Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm những gì? Truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tiếp nối như thế nào? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu truyền thống Đoàn trong Tháng Thanh niên.

1. Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

+ Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.

+ Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

+ Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Có thể thấy những truyền thống này đang ngày được thế hệ trẻ học tập và phát huy mạnh mẽ tại các cơ sở Đoàn. Truyền thống của Đoàn thanh niên được phát huy mạnh hơn nữa trong thời gian dịch bệnh lớn mà nhân dân và toàn thế giới trải qua. Thế hệ Đoàn viên đã ra sức tham gia các hoạt động nhằm để người dân yên tâm phòng dịch, hỗ trợ nhân dân hết mình nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.

Trước kia thì thế hệ thanh niên tham gia chống giặc còn trong thời hiện đại thì ra sức chống lại dịch bệnh hoành hành người dân. Dù tham gia những hoạt động hỗ trợ nhân dân có khó khăn thì thanh niên vẫn không nản lòng mà cống hiến vì nhân dân và đất nước. Trong thời gian đó mới đất được tinh thần đoàn kết của nhân dân ta thể hiện ở tất cả mọi người, nhân dân đã đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phòng dịch bệnh để chiến thắng nó.

Thế hệ thanh niên trong thời gian đó cũng không nản lòng với việc học tập và rèn luyện thật tốt. Nhiều học sinh, sinh viên dù không tham gia phòng chống dịch nhưng vẫn luôn rèn luyện và học tập thật tốt tại nhà, tạo nên những phong trào học tập tại nhà và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

2. Ngày thành lập đoàn

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn TNCS Đông Dương ra đời.

Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình.

Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3-1931 làm kỷ niệm thành lập Đoàn. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

3. Tóm tắt lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  • Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

4. Những cống hiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

Từ khi thành lập, ra đời và trưởng thành đến nay, trải qua hơn 90 năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phát huy sức trẻ để tìm tòi, tìm hướng đi mới, nâng cao cả chất và lượng thành phần đoàn viên và các hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng, đáp ứng sự kì vọng của Đảng và Nhân dân dành cho thế hệ trẻ. Đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế giới đang bước vào thời kì hội nhập mạnh mẽ hiện nay, tổ chức Đoàn các cấp luôn đổi mới, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, trong đó luôn ưu tiên tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh thiếu niên, góp phần quan trọng của toàn Đảng, hệ thống chính trị, cộng đồng và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Qua đó cho thấy những cống hiến quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Cụ thể:

- Việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương thức giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đoàn viên trẻ; công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn. Các kênh thông tin truyền thống, kênh mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

- Các phong trào của đoàn thanh niên có sự đổi mới về phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, chất lượng qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, tiêu biểu như phong trà: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc...

- Các chương trình đồng hành cùng thanh niên như hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế... ngày càng có chiều sâu, thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên, thu hút các bạn trẻ tham gia phong trào.

- Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với nhiều điểm đổi mới, phù hợp hơn với điều kiện học tập, rèn luyện và sự trưởng thành của thiếu nhi. Đồng thời, chú trọng đến tính thiết thực của công tác bảo vệ, chăm lo cho trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

- Trong tình hình quốc tế hóa, đa phương hóa, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu; các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh thiếu niên được quan tâm triển khai hiệu quả.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
7 17.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo