Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024

Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2024”. Đây là một sân chơi bổ ích dành cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sau đây là chi tiết thể lệ cùng với câu hỏi và gợi ý đáp án thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án thi pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024

1. Đáp án Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024

Hoatieu sẽ cập nhật đáp án tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024 ngay sau khi cổng dự thi chính thức mở.

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2024

Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giúp mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các luật mới ban hành và một số quy định có liên quan đến quyền con người, gồm: Luật Đất đai 2024; Luật Đấu thầu 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Nhà ở 2023; Luật Căn cước 2023; Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và một số quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền con người.

Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024” của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ https://sotuphap.quangnam.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ http://pbgdpl.quangnam.gov.vn để trả lời câu hỏi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 24/4 đến 24/5/2024.

3. Đáp án thi pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2023

Câu 1: Loại hình tác phẩm nào sau đây không được bảo hộ quyền tác giả?

A. Tác phẩm âm nhạc

B. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệuTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

C. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

D. Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

Câu 2: Trường hợp nào sau đây Cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu?

A. Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

B. Phát hiện người phạm tội quả tang, người bị truy nã, bị truy tìm;

C. Có căn cứ cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.

D. Cả a, b và c.Tìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 3: Nội dung hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động?

A. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động; Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hỗ trợ, chuyển giao trang bị, phương tiện, khoa học và công nghệ tăng cường năng lực của Cảnh sát cơ động

B. Phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin, chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ;

C. Các nội dung hợp tác khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động.

D. Cả a, b và cTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 4: Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo hình thức:

A. Trực tiếp báo tin

B. Trực tiếp báo tin, gửi đơn

C. Trực tiếp báo tin, gửi đơn, thư; gọi điện, nhắn tinTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

D. Trực tiếp báo tin, gửi đơn, thư; gọi điện

Câu 5: Cơ sở trợ giúp bạo lực gia đình gồm những cơ sở nào theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022?

A. Địa chỉ tin cậy; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở trợ giúp xã hội;

B. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

C. Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

D. Cả a, b và cTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 6: Theo Luật Thanh tra năm 2022, cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm:

A. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ.

B. Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương.

C. Thanh tra sở.

D. Cả A, B, C đều đúngTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 7: Chủ thể có trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình.

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện

C. Công an

D. Tòa án nhân dân

Câu 8: Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ là gì ?

A. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồngTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

B. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

C. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

D. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu

Câu 9: Biện pháp góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư được thực hiện đối với người bao nhiêu tuổi:

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lênTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

D. Từ 18 tuổi trở lên

Câu 10: Hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về loại hình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, chương trình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến việc đàm phán, thu xếp giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm gọi là gì?

A. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

B. Kinh doanh tái bảo hiểm

C. Nhượng tái bảo hiểm

D. Hoạt động môi giới bảo hiểmTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 11: Hoạt động đại lý bảo hiểm là một hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, bao gồm những gì?

A. Tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm

B. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm

C. Thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm

D. Cả a, b, c đều đúngTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì nội dung nào dưới đây là Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

A. Phòng ngừa là chính, lấy người bạo lực gia đình là trung tâm.Tìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

B. Xử lý vi phạm là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm.

C. Phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm.

D. Phòng ngừa và xử lý vi phạm là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm.

Câu 13: Biện pháp “cấm tiếp xúc” trong Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 là:

A. Biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình

B. Biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đìnhTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

C. Biện pháp giam giữ người có hành vi bạo lực gia đình tránh việc họ tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình

D. Biện pháp tách người có hành vi bạo lực gia đình ra khỏi nơi sinh sống của người bị bạo lực gia đình

Câu 14: Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp nào?

A. Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định

B. Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng

C. Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng

D. Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồngTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 15: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 01 tháng 7 năm 2023Tìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

B. Ngày 01 tháng 7 năm 2024

C. Ngày 01 tháng 01 năm 2023

D. Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Câu 16: Luật Thanh tra năm 2022 quy định tạm dừng cuộc thanh tra trong trường hợp đối tượng thanh tra đề nghị tạm dừng cuộc thanh tra mà có lý do chính đáng và được người ra quyết định thanh tra đồng ý thì thời hạn tạm dừng cuộc thanh tra là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 20 ngày.

B. Không quá 30 ngày.Tìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

C. Không quá 45 ngày.

D. Không quá 60 ngày.

Câu 17: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với quy mô hoạt động và đáp ứng yêu cầu tối thiểu nào sau đây?

A. Có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, lưu trữ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu an ninh mạng, an toàn thông tin mạng

B. Có hệ thống công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho việc điều hành, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp và công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý

C. Có giải pháp về công nghệ thông tin để dự phòng thảm họa và bảo đảm không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh.

D. Cả a, b, c đều đúngTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Câu 18: Cơ quan nào quy định về tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình?

A. Chính phủTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

B. UBND cấp tỉnh

C. Công an

D. Tòa án nhân dân

Câu 19: Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe?

A. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạng con người.

B. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là sức khoẻ con người.

C. Cả a và bTìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

D. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là doanh nghiệp.

Câu 20: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông qua khi:

A. Có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội

B. Có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội

C. Có 100% tổng số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội

D. Có trên 50% tổng số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.Tìm hiểu pháp luật năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.097
0 Bình luận
Sắp xếp theo