Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Bầu cử là một quyền quan trọng của công dân. Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử? Tuổi đi bầu cử của công dân được tính thế nào?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc những quy định liên quan đến quyền bầu cử của công dân theo quy định của Luật Bầu cử Đại biểu QH, Đại biểu HĐND.

1. Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Theo quy định tại Điều 27 Hiến pháp 2013: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 2 Luật Bầu cử Đại biểu QH, Đại biểu HĐND cũng quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

=> Công dân phải đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử được công bố thì mới được thực hiện quyền bầu cử của mình.

2. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại điều 1 Luật Bầu cử Đại biểu QH, Đại biểu HĐND, cụ thể:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

3. Cách tính tuổi đi bầu cử

Tuổi đi bầu cử được tính theo tuổi ghi trên chứng minh nhân dân của công dân. Công dân phải đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử được công bố. "Đủ 18 tuổi" có nghĩa là đủ theo ngày, tháng, năm sinh.

Ví dụ: A sinh ngày 3/8/1998, ngày bầu cử là ngày 2/8/2016

=> Tính đến ngày 3/8/2016, A mới đủ 18 tuổi, do đó ngày 2/8/2016 A vẫn chưa đủ tuổi để thực hiện quyền bầu cử. Nếu ngày bầu cử là 3/8/2016 thì A có quyền đi bầu cử.

4. Trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử

Theo quy định tại điều 30 Luật Bầu cử Đại biểu QH, Đại biểu HĐND, các trường hợp sau không được thực hiện quyền bầu cử:

  • Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
  • Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án
  • Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo
  • Người mất năng lực hành vi dân sự

Bên cạnh đó, những người không đáp ứng được điều kiện bầu cử thì cũng không được thực hiện quyền bầu cử:

  • Không phải công dân Việt Nam
  • Chưa đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử

5. Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào?

Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử bình đẳng.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp quy định về Độ tuổi bầu cử của công dân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Độ tuổi ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Đánh giá bài viết
1 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo