Theo Lênin, các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng gồm?

Các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng

Theo Lênin, các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng gồm? Đây là nội dung câu hỏi trong cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023 tuần 3. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số gợi ý để các bạn nắm được hình thái hợp thành công tác tư tưởng gồm mấy bộ phận để trả lời được câu hỏi trên đây cũng như hoàn thành tốt bài dự thi báo cáo viên tuần 3.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Câu hỏi: Theo V.I. Lênin, các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng gồm?

  1. Công tác lý luận, công tác văn hoá - văn nghệ, công tác khoa giáo.
  2. Công tác tuyên giáo, công tác lý luận, công tác tuyên truyền.
  3. Công tác lý luận, công tác văn hoá - văn nghệ.
  4. Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động.Đáp án cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

Đáp án: D

Công tác nghiên cứu lý luận, công tác tuyên truyền và công tác cổ động là ba hoạt động có mục đích và phương thức tác động khác nhau nhưng đều liên quan mật thiết đến quá trình hình thành, bổ sung, phát triển, truyền bá và biến hệ tư tưởng thành hành động cách mạng của quần chúng. V.I.Lênin gọi đó là ba hình thái của công tác tư tưởng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 16.164
0 Bình luận
Sắp xếp theo