Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì (cập nhật mới nhất 2024)?

Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì 2024? Từ xa xưa, mặt trận binh vận là điều mà chúng ta vẫn thường tự hào. Binh vận và dân vận giúp cho việc bảo vệ và giữ gìn đất nước được thực hiện một cách tốt nhất. Vậy, binh vận là gì? Tác dụng của mặt trận binh vận là gì? Mặt trận binh vận có ý nghĩa là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết chi tiết dưới đây của HoaTieu.vn.

1. Binh vận và dân vận có nghĩa là gì?

Để hiểu được binh vận và dân vận có ý nghĩa gì, trước hết cần biết được khái niệm binh vận và dân vận là gì.

1.1. Binh vận là gì?

Binh vận là công tác dân vận đặc biệt mang tầm chiến lược, là chính sách lớn không ngừng góp phần mở rộng và củng cố mặt trận đại đoàn kết dân tộc chống chủ nghĩa thực dân mới, chống chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1.2. Dân vận là gì?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho.

1.3. Dân vận và Binh - Địch vận là gì?

Dân vận và Binh - Địch vận là hoạt động chiến tranh tâm lý của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong suốt thời kỳ chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và chiến tranh Việt Nam. Trong đó Binh-Địch vận được Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận là "một trong 3 mũi giáp công" (chính trị, quân sự, binh-địch vận), là bộ phận của đường lối chính trị, đường lối chiến tranh nhân dân.

Thực tế, có thể nói Mặt trận binh vận chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất góp phần làm nên chiến thắng giành độc lập dân tộc ở Việt Nam ta.

2. Mặt trận binh vận là gì?

Mặt trận binh vận là vận động những lớp người tham gia chiến đấu, nỗ lực toàn dân vì một mục tiêu chung và có tổ chức, được thực hiện một cách tối ưu và hiệu quả. Đảng ta xác định rõ công tác binh vận là công tác vận động quần chúng cách mạng.

Đối tượng của binh vận là quần chúng, đặc biệt bao gồm những người tham gia lực lượng ngụy quân, ngụy quyền của địch và gia đình họ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoài ra còn có binh lính địch thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, binh lính theo tôn giáo và cả binh sĩ Mỹ.

Công tác binh vận sẽ tập trung được sức mạnh to lớn của quần chúng, tạo thế và lực vững chắc cho cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách giành thắng lợi.

Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì?

Công tác Binh vận là công tác tuyên truyền, tổ chức, vận động, hướng dẫn hành động diễn ra lâu dài và công phu gắn liền với các phong trào đấu tranh chính trị, chiến lược quân sự và tiến hành đồng thời với tác chiến vũ trang. Công tác binh vận được thực bền bỉ, liên tục, nên đã góp phần làm sụp đổ nguỵ quân, ngụy quyền về cơ sở và tổ chức. Có thế thấy Công tác binh vận đã làm mục ruỗng chính quyền Mỹ - Ngụy từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho cách mạng nước ta được hoàn thành nhanh chóng.

Như vậy mặt trận binh vận và mặt trận vô hình, đấu trang trong chính lòng địch khiến địch rút lui khỏi đất nước ta.

Công tác binh vận chính là công tác vận động, tranh thủ lôi kéo những người Việt Nam làm việc cho bọn Mỹ Ngụy trở về bảo vệ dân tộc, cầm súng chống lại quân dịch giành lại độc lập. Quân và dân ta dùng nhân nghĩa để cảm hóa, lấy khoan hồng để đối xử, không báo thù với những người thật tâm quay về với nhân dân và cách mạng. Khi không còn bè lũ tay sai thì Mỹ Ngụy mất một phần lực lượng lớn phục tùng, chúng dần mất đi thế ổn định và nhanh chóng bị đánh gục.

3. Tác dụng của mặt trận binh vận là gì? Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì?

Mặt trận binh vận có ý nghĩa to lớn, góp vai trò quan trọng vào chiến thắng của các cuộc đấu tranh của quân đội, nhân ta trong suốt chiều dài lịch sử. Dưới đây, HoaTieu.vn xin đưa ra những quan điểm về ý nghĩa và tác dụng của mặt trận binh vận, mời bạn đọc tham khảo:

  • Mặt trận binh vận là một mặt trận quan trọng, là bộ phận của sức mạnh tổng hợp, một mũi tiến công chiến lược, không chỉ phục vụ và kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, mà còn độc lập chiến đấu tiêu diệt ác ôn, phá hoại phương tiện chiến tranh của địch, khởi nghĩa làm binh biến.

  • Mặt trận binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn luôn quán triệt và phục vụ cho đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng và có sự phát triển không ngừng cả về nội dung và phương thức. Đó là quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn hành động rất lâu dài và công phu. Nó gắn liền với phong trào đấu tranh chính trị, với chiến lược, chiến thuật quân sự, được tiến hành đồng thời với tác chiến của LLVT.

  • Công tác của mặt trận binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn luôn quán triệt và phục vụ cho đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng và có sự phát triển không ngừng cả về nội dung và phương thức. Đó là quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn hành động rất lâu dài và công phu. Nó gắn liền với phong trào đấu tranh chính trị, với chiến lược, chiến thuật quân sự, được tiến hành đồng thời với tác chiến của LLVT.

  • Mặt trận binh vận trong kháng chiến chống Mỹ đã trở thành phong trào quần chúng tích cực, tự giác, liên tục, đều khắp; nhiều lực lượng tiến hành, đối tượng tác động và hình thức phong phú.

  • Mặt trận binh vận phối hợp nhịp nhàng với đấu tranh ngoại giao, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên thế giới cả về tinh thần, vật chất; phục vụ nhiệm vụ đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, chống khủng bố, đàn áp, góp phần đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công.

  • Mặt trận binh vận còn tận dụng sức mạnh của đấu tranh chính trị để vận động binh sĩ địch buông vũ khí, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.

  • Mặt trận binh vận của chúng ta đã lấy nhân nghĩa để cảm hóa, lấy khoan hồng để đối xử, tuyệt nhiên không báo oán trả thù, thực hiện đúng chính sách khoan hồng đối với tù binh, hàng binh, có chính sách phù hợp sử dụng binh lính, sĩ quan, tướng tá địch trong trường hợp họ thật tâm quay về với nhân dân, với cách mạng…

  • Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân đội ta đã kết hợp chặt chẽ binh vận với dân vận, địch vận với tác chiến, làm suy yếu tinh thần quân ngụy trên chiến trường, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn của địch.

4. Công tác binh vận là một nghệ thuật

Công tác binh vận là một sáng tạo độc đáo của Đảng ta trong phát triển nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh cách mạng, làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn của cuộc kháng chiến vĩ đại, bằng sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, công tác binh vận đã kết nên sức mạnh ngày càng to lớn qua từng thời kỳ cụ thể của cách mạng, góp sức vào chiến công chung.

Bằng việc khơi dậy lòng yêu thương của con người với con người, nghĩa tình đồng bào tác động vào trái tim, khối óc của binh sĩ đối phương, làm thức tỉnh lương tri của những con người lầm đường lạc lối. Hướng họ đi vào con đường của chân lý, nhận thức rõ về Đảng, tin Đảng theo Đảng. Giúp họ bỏ súng quy hàng trở về với gia đình với lòng yêu thương, sự cưu mang đùm bọc của làng xóm láng giềng, để tất cả cùng vùng lên chống lại kẻ thù đang giày xéo quê hương mình.

Công tác binh vận thật sự là một bộ phận của sức mạnh tổng hợp, một mũi tiến công chiến lược, không chỉ phục vụ và kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, mà còn độc lập chiến đấu, tiêu diệt kẻ địch, phá hoại phương tiện chiến tranh của chúng, khởi nghĩa làm binh biến.

Lịch sử chiến đấu đã chứng minh, mặt trận binh vận giúp vận động lên cuộc chiến tranh nhân dân - cuộc chiến mà toàn thể dân tộc đều tham gia, không phân biệt tuổi tác dân tộc, giới tính...Đó cũng là nguyên nhân xuất hiện những cụm từ: "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "đội quân tóc dài",...

Mặt trận binh vận là một trong những điểm sáng của nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh, tổng hợp được sức mạnh toàn dân tộc đánh đuổi sạch bóng quân thù khỏi mảnh đất quê hương.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn về ý nghĩa mặt trận binh vận. Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích giúp cho bạn đọc hiểu thêm ý nghĩa và tác dụng của mặt trận binh vận trong nghệ thuật quân sự của Việt Nam ta. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn như:

Đánh giá bài viết
9 12.342
0 Bình luận
Sắp xếp theo