Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023 tuần 4

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023. Cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028. Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi địa bàn tỉnh về lịch sử, quá trình hoạt động của Công đoàn tỉnh Phú Thọ, dành cho toàn bộ người lao động, cán bộ công nhân được hiểu hơn về quyền của người lao động. Bởi thế qua cuộc thi sẽ giúp cho người lao động tự bảo vệ quyền lợi của mình dựa trên đại diện Công đoàn.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023 tuần 4

Cuộc thi được tổ chức trong vòng 8 tuần, mỗi lần thi sẽ có 15 câu hỏi và 1 câu hỏi dự đoán, bộ câu hỏi bao gồm 54 câu. Vì thế trong bộ câu hỏi dưới đây được Hoatieu.vn tự làm và cập nhật liên tục. Bộ câu hỏi này dành cho cả kỳ thi.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023
Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 01 Đồng chí Phan Thị Hạnh Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/2008 - 1/2013

B. 4/2008 - 1/2013

C. 5/2008 - 1/2013Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 02 Đồng chí Phùng Văn Lô, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/1993- 8/2002

B. 4/1993- 8/2002

C. 5/1993- 8/2002Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 03 Đồng chí Trần Ngọc Minh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1947 - 12/1947Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 9/1947 - 11/1947

C. 9/1947 - 12/1947

Câu 04 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977

C. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 1977

Câu 05 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được BTV Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ Bí Thư Huyện uỷ huyện Hạ Hoà thời gian nào?

A. 9/4/2018Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 9/4/2019

C. 9/4/2020

Câu 06 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ V được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1963

B. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 1963Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 1963

Câu 07 Đồng chí Ngô Thị Đắc, Thư ký LHCĐ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 12/1985 - 4/1993

B. 12/1986 - 4/1993Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 12/1987 - 4/1993

Câu 08 Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 6/2004- 12/2007Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 6/2004- 12/2008

C. 6/2004- 12/2009

Câu 09 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào?

A. từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1973.

B. từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973.

C. từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 10 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 1988Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 1988

C. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 1988

Câu 11 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XVI được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018

B. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

Câu 12 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIII được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2003

B. Từ 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2003Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2003

Câu 13 Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 40 đồng chí

B. 41 đồng chíĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 42 đồng chí

Câu 14 Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 1/1949 - 4/1950Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 1/1949 - 5/1950

C. 1/1949 - 6/1950

Câu 15 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 29 đến 30 tháng 01 năm 2013Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Từ ngày 29 đến 30 tháng 02 năm 2013

C. Từ ngày 29 đến 30 tháng 03 năm 2013

Câu 16 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Đại hội lần thứ bao nhiêu?

A. XVI

B. XVII Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. XVIII

Câu 17 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào?

A. Ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

B. Ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

C. Ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 1983Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 18 Đồng chí Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 01/6/2019 đến nay

B. 01/7/2019 đến nayĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 01/8/2019 đến nay

Câu 19 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 năm 1993.

B. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 1993.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 4 năm 1993

Câu 20 Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 09/4/2018 – 6/2019Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 09/5/2018 – 6/2019

C. 09/6/2018 – 6/2019

Câu 21 Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 11/1957 - 1/1959

B. 11/1957 - 2/1959

C. 12/1957 - 1/1959Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 22 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2008

B. Từ ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2008Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ ngày 13 và 15 tháng 5 năm 2008

Câu 23 Đồng chí Trần Văn Tiện, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/1977-6/1983Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 9/1977-7/1983

C. 9/1977-8/1983

Câu 24 Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1956 - 11/1957

B. 3/1956 - 12/1957Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 4/1956 - 12/1957

Câu 25 Đồng chí Trần Lưu Vỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1958 - 4/1963

B. 2/1959 - 4/1962

C. 2/1959 - 4/1963Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 26 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 2015Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Tháng 9 năm 2016

C. Tháng 9 năm 2017

Câu 27 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ IV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

B. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

Câu 28 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

B. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980 Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

Câu 29 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên được diễn ra vào thời gian nào?

A. 09/10/1946

B. 09/10/1947Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 09/10/1948

Câu 30 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XII được diễn ra vào ngày tháng, năm nào?

A. Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 5 năm 1998

B. Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998

C. Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 31 Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ sáp nhập thành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1968Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Tháng 3 năm 1968

C. Tháng 4 năm 1968

Câu 32 Từ khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

A. 5

B. 6Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 7

Câu 33 Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vào thời nào?

A. 25/6/2014Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 25/7/2014

C. 25/8/2014

Câu 34 Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI đã tiến hành bầu bao nhiêu đồng chí vào Ban Thường vụ.

A. 13 đồng chíĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 14 đồng chí

C. 15 đồng chí

Câu 35 Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 4/1963 - 9/1977Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 4/1963 - 10/1977

C. 4/1963 - 11/1977

Câu 36 Đồng chí Hà Đức Quảng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập được BTV tỉnh uỷ; Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định tham gia BCH, BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào thời gian nào?

A. 1/6/2019

B. 1/7/2019Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 1/8/2019

Câu 37 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 1/2013 - 8/2015

B. 1/2013 - 9/2015

C. 1/2013 - 10/2015Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 38 Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ là ngày nào?

A. 08/10/1947

B. 09/10/1947Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. 10/10/1947

Câu 39 Đồng chí Hà Thục Chinh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 12/1947 - 12/1948Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 12/1946 - 12/1947

C. 10/1947 - 10/1948

Câu 40 Đồng chí Nguyễn Mạnh Tài, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1951 - 10/1952

B. 11/1951 - 11/1952

C. 11/1951 - 10/1952 Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 41 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian nào?

A. 20/5/2004Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 20/6/2004

C. 20/7/2004

Câu 42 Đầu năm 1948, số đoàn viên công đoàn trên toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu người?

A. 1.617 người

B. 1.716 người

C. 1.717 ngườiĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 43: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ II được diễn ra vào thời gian nào?

a. Tháng 6 năm 1951Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

b. Tháng 7 năm 1951

c. Tháng 8 năm 1951

Câu 44 Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.12/1952 - 2/1956

b.12/1953 - 2/1956Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

c.12/1954 - 2/1956

Câu 45 Đồng chí Hoàng Lý, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.10/1952 - 10/1953

b.11/1952 - 11/1953Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

c.11/1952 - 12/1953

Câu 46 Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hưng được Tỉnh ủy điều động làm Bí thư Huyện ủy huyện Tam Nông vào thời gian nào?

A. Tháng 1 năm 2008Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. Tháng 2 năm 2008

C. Tháng 3 năm 2008

Câu 47 Trước khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, Công đoàn Phú Thọ đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội.

A. 5Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 6

C. 7

Câu 48 Tại Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu CNVCLĐ?

A. Chưa đến 141.000 người

B. Đúng 141.000 người

C. Hơn 141.000 ngườiĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 49 Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 6/1950 - 10/1951Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 6/1950 - 11/1951

C. 6/1950 - 12/1951

Câu 50 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/2002- 3/2004

B. 9/2002- 4/2004

C. 9/2002- 5/2004Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 51 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ III được diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1956

B. Tháng 3 năm 1956Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

C. Tháng 4 năm 1956

Câu 52 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 11/2015 - 09/4/2018Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

B. 11/2015 - 09/5/2018

C. 11/2015 -09/6/2018

2. Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

- Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung cuộc thi là về các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ: thời gian, đại biểu, tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động, hoàn cảnh ra đời,…

- Hình thức dự thi là thi trực tuyến tại địa chỉ:

https://thitructuyen.congdoantinhphutho.org/cuoc-thi/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-dai-hoi-cong-doan-tinh-phu-tho-1

- Cuộc thi được tổ chức theo từng tuần từ 8/5 đến 2/7/2023.

Với 8 tuần thi như sau:

 • Tuần 1: từ ngày 8/5 đến ngày 14/5
 • Tuần 2: từ ngày 15/5 đến ngày 21/5
 • Tuần 3: từ ngày 22/5 đến ngày 28/5
 • Tuần 4: từ ngày 29/5 đến ngày 4/6
 • Tuần 5: từ ngày 5/6 đến ngày 11/6
 • Tuần 6: từ ngày 12/6 đến ngày 18/6
 • Tuần 7: từ ngày 19/6 đến ngày 25/6
 • Tuần 8: từ ngày 26/6 đến ngày 2/7

- Thời gian làm bài thi là 15 phút cho 15 câu hỏi trắc nghiệm 3 phương án lựa chọn và 2 câu hỏi dự đoán số người tham gia tuần thi.

- Bộ câu hỏi sẽ bao gồm 54 câu hỏi trắc nghiệm.

- Mỗi thí sinh chỉ được phép thi tối đa 3 tuần 1 lần. Thí sinh vào dự thi cần điềm đẩy đủ và chính xác thông tin cá nhân.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
49 15.284
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Thị Thủy
  Nguyễn Thị Thủy

  Phiền hoatieu.vn trả lời giúp mấy câu này:

  Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ II được diễn ra vào thời gian nào?

  a.Tháng 6 năm 1951

  b.Tháng 7 năm 1951

  c.Tháng 8 năm 1951

  CÂU HỎi: Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

  a.12/1952 - 2/1956

  b.12/1953 - 2/1956

  c.12/1954 - 2/1956


  Đồng chí Hoàng Lý, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

  a.10/1952 - 10/1953

  b.11/1952 - 11/1953

  c.11/1952 - 12/1953

  Thích Phản hồi 11/05/23