 , cm 2 , dm 2 , m 2 ) ,
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo độ dài.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo độ dài, diện tích, khối lượng, dung tích, thời gian, tiền Việt Nam.
MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Một số yếu tố thống kê
Một số yếu tố thống kêThu thập, phân loại, sắp
xếp các số liệu
- Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.

2. Yêu cầu cần đạt chương trình Toán lớp 4 cuối kì 1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT MÔN TOÁN - LỚP 4 (HỌC KÌ 1)

Nội dungYêu cầu cần đạt
SỐ VÀ PHÉP TÍNH
Số tự nhiên
Số tự nhiênSố và cấu tạo thập phân của một sốSố và phép tính (60%) - Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu).
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số.
- Nhận biết được số chẵn, số lẻ.
- Làm quen với dãy số tự nhiên và đặc điểm.
So sánh các số- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi lớp triệu.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu).
Làm tròn sốLàm tròn được số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn mười nghìn, tròn trăm nghìn (ví dụ: làm tròn số 12 345 đến hàng trăm thì được số 12 300).
Các phép tính với số tự nhiênPhép cộng, phép trừ
Phép nhân, phép chia- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
Tính nhẩm- Vận dụng được tính chất của phép tính để tính nhẩm và tính bằng cách thuận tiện nhất.
Biểu thức số và biểu thức chữ- Làm quen với biểu thức chứa một, hai, ba chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trường hợp đơn giản).
- Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính giá trị của biểu thức.
Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã họcGiải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp hoặc các mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản (ví dụ: bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng của hai số; bài toán liên quan đến rút về đơn vị).
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Hình học trực quan
Hình phẳng và hình khốiQuan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng đơn giảnNhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song
Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình- Thực hiện được việc vẽ đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song bằng thước thẳng và êke.
Đo lường
Đo lườngBiểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với kg.
- Nhận biết được các đơn vị đo diện tích: dm 2 ( đề-xi-mét vuông ) , m 2 ( mét vuông ) và quan hệ giữa các đơn vị đó.
- Nhận biết được các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học.
- Nhận biết được đơn vị đo góc: độ ( ° ) .
Thực hành đo đại lượng- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian với các đơn vị đo đã học.
- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 60°; 90°; 120°; 180°.
Tỉnh toán và ước lượng với các số đo đại lượng- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài ( mm, cm, dm, m, km ) , diện tích ( cm 2 , dm 2 , m 2 ) , khối lượng ( g, kg, yến, tạ, tấn ) ; dung tích ( ml, l ); thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, thế kỉ); tiền Việt Nam đã học.
- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: con bò cân nặng khoảng 3 tạ,...).
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo độ dài, diện tích, khối lượng, dung tích, thời gian, tiền Việt Nam.
MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Một số yếu tố thống kê
Một số yếu tố thống kêThu thập, phân loại, sắp
xếp các số liệu
- Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.
- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
Đọc, mô tả biểu đồ cột.
Biểu diễn số liệu vào biểu
- Đọc và mô tả đuợc các số liệu ở dạng biểu đồ cột.
- Sắp xếp đuợc số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ).
Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ cột đã có- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.
- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột.
- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột.
- Giải quyết đuợc những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ
biểu đồ cột.
Một số yếu tố xác suất
Một số yếu tố xác suấtKiểm đếm số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiệnKiểm đếm đuợc số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện (nhiều lần) thí nghiệm, trò chơi đơn giản (ví dụ: trong một vài trò chơi như tung đồng xu, lấy bóng từ hộp kín,...).
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn:
- Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước luợng như: tính toán và uớc lượng chu vi, diện tích, góc của một số hình phẳng trong thực tế liên quan đến các hình phẳng đã học; tính toán và uớc luợng về khối luợng, dung tích,...; xác định năm, thế kỉ đánh dấu sự ra đời (diễn ra) của một số phát minh khoa học, sự kiện văn hoá - xã hội, lịch sử,...

Xem bản đầy đủ tại file tải về.

3. Yêu cầu cần đạt chương trình Toán lớp 4 giữa kì 2

Yêu cầu cần đạt môn Toán lớp 4 chương trình 2018

4. Yêu cầu cần đạt chương trình Toán lớp 4 cuối kì 2

Yêu cầu cần đạt môn Toán lớp 4 chương trình 2018

Xem bản đầy đủ tại file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác trong chuyên mục Lớp 4 góc Học tập trên trang Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
5 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Yêu cầu cần đạt môn Toán lớp 4 chương trình 2018