06 trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân 2024

Theo Thông tư 59/2019/TT-BTC, ba nhóm đối tượng sẽ không phải nộp lệ phí cấp thẻ căn cước công dân và một số đối tượng được miễn phí cấp thẻ căn cước công dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân THAY THẾ cho Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

(Thông tư số 331/2016/TT-BTC đã HẾT HIỆU LỰC ngày 16/10/2019 vốn quy định các trường hợp được miễn phí cấp thẻ CCCD)

Các trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân

Theo đó, Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định công dân Việt Nam được miễn lệ phí làm thẻ Căn cước công dân trong các trường hợp.

1. Ba trường hợp được miễn lệ phí làm CCCD 2024

Theo khoản 1 điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC, ba trường hợp miễn lệ phí làm thẻ Căn cước công dân năm 2024 là:

  • Đổi CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;
  • Đổi, cấp lại CCCD cho bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh/người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh/hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo;
  • Đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

2. Ba trường hợp không phải nộp lệ phí Căn cước 2024

Ba nhóm đối tượng sẽ không phải nộp lệ phí cấp thẻ căn cước công dân theo khoản 2, điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC như sau:

  • Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;
  • Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân; tức là đổi CCCD khi đến độ tuổi phải đổi (công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi).
  • Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

3. Lệ phí cấp thẻ CCCD 2024?

Theo điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC thì mức lệ phí cấp thẻ CCCD năm 2024 như sau:

TT

Trường hợp

Mức thu lệ phí

1

Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân

30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

2

Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu.

50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

Trước đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên có thời điểm lệ phí làm thẻ CCCD được giảm 50%, tuy nhiên, do tình hình dịch ổn định nên từ ngày 01/07/2022 là sẽ đóng lệ phí với ba mức 30.000 đồng, 50.000 đồng và 70.000 đồng tuỳ trường hợp theo bảng trên.

Các bạn có thể tham khảo rõ hơn tại bài viết:

Trên đây là Các trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề về CCCD trong mục Hỏi đáp pháp luật của Hoa Tiêu như là:

Đánh giá bài viết
1 389
0 Bình luận
Sắp xếp theo