Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Hậu Giang 2023

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023 đã chính thức được phát động nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy đến với đông đảo người dân và cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn để đăng kí và làm bài dự thi. Sau đây là chi tiết thể lệ và gợi ý đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Hậu Giang 2023. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Hậu Giang 2023

1. Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Hậu Giang 2023

Câu 01. Chất ma túy là:

A. Chất gây nghiện, chất hướng thần đươc quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

B. Chất kích thích.

C. Chất hướng thần.

D. Chất ức chế thần kinh.

Câu 02. Chất gây nghiện là:

A. Chất dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

B. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

C. Chất kích thích.

D. Chất ức chế thần kinh

Câu 03. Chất hướng thần là:

A. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh.

B. Chất gây ảo giác, nêu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

C. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nêu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

D. Chất dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

Câu 04. Tệ nạn ma túy là:

A. Các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

B. Sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

C. Sử dụng chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác.

D. Sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phaṃ pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 05. Cây có chứa chất ma túy là:

A. Cây thuốc phiện.

B. Cây coca, cây cần sa.

C. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa.

D. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 06. Người nghiện ma túy là:

A. Người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

B.Người sử dụng chất ma túy.

C. Người sử dụng chất gây nghiện.

D. Người sử dụng thuốc hướng thần

Câu 07. Người sử dụng trái phép chất ma túy là:

A. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không đươc sử cho phép của người hoặc cơ quản chuyên môn có thẩm quyền .

B. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không đươc sử cho phép của người có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

C. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không đươc sử cho phép của người hoặc cơ quản chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

D. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà chưa xin phép của người hoặc cơ quản chuyên môn có thẩm quyền.

Câu 08. Cai nghiện ma túy là:

A. Quá trình thức hiện các hoaṭ động hỗ trợ về y tế.

B. Quá trình thức hiện các hoaṭ động hỗ trợ về tâm lý.

C. Quá trình thức hiện các hoaṭ động hỗ trợ về xã hội.

D. Quá trình thức hiện các hoaṭ động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dưng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần , nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dưt việc sử dụng trái phép các chất này.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 09. Luật Phòng, chống ma túy nghiêm cấm hành vi:

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy; kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 10. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy:

A. Tuyên truyền , giáo dục thành viên trong gia đình, người thần về tác hại của ma túy và thức hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

B. Quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

C. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần , thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

D. Tất cả các đáp án trên.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 11. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy:

A. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.

B. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú; chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

D. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Câu 12. Trách nhiệm của gia đình trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy:

A. quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Cung câp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an câp xã nơi người đó cư trú.

C. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mât trật tư, an toàn xã hội; phôi hơp với cơ quản có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

D. Tất cả các đáp án trên.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 13. Cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sông có trách nhiệm:

A. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với gia đình, cơ quản có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

C. Phối hợp với gia đình, cơ quản có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

D. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mât trật tư, an toàn xã hội.

Câu 14. Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại :

A. Gia đình, cộng đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

B. Cơ sở cai nghiện ma túy.

C. Gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sơ cai nghiện ma túy.

D. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Câu 15. Biện pháp cai nghiện ma túy băt buộc được thức hiện tại :

A. Cơ sơ y tế.

B. Tại gia đình, cộng đồng.

C. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

D. Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.

Câu 16. Cai nghiện ma túy tư nguyện tại gia đình, cộng đồng là:

A. Trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chiụ sử quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Người nghiện ma túy thức hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sử hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sử quản lý của Ủy ban nhân dân câp xã.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

C. Sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

D. Sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chiụ sử quản lý của Ủy ban nhân dân câp xã.

Câu 17. Thời hạn cai nghiện ma túy tư nguyện tại gia đình, cộng đồng là:

A. Từ đủ 03 tháng đến 06 tháng.

B. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

C. Từ đủ 09 tháng đến 18 tháng.

D. Từ đủ 12 tháng đến 24 tháng.

Câu 18. Người cai nghiện ma túy tư nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách nhiệm:

A. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tư nguyện và tuân thu hướng dẫn của cơ quản chuyên môn; nộp chi phí liên quản đến cai nghiện ma túy theo quy định.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

B. Nộp chi phí liên quản đến cai nghiện ma túy theo quy định.

C. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện.

D. Tuân thủ hướng dẫn của cơ quản chuyên môn.

Câu 19. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng bịện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hơp:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; trong thơì gian cai nghiện ma túy tư nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Người nghiện ma túy các C chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tư ý chấm dưt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thể hoặc bị chấm dưt điều trị nghiện các Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phaṃ quy định về điều trị nghiện.

C. Trong thơì gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

D. Tất cả các đáp án trên.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 20. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thể hoặc bị chấm dưt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thể do vi phaṃ quy định về điều trị nghiện.

D. Tất cả các đáp án trên.Đáp án tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

2. Thể lệ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Hậu Giang 2023

Mục đích, ý nghĩa, đối tượng và nội dung thi

Mục đích cuộc thi nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống ma túy.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đưa cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cuộc thi, góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Yêu cầu cuộc thi trực tuyến cần đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống phần mềm phục vụ tổ chức cuộc thi trực tuyến hoạt động ổn định, chính xác, hiệu quả, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Công tác tổ chức, phát động cuộc thi trực tuyến được tiến hành chặt chẽ, tránh hình thức, đảm bảo mục đích, yêu cầu của cuộc thi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Nội dung thi bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy; Bộ luật Hình sự (quy định có liên quan về phòng, chống ma túy); Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau khi cai nghiện ma túy; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn).

Thí sinh dự thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…).

Cách thức đăng ký dự thi

Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mỗi thí sinh dự thi không quá 3 lần và hệ thống sẽ lựa chọn 1 bài thi có kết quả cao nhất để xét giải thưởng). Để được thi, các thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; đơn vị công tác; điện thoại.

Đối với người dân: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu có); địa chỉ thường trú/tạm trú; điện thoại.

Đối với học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu có); tên trường, điện thoại.

Sau khi đăng nhập tài khoản, thí sinh dự thi trả lời bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề thi; thí sinh dự thi trả lời trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả phần thi được phần mềm chấm điểm tự động và hiển thị ngay sau khi hoàn thành phần thi (thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu cho đến khi bấm nút kết thúc).

Ban tổ chức cuộc thi lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài điền đầy đủ, đúng thông tin thí sinh dự thi đăng ký và trả lời tất cả các câu hỏi; bài dự thi không hợp lệ là bài có thông tin đăng ký không đầy đủ, thiếu chính xác.

Cách thức chấm điểm và xếp giải cuộc thi: Đối với giải cá nhân: Được xét trên cơ sở thí sinh trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm, có thời gian làm bài và nộp bài sớm nhất để xét giải và được xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định. Đối với giải tập thể: Được xét trên cơ sở đơn vị có số lượng thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi; đơn vị có nhiều thí sinh tham gia dự thi và số lượng thí sinh trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm nhiều nhất.

Giải thưởng cao nhất đến 5 triệu đồng

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao các giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi.

Giải tập thể: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

- 1 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng.

- 2 giải nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 3.500.000 đồng/giải.

- 3 giải ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng/giải.

- 4 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng/giải.

Giải cá nhân: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

- 1 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng.

- 2 giải nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 3 giải ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 5 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 600.000 đồng/giải.

Cuộc thi bắt đầu lúc 7 giờ ngày 25-4-2023 đến 17 giờ ngày 25-5-2023; Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải sau khi kết thúc cuộc thi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo