Giáo án PowerPoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức cả năm

Giáo án PowerPoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ trong nội dung bài viết sau đây bao gồm mẫu bài giảng điện tử Lịch sử 7 Kết nối tri thức được thiết kế trên phần mềm  PowerPoint với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 KNTT. Sau đây là nội dung chi tiết giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 1, giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 2... cùng với các bài học khác trong SGK, mời các bạn cùng theo dõi.

Lưu ý: Các bạn tải đầy đủ 2 file để xem chi tiết giáo án PPT Lịch sử 7 KNTT từ bài 1-18.

Giáo án PowerPoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 1

Giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 1

Giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 1..............................

Giáo án PowerPoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 2

Giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 2

Giáo án PowerPoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 3

Giáo án powerpoint Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 3

...............

Để xem trọn bộ bài giảng điện tử môn Lịch sử 7 KNTT, mời các bạn sử dụng file tải về miễn phí của Hoatieu.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 4.416
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo